Jste zde


Skryté síly člověka - II. Psychotronický fenomén Stalina
Wolf Messing

Wolf Messing byl slavným psychotronickým fenoménem, který procestoval svět a byl otestován takovými osvícenci, jako byl Eistein , Freud či Gandhi. Stýkal se velmi často s lidmi na velmi vysokých místech. Messing měl to štěstí, že na poslední chvíli uprchl před invazí do Polska, protože Hitler na něho vypsal odměnu ve výši 200 000 marek. Stalin velmi dobře věděl o Messingovy schopnosti projektovat myšlenky do mysli jiného člověka či kontrolovat nebo "zatemňovat " mysl druhé osoby. Během prvních schůzek Messinga se Stalinem si ruský diktátor vymyslel přímo ďábelskou zkoušku.

 

Messing měl pod psychickým vlivem mnoha osob provést bankovní loupež a odnést 100 000 rublů z Moskevské ústřední banky, kde jej pochopitelně nikdo neznal. Nemusím zdůrazňovat, že tento úkol Messing bez obtíží splnil, když pokladníkovi předložil prázdný papír s tím, že je to šek na požadovanou částku. Šlo o vynikající sugesci. Takových zkoušek bylo Messingovi předloženo nespočet. Zprávy o Stalinových pokusech s Messingem se rychle šířily v horních vrstvách moskevské společnosti. Mnoho lidí mělo strach, že je Messing nebezpečný člověk, ale Stalin sám si to nemyslel.


Nakonec Messing dostal povolení od "nejvyšších autorit" svobodně cestovat po celém Sovětském svazu. Nejen pro Stalina byl Messing zářící hvězdou první velikosti. Jeho jméno kolovalo i mezi renomovanými vědci. Například držitel Nobelovy ceny Dr. Nikolaj Semjonov, víceprezident Akademie věd SSSR řekl v časopise řekl v časopise Věda a náboženství v roce 1966 jak je nesmírně důležité studovat takové fenomenální schopnosti jakými disponuje například Wolf Messing. Samotný Messingův život vypadá mnohdy až bizarně. Prchající před nacisty vstoupil do Ruska v roce 1939 ukrytý ve vagóně se senem. Dalo by se říci skoro úplně normální člověk, Žid a emigrant. Přesto o tři roky později již jako sovětský občan mohl nakoupit a darovat sovětské letecké obraně dvě bitevní letadla. Každé z nich neslo na trupu jméno W.G. Messing. Vraťme se však ještě o pár let zpátky.


Ve varšavském divadle již v roce 1937 za přítomnosti tisice lidí Messing předpověděl, že pokud se Hitler obrátí na východ bude to jeho konec. Fašstický vůdce byl velmi citlivý na proroctví podobných obsahů. Psychotronik Eric Hanussen byl již tou dobou zavražděn, protože věděl velmi mnoho o fašistických plánech. Poté co Messing uprchl do Ruska jeho celá rodina byla zmasakrována ve Varšavském koncentráku. Jak čistě myšlenka prochází mými receptory závisí od toho, říká Messing, jakou koncentrační schopnost má vysílatel. Jestliže kupa sporných myšlenkových proudů prochází myslí vysílatele, vliv na čtenáře myšlenek bude nejasný, asi tak jako když si prohlížíte rozmazané fotografie.


Je zajímavé, že nejlépe přijímám myšlenky hluchoněmých, sděluje Messing, asi proto , že mají větší obrazotvornost než ti ostatní. Messing však měl ještě jeden dar o kterém se mnoho nepsalo a v jeho publikované biografii a něm není ani zmínka. Messing byl dlouho aktivním prorokem. Navzdory zákazu předpovídat, Messingova proroctví čas od času vyvolala prudký ohlas ve vysokých sovětských kruzích. V roce 1940 nebyly vztahy mezi Ruskem a Německem nijak špatné. Rok před tím podepsal Stalin pakt o neútočení s Hitlerem. Nicméně právě v roce 1940 se nechal Messing v jednom moskevském klubu slyšet, že sovětské tanky vjedou do Berlína. Pověst o Messingově prohlášení prosákla na veřejnost a způsobila senzaci mezi komunistickou elitou.


Stalin totiž stále odmítal věřit, že Hitler provede invazi dokonce i tehdy, když den na to německé tanky pronikly na ruské území. Jestliže tedy Stalin nevěnoval těmto proroctvím pozornost v Německu tomu bylo právě naopak. Německé velvyslanectví okamžitě vzneslo protest. Mimo jiné Hitler totiž ještě stále zuřil nad Messingovou předpovědí o jeho smrti. V roce 1943 se Messing opět odvážil učinit další veřejné proroctví. "Baltik, Bílá Rus, Ukrajina, Krym toto vše padne do rukou Hitlera." Konec války stále ještě nebyl v dohledu.


Messing sám byl evakuován do bezpečí na Sibiři. V Novosibirsku později Messing před uchváceným publikem sdělil, že válka skončí v květnu roku 1945, pravděpodobně v prvním týdnu měsíce. Wolf Messing byl pozoruhodný člověk. Je jenom škoda, že u nás není mnoho dostupné literatury, která by mapovala je velmi zajímavý a bizarní život. Existují desítky zadokumentovaných psychotronických kousků , které doslova obletěli celý svět. Tem kdo se zajímá o psychotroniku by zcela určitě měl v mysli držet Messingovo jméno, tento muž si to zaslouží.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz