Jste zde


Telepatie
Roman Přikryl

Telepatie - řecký výraz pro přenos informací od osoby předávající-induktora k osobě přijímající-receptoru na větší vzdálenost bez účasti známých smyslových orgánů a fyziologických mechanismů. Jako jedna z forem předpokládané extrasenzorické percepce náleží mezi takzvané jevy nedokázané, respektive.neobjasněné.
Malá Československá encyklopedie, VI.svazek Š-Ž, ACADEMIA 1987

    Telepatie - přenos myšlenek, představ, citů od jedné osoby na druhou, který není zprostředkován smyslovými či fyziologickými mechanismy. V psychotronice mimosmyslové dorozumívání, které bývá subjektivně prožívané, pocitové, často nejednoznačné. Klasickou vědou je telepatie zpravidla odmítána jako nedokazatelný, respektive neobjasněný jev.
Encyklopedie Diderot, CD 1, Diderot 2000


    Co to telepatie vlastně je? Kam ji zařadit? Je skutečně možné aby nám někdo bez našeho vědomí četl myšlenky? Myslím, že tyto otázky přicházejí na mysl každému člověku, který se s oním slovíčkem již někdy v životě setkal.

    Vědecké výzkumy prokázaly jasnou existenci tohoto fenoménu. Před pádem "železné opony" byla telepatie předmětem výzkumu obou znepřátelených stran. Tedy jak Spojených států s jejich relativně volnomyšlenkářsky pojatým pohledem na svět. Tak Sovětského svazu, kde si onen výzkum dosti pokrytecky protiřečil s vládním světonázorem. Jinými slovy. Bylo zjištěno, že existuje-li dostatečně psychicky vybavený jedinec coby vysílač a na straně druhé velmi senzitivní jedinec jako přijímač není na této planetě clony, která by zabránila přenosu informací mezi těmito lidmi. Pokusy byly prováděny jak na palubách ponorek, tak i v hlubokém podzemí a na různé vzdálenosti. O funkčnosti telepatie tedy není pochyb.

    Jiným problémem ovšem zůstává jak vlastně telepatie funguje. Existence mnoha hypotéz na toto téma je nasnadě. Za všechny bych si dovolil uvést čtyři, kterým je v současnosti dopřáváno nejvíce sluchu:

    - elektromagnetické vlnění
    - Vasiljevova energie psí
    - Sheldrakova morfická rezonance
    - Jungovo kolektivní nevědomí

    Nechci zde objasňovat v čem spočívají jednotlivé teorie. Faktem ovšem zůstává, že i nadále je telepatie neuchopitelnou, neochutnatelnou a nepozorovatelnou záhadou pro dnešní vědu.

    Pokud se na problematiku přestaneme dívat z hlediska čistě exaktního a nahlédneme do své vlastní mysli budeme nuceni připustit, že i nám se již stalo "jako bychom někomu četli myšlenky". Případně "jako by někdo četl myšlenky nám".

    Nemyslím, že jde o nějak vyjímečný jev, když si povídáte s přítelem a jen tak mimochodem oba ve stejný okamžik použijete stejného slovního spojení…

    V určitou chvíli jste šťastni, najednou na Vás dolehne "bez příčiny" těžká deprese, aby o 15 minut později zazvonil telefon zprávou o úmrtí Vašich blízkých…

    Při obchodním jednání, které jde očividně k neúspěšné koncovce najednou dostanete "bez příčiny" myšlenku: "dej o šest měsíců delší záruku", kterou okamžitě použijete a o dalších 15 minut později už podepisujete smlouvu…

    Že se Vám tyto situace ještě nikdy nepřihodily? Tak to musíte být vyjímečně nepřístupná osobnost. Dovolím si tvrdit, že všichni lidé žijící na této planetě mají dar telepatie. Někdo méně a jiný více rozvinutý. Stejně tak jako máme všichni mozek a vždy bdící mysl, která nám umožní realizovat jakýkoliv prožitek o který si řekneme. Využívejme naší mysli k našemu prospěchu.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno