Jste zde


Ilumináti II.
Helmut Finkenstädt

Existují stovky klubů, které byly založeny svobodnými zednáři, aby v různých oblastech mohly vykonávat svůj vliv. Je to např. Lionský klub, Rotary-Klub (pozn. překl. předsedou Rotary-Klubu v ČSR před jeho zákazem v roce 1948 byl otec V. Havla, který byl také předsedou křesťanské mládežnické organizace YMCA), Lóže hledačů stezky, Maltézský řád, Johanité, a další. Jsou v nich zastoupena nejrůznější povolání včetně duchovních. Mají dvojí druh písemností. Jedny jsou pro veřejnost, kde jsou zastřeny jakékoli historické souvislosti, druhé jsou tajná, interní písma, která smí číst pouze vyšší a slibem mlčení zavázaní svobodní zednáři. Tyto kluby podporují finančně křesťanská sdružení a akce a tím činí křesťanství závislým. Sama Světová rada církví vznikla za přispění 1 milionu dolarů od Rockefellerovy nadace. Na to jsou rovněž navázány ekumeny v jednotlivých zemích. Ty jsou ovšem skrz naskrz antikristovské svobodnozednářské. Na národní ekumeny jsou navázána téměř všechna společenství věřících, pokud nespadají přímo pod Světovou radu církví. John Todd řekl jednou dokonce v jednom interview že národní ekumeny tvoří dokonce jeden blok v té pyramidě, bez kterého by Iluminátoři nemohli pracovat. Dnes celá ta věc pokročila ale tak daleko, že veškeré ekumeny jsou rybářskou sítí Iluminátorů, do které jsou chytáni křesťané v milionech.

 

Seděli jsme tedy na zasedání rady a otevřeli jsme ty dopisy. Pátý dopis obsahoval jakýsi osmiletý plán. Začínal rokem 1973. Tihle lidé věří, že do konce roku 1980 budou mít svět pod svou kontrolou. Šestý dopis byl psán čarodějskou řečí. 'Právě jsme nalezli Luciferova syna, který má přijít na zem a nastolit pokoj.' Tím chtějí říci, že člověk s ohromnou silou ztělesní syna Luciferova. Svou mocí bude schopen nastolit světový mír. Řekli, kdo to má být, ozřejmili jeho původ a co všechno bude činit.


Týden předtím, než jsem se obrátil, setkal jsem se s jedním baptistickým kazatelem v jednom z okultních krámků, které jsme v San Antoniu provozovali. Objevil se tam proto, že přistihl svou dceru, jak ve svém pokoji provozuje čarodějnictví. Zjistil, že ve škole byla zasvěcena v jednom čarodějnickém kroužku. To není nic neobvyklého. Moje manželka byla k čarodějnictví přivedena ve škole prostřednictvím jednoho učitele. V posledních letech jsme zjistili, že 90 až 95 % těch, kteří se upsali čarodějnictví, k tomu přišlo v nižších třídách na škole. Tento baptistický kazatel přišel do našeho krámku s okultními věcmi a ptal se na muže jménem Lance. Bylo to mé čarodějnické jméno, kterým jsem byl "pokřtěn" a uveden do prvního stupně čarodějnictví. Začal hned vydávat svědectví o Ježíši Kristu. Rozčílilo mě to a řekl jsem mu, aby zmizel a proklel jsem ho, jak by to udělal každý správný čaroděj, kdyby mu někdo svědčil o Ježíši Kristu. "Aha, už rozumím," řekl, "Skutky 16,16 praví, že čarodějové jsou posedlí démony a od nich získávají svou sílu. Vím, že mne démoni nemohou mít rádi. Abych jim dal poznat, že je také nemám vůbec rád, svazuji je a přikazuji démonům, aby už s tebou nikdy nebyli ve spojení. Lámu tu moc, kterou získáváš skrze čarování. Jménem Ježíše ti přikazuji, abys nenašel žádné potěšení, dokud budeš sloužit satanovi." Poté odešel. Myslel jsem si, že ten člověk byl trochu pomatený. Podivuhodné je, že takto smýšlí i někteří křesťané. On ale věděl, co dělá.


John Todd dále popisuje, že od té doby ztratil pokoj. Bloudil celé dny sem tam, až po několika zastaveních našel ten pravý pokoj v Ježíši a přišla i síla od Pána žít nový život.


Čarodějnictví jako náboženství


Když jsou rozpory uvnitř křesťanského společenství, diskutuje se. V čarodějnictví se navzájem zabíjejí.


Tradicionalisté věří, že budou odměněni od božstev, V nižších kruzích se totiž ještě věří na božstva, zatímco ve vyšších čarodějnických kruzích se věří na jediného boha a tím je Lucifer. Říkáme proto křesťanům:


'Vlastníte-li knihy o řecké mythologii, máte doma ve skutečnosti náboženské knihy o čarodějnictví.' Takové knihy by měly zmizet. Čarodějové věří v tato božstva právě tak, jako my křesťané v Ježíše.


Mezi sebou nikdy neužívají výrazu "čaroděj" nebo "čarodějnice", to je jen pro veřejnost. Užívají slova kněz. Nemluví se o "čarováni", nýbrž o "moci" nebo "síle", Hlavní aktivita čarodějného kněžstva spočívá v konání náboženských rituálů. Obyčejná čarodějnice vyslovuje nad někým kletby. Když jsem byl ještě v čarodějnictví, myslel jsem si o sobě, že jsem výborný čaroděj. Jediný problém je, že v čarodějnictví se učí, aby se člověk neptal,proč co funguje, jen když to funguje. Dnes už vím, proč jsem byl vyučován, abych všechno přijímal bezvýhradně. Zde totiž konají práci démoni. To hlavní je ovládat druhé lidi tak, aby se pak podřídili vaší vůli. To je smysl a účel takové kletby nebo zaříkávání.


Čarodějnická znamení a symboly


Podle čeho poznat čaroděje nebo čarodějnici? Oni sami se mezi sebou poznají podle očí. Existují také šperky, které čarodějové nosí, aby přitahovaly démony. Hloupé ale dnes je, že i křesťané nosí módní ozdoby. Proto se padle tohoto znaku nedají čarodějové rozlišit. Čarodějové vyrobili tyto symboly na pokyn od démonů. Důležitým symbolem je pěticípá hvězda (pentagram). Ale ještě horší je Davidova hvězda, nazývaná také hexagram. Kozel je symbolem ďábla. Oblíbené znamení je také jednorožec. Znamená spoléhání na satana ve finančních otázkách. Toto znamení nosí i tisíce křesťanů. Jiný symbol pochází z Egypta. Je to kříž se smyčkou, který znamená vyzývání egyptského boha slunce Ra. Další symbol je srpek měsíce s hvězdou. Ten nosí kněží zasvěcení do čarodějného kultu. Lidé, kteří mají tyto (a ještě další zde neuvedené) symboly doma nebo je nosí jako šperk kolem krku, nenacházejí pokoj a nemohou vést vítězný život. Před nedávnem prohlásila jedna známá televizní hvězda, že není fair, když je homosexuálním čarodějnicím zakázáno vstupovat do kněžské služby. Je to zkušená čarodějnice a spolu se svou přítelkyní, rockovou zpěvačkou, patří do jednoho čarodějnického kroužku v Hollywoodu. Po třech měsících měl tento kroužek 200 000 členů. Na znamení nosí všechny homosexuální čarodějnice šesticípou hvězdu.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce