Jste zde


Ilumináti I.
Helmut Finkenstädt

Těchto několik poznámek má objasnit skryté intriky a machinace Iluminátorů, jak jsme je poznali ze svědectví někdejšího Iluminátora, který se jmenoval John Todd. Hned v úvodu je třeba říci, že všichni, kteří odkrývají intriky Iluminátorů, jsou jimi bezuzdně pomlouváni. Vydatně jim přitom napomáhají i sami křesťané. To, co dělal John Todd před svým obrácením by pro pravého křesťana nemělo být tak důležité. Po svém obrácení byl neustále v nebezpečí života, až byl nakonec v Izraeli zabit za záhadných okolností. To je jistým důkazem pro to, že jeho prohlášení odpovídala pravdě.

 

Zde je výtažek z magnetofonového záznamu svědectví Johna Todda: Pocházím z rodiny, které je připisováno, že do Spojených států přinesla čarodějnictví. Od dětství mi bylo jak mojí matkou, tak ostatními učiteli čarodějnictví vštěpováno, abych se nikdy nepřibližoval ke křesťanům. Říkali mi, abych se stranil zvláště těch fanatiků, kteří věří Božímu slovu. Když mi bylo třináct, byl jsem přijat do tzv. "Nádvoří". To je seminář, ve kterém se člověk připravuje na kněžské povolání. O rok později jsem vstoupil mezi 'zasvěcené kněze". Zasvěcovací ceremonie do čarodějnictví a do zednářství jsou totožné. K tomu patří i slavnostní slib mlčenlivosti.


Na vojně jsem se přihlásil na šest let do Německa. V Německu jsem bral večer drogy. Šel jsem po Stuttgartu a viděl jednoho důstojníka, na kterého jsem se velmi hněval. Vytáhl jsem pistoli a zabil ho. V žádné armádě nemají radost, když vojáci střílí na své důstojníky. Zavřeli mne proto do vězení. Bylo mi řečeno, že budu v poutech přepraven zpět do USA. Na svoji obhajobu jsem nemohl uvést skoro nic a tak mohl soudce vynést snadno rozsudek. V této situaci jsem se obrátil na své příbuzné v USA. Moje pěstounka je velmi proslulá čarodějnice. Prosil jsem ji o pomoc. Myslel jsem si jen, že se spojí s další- mi čarodějnicemi, zasednou a budou vyslovovat kletbu nad lidmi, kteří mne zde odsoudili. Ti ale znova prošli má akta a potom řekli, že jsem docela milý mládenec a že mne prohlašují za nevinného. Takové věci se dějí často. Tři dny na to se otevřely dveře mé cely a tím se změnil můj život. Místo soudu jsem byl s poctami propuštěn z armády USA. Do posudku neuvedli žádný důvod. Věděl jsem pouze, že moje materiály vojenského soudu byly zničeny. Zbývající údaje o mé osobě byly uloženy jako "přísně tajné" na místo, kam se žádný běžný člověk nedostane. Jediným důvodem k tomu bylo to, že jeden americký senátor řekl lidem, že to tak mají udělat.


Nastoupil jsem do letadla. Během osmihodinového letu jsem si lámal hlavu, co to mohlo být za kouzlo, které mě tak rychle dostalo z vězení. Cílem mé cesty bylo Ohio. Chtěl jsem navštívit svou matku. I ona byla čarodějnice. Zeptal jsem se jí, co se vlastně dělo. Místo odpovědi mi dala obálku s 2000 dolary a letenku do New Yorku. Odletěl jsem. Bylo to čím dál záhadnější. Když jsem z New Yorku vystoupil z letadla, setkal jsem se s mužem, jehož tvář jsem znal z mnoha čarodějných knih. Jmenoval se Dr. Raimond Butler. Byl tehdy vedoucím antropologického oddělení Kolumbijské univerzity. Vzal mě k sobě domů. Nejdříve odbourával všechny moje představy, které jsem měl do té doby o čarodějnictví. Něco jsem se od něj naučil a šel jsem dál do Marylandu, kde jsem se naučil ještě více. Učení jsem zakončil až v Kalifornii a odešel do Koloráda. Tam jsem prošel zasvěcovací ceremonii a stal jsem se čarodějem 6. stupně. Tím jsem se stal i členem `Velké rady druidů'. Během mé výchovy mě učili dějiny této organizace, jaké cíle měla a čeho chce dosáhnout. V roce 1972 jsem předsedal jednomu shromáždění v San Antoniu. Přišel tam pracovník amerického ministerstva zahraničních věcí a přinesl obálku zapečetěnou tímto ministerstvem. Byla to státní pečeť USA.


Ten muž položil obálku a zmizel. Dr. Butler ji vzal, rozlomil pečeť a vyjmul z ní šest dopisů. Všechny byly opatřeny voskovou pečetí, na které byla pyramida. Na zadní straně jednodolarové bankovky jsou obě tyto pečetě Spojených států. Dole je napsáno 'Nový řád'. Pečeť byla vytvořena v Londýně z nařízení rodiny Rothschildovy. Tato rodina je hlavou organizace, do které jsem byl uveden v Kolorádu. Patří k ní všechny čarodějnické kroužky a okultní bratrstva. Okultní je na tom pouze náboženství, nikoli organizace sama. V této organizaci se mohou setkávat svobodně zednáři, členové jiných okultních sdružení a komunisté. Tato organizace je velmi rozšířena. Je to luciferovská organizace. Co je na tom okultní, to lze poznat na jednotlivých knězích. Ostatní činnost je politická. Jde o finance a člověk tuší, že jde o to, vytvořit jednotnou světovou vládu. Tato organizace učiní všechno, aby tuto světovou vládu nastolila. Tato skupina se nazývá "Iluminátoři". Čarodějové tento výraz slyší neradi. Když člověk toto slovo 'Iluminátoři" mezi čaroději pouze vysloví, riskuje svou hlavu. To slovo znamená světlonoš - Lucifer. Ta pyramida ukazuje strukturu Iluminátorů. Skládá se z jednotlivých kvádrů. Nejvyšší blok představuje 'Radu třinácti". Další kvádr ztělesňuje "Radu třiatřiceti". To jsou nejvyšší svobodní zednáři na světě. Pak je "Rada pěti set". To je celý světový bankovní systém. Sem patří ještě různé další organizace. Ve spodní části pyramidy vidíme humanismus. To je výzva Iluminátorů k boji, která se odvolává na 1. Kor 13, kde se kromě jiného říká, že láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Iluminátoři tímto veršem působí na lidi. Když někdo káže proti hříchu, ihned argumentují, že to není v lásce a citují 1. Kor 13. Tato generace je totálně zamořena tímto jedem, který Iluminátoři používají pouze k tomu, aby se i zvrhlosti snášely, trpěly a byly milovány.


Vrchol pyramidy, představuje Rothschildovu rodinu. Považují ji za božstvo v lidské podobě. Jejich slovo je pro Iluminátory zákonem. Když něco řeknou, pak je to jako pro nás slovo apoštola Petra nebo Pavla slovo Boží. Oko na vrcholu pyramidy je Lucifer. On je ten vůdčí duch, to vnitřní vedení. Věří, že Rothschildova rodina je v osobním spojení s ďáblem a že s ním mluví. Já osobně jsem v jejich vile byl a zažil jsem to.


Iluminátoři (světlonoši, luciferové) jsou satanistický tajný řád. Založil jej satanista Adam Weishaupt, židovský konvertita a katolický profesor teologie v Ingolstadtu 1. května 1976. Od té doby se slaví 1. máj jako nejvyšší svátek ve všech organizacích Iluminátorů ve všech zemích. Typicky satanským způsobem se Iluminátoři snaží napodobit Kristův plán spasení. Chtějí přinést lidstvu pokoj pod jednotnou světovou vládou. Na konci je však totální závislost a zotročení lidstva pod jedinou vládou Iluminátorů. Bůh má být satanem sesazen z trůnu.


Aby byl svět připraven pro provedení tohoto plánu, musí být nejprve uveden do chaosu, který chtějí Iluminátoři dosáhnout pomocí kulturních, politických, hospodářských, rasových a náboženských protikladů, násilnými nepokoji, vzpourami a terorem a také rozpoutáním pokud možno rozsáhlých válečných konfliktů. Nepokoje a válka povedou k úplnému vyčerpání všech zúčastněných stran, přinesou zhroucení hospodářství, nenávist i uvnitř rodin a rozpad - destrukce morálky, zvláště prostřednictvím mládeže. Lidstvo má ztratit všechny zábrany, aby bylo připraveno pro chystanou "záchranu":


Tito lidé dokonce kalkulují při přechodu k jednotnému, světovému systému se třetí světovou válkou. Považují ji za třetí průchod" nezbytný pro vznik luciferovy vlády. To je tedy úžasný kníže pokoje, když nejprve potřebuje válku, v níž budou muset zahynout milióny lidí, aby pak mohl uvést lidstvo do věčného pokoje; což se dnes již Iluminátoři nestydí nazývat Tisíciletým královstvím. Všechny příkazy, které Iluminátoři od něj přijímají, jsou uskutečňovány. Uctívání a vzývání Lucifera přináší lidem bohatství, jenže současně ztrácejí vlastní vůli a dostávají se do otroctví satana, takže jsou připraveni vykonat, co on řekne, ať už je to dobré či zlé. Jen tak se dá vysvětlit, že lidé smýšlejí současně kapitalisticky i komunisticky, že západ investuje obrovské částky do komunistických zemí, takže ty se mohou lépe vyzbrojit. Už Lenin řekl: "Západ nám ještě dodá provaz, na kterém ho jednou pověsíme."
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce