Jste zde


Ilumináti IX.
Helmut Finkenstädt

Vlastní vytváření názorů

 

Pro křesťana je závazný názor Bible. Když si začneme dotvářet vlastní názory a nebo věříme tomu, jak už jsem také často slyšel, že musíme akceptovat také názory druhých, tak už jsme vedle, aniž bychom si to uvědomili. Démonům se snadno daří, aby názory ovlivnili a inspirovali. Právě proto máme od Boha toto svaté písmo, pravdivé a pravdomluvné Boží slovo. Slovo s neohraničenou životností, které vydrží déle než nebe a země. Proto máme obnovením své mysli, na základě tohoto slova, přezkoušet, jak je plná Boží vůle (Řím 12,2), a ne tvořit vlastní názory, natož lehkomyslně přejímat názory druhých. Na mnoha příkladech je vidět, jak rychle mohou lidé své názory měnit. Měl bych se tedy řídit lidskými názory, a to navíc dnes, kdy je všechno natolik převrácené? Přezkoumejte někdy sami, jak často se při bohoslužbě předkládají a zdůrazňují zaslíbení Bible, bez jakékoli zmínky o podmínkách jejich splnění. Přitom téměř každé zaslíbení má své podmínky. Nemyslíš, že je tu něco překrouceno, aby se to líbilo lidem?


Systém vlastního tvořeni názorů se zrodil v táboře Iluminátorů a přechází z OSN přes Unesco do škol jednotlivých zemí. Byl nejdůležitější podmínkou k tomu, aby mládež přestala být závislá na konvenčních názorech a otevřela se tak modernímu liberálnímu myšleni podle hesla Iluminátorů: "Musíme lidem vdechnout našeho ducha".


Přitom je právě pro mladé mezi 15-ti a 20-ti lety zvlášť důležité, aby se drželi rad rodičů, protože právě v tomto věku je velké riziko chyb, které už nebude nikdy možné úplně napravit. Můžeme se poučit i v přírodě, kde mláďata žijí až do určitého stáří v úplné závislosti na dospělých. Podle dnešních zákonů mají rodiče jen povinnosti a dětem a mládeži jsou dána jen práva. Byla doba, kdy mladiství mohli jednoduše vytáhnout z domova do ulic, provést jakoukoli lumpárnu a rodiče museli platit. Takovými zákony a satanskými učebními metodami byla protržena ochranná hráz Božího slova a tato generace byla zavedena o pěkný kus blíže k antikristovi a tím i ke zkáze. Když dnes mluvíte s mladými a chcete jim říci o Bibli, ihned se odvolávají na své právo utvořit si vlastní názor. Tak hluboce vězí jed v srdcích této generace.


Kdo chce změnit společnost, nepotřebuje změnit systém, ale člověka. Proto je Nový světový řád vytvářen tak radikální změnou vědomí člověka. Z ní vychází všechny změny poměrů ve společnosti, politice, hospodářství, morálce a náboženství. Vzdělávací systém podle Unesco je nejmocnějším nástrojem, jak určit myšlení lidí a tím i budoucnost lidstva. Kdo kontroluje a ovlivňuje vzdělávání ve školkách, ve školách a na univerzitách, ten ovládne celý národ na dobu několika generaci. Také SRN je od roku 1951 členem Unesco a tak je napojena na zednářskou OSN. OSN je v podstatě pokračováním Společnosti národů, která byla založena v roce 1919 z iniciativy svobodných zednářů. 28.- 30.6.1917 se totiž v Paříži konal kongres svobodných zednářů. Na něm byty přijaty a schváleny hlavní zásady pro svaz národů. To byl skutečný začátek ženevské Společnosti národů, z níž se později vytvořila OSN. U nás o tom víme jen málo, protože všechna klíčová místa ve zpravodajství a v literatuře jsou obsazena zednáři. Ale OSN je výtvorem světového okultismu posledních dnů, je to největší zednářská lóže světa. Unesco patří k OSN a je to mezinárodní kulturní instituce pro vzdělávání. K jejím pracovním oblastem patří mimo jiné sexuální výchova a učení o vzniku světa.


Ve Spolkovém sněmu se neprojednávají žádné problematické zákony. John Todd nás už na to upozornil. Na důkaz pravdivosti jeho tvrzení jsme všichni zažili, jak celé zákony o školství a vzdělávání nebyly ve Spolkovém sněmu vůbec projednávány. Také noviny o nich nepsaly a pokud ano, tak z úplně špatného pohledu.


Totéž se dnes děje znovu s označením těla, s číslem 666 a jeho významem. V celém Německu bychom nenašli politika, který zná pozadí a souvislosti tohoto problému a objasňuje je veřejnosti. A takovým, kteří to snad dělají, se nevěří. Abychom viděli, jak daleko už ta věc zašla a jak to všechno tajemně probíhá, podívejme se na následující zprávu


(Diagnose 8/84):

Číslo šelmy

Úplnou evidenci lidí pomocí neviditelného informačního systému plánují americké banky a koncerny. Členské státy EHS se mají po úspěšné zkoušce ihned připojit. Pod záminkou vytvoření bezhotovostního peněžního systému mají být na základě zákona všichni občané označeni a nosit laserovou značku na čele nebo na ruce. Plán byl odhalen poté, co banky v USA daly nové formuláře omylem do oběhu. Počítačový systém, který má peněžní oběh nahradit, vyžaduje, aby všichni lidé mohli být identifikováni infračerveným snímačem. Osmnáct "vytetovaných" kódových číslic má obsahovat důležité údaje. První trojčíslí 666 je mezinárodní symbol, následuje kód země a oblasti. Ostatní čísla obsahují osobní údaje včetně čísla průkazu a sociální pojistky.


Také v SRN se vyskytly obdobné formuláře. Tak v Hagenu ve Vestfálsku byl v roce 1982 použit formulář pro vystavení cestovního pasu, kde jedna otázka zněla: 'Kam chcete dostat označení na pravou ruku nebo na čelo?' Po připomínkách byl formulář stažen. Poněvadž obdobná hlášení o čísle 666 přicházejí ze všech částí světa, nelze mluvit o náhodě. V Kanadě např. byla jedna kandidátka do vyšší funkce dotázána na své mínění o čísle 666, a když odpověděla negativně, byla odmítnuta.


Teď je zde ale otázka, kterou nelze obejít: Proč se v církvích a sborech nevaruje před tímto antikristovským systémem posledních dnů? Jedná se tu o pastýře, kteří pečují o blaho těch, kteří jsou jim svěřeni a za něž nesou zodpovědnost, aby jednou nebyli obžalováni? Nebo o falešné učitele, o nichž bible říká, že jich přijde mnoho v posledních časech? Stali se už tak závislými, že nemohou o těchto věcech mluvit? V každém případě tu něco nesouhlasí.


Upozornil jsem totiž záměrně už mnohokrát na některé věci, které se mají stát v posledních dnech a mohu říci, že tito lidé nestojí o to, aby o tom něco věděli, a raději to považují za bezvýznamné, než aby před tím varovali.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce