Jste zde


Skryté síly člověka - I. Telepatie
Karel Nikolaj

Jeden z největších ruských fenoménů tohoto století se jmenuje Karel Nikolajev. Tento člověk ve svém životě podstoupil velké množství různých psychotronických testů a velkou měrou přispěl k rozvoji psychotroniky v Rusku. V roce 1966 probíhal v Rusku pravě jeden takový experiment. Účelem tohoto experimentu bylo podpořit tvrzení, že telepatie může mentálně propojit dva nebo i více jedinců pokud tito jsou harmonicky mentálně sladěni přičemž vzdálenost nehraje vůbec žádnou roli. Tomuto experimentu bylo přítomno mnoho velmi skeptických vědců z různých vědních oborů. Karel Nikolajev v tomto experimentu fungoval jako "přijimač". Nacházel se na jednom bedlivě střeženém místě v sibiřském regionu. "Vysilač" se nacházel v Moskvě. Byl jím Yuri Kamenski poměrně známý ruský biofyzik.

 

Jak Kamensky říká, nevěděl do poslední chvíle jakou představu bude Nikolajevovi vysílat. Věděl pouze to, že experiment započne v devět hodin, že bude vysílat představu šesti předmětů každý zvlášť. Prvním takto mentálně vysílaným předmětem bylo kovové pero se sedmi pevnými spirálami. Ve vzdálenosti asi 1860 kilometrů v tuto chvíli Nikolajev skutečně začal psát svoje vize...."zakulacené, kovové, zářící, zohýbané atd." Takto to šlo s každým předmětem a konečný výsledek byl skutečně ohromující. Toto však nebyl jediný experiment.


V období od 19 dubna do 27 dubna 1966 bylo s Nikolajevem provedeno několik desítek testů. Mezi nimi byl i známý test s kartami ESP (ESP je vědecky užívaná zkratka pro paranormální lidské schopnosti - velmi zjednodušeně řečeno). Karty ESP většinou obsahují tyto geometrické útvary: kruh, čtverec, trojúhelník, a dvojité vlnovky. Konečně tento test si můžete vyzkoušet sami. Stačí když jeden z dvojice bude střídavě míchat a předkládat po jedné kartě a druhý pak určuje aktuální předloženou kartu. Aby měl tento test určitou hodnotu je potřeba vypracovat alespoň pět sérií po deseti pokusech. Vrátíme se, ale k našemu tématu. I v tomto testu byl Nikolajev velmi úspěšný jelikož určil dvanáct karet z dvaceti i když statistickou teorií bylo předpovězeno, že byl měl určit pouze pět karet.


Celkově Nikolajev přijal správně celou polovinu předložených předmětů a to celkem 6x za sebou což byla naprosto zdrcující obhajoba. Velmi mnoho skeptických vědců začalo pod tíhou těchto důkazů měnit své názory. Například inženýr Viktor Popovkin v novinách Komsomolskaja Pravda psal, že Nikolajevovi úspěchy jej nutí příjmout názor těch vědců , kteří tvrdí, že všichni lidé vlastní telepatickou schopnost v různých stupních a že dokonce tato schopnost může být cvičena. Sám Nikolajev několikrát řekl, že to co umí on může dokázat velké množství jiných lidí. Je však pravdou, že ještě na počátku padesátých let, kdy Nikolajev pracoval jako žurnalista nesměl psát o fenoménu ESP, ale kdykoliv dostal možnost tak tento fenomén demonstroval. V roce 1956 sovětská Encyklopedie stále ještě psala, že telepatie je antisociální a idealistická fixe o nadpřirozených schopnostech člověka.


Testům o kterých jsem se výše zmínil však předcházel tzv. vznik "Skupiny Popova". Tato skupina pracovala v nejvěhlasnějším a nejvíce známém středisku psychického výzkumu v tehdejším SSSR. Svůj program o ESP započala v roce 1965. "Sekce Popova" se oficiálně nazývala "Sekce bioinformací A.S. Popova. Následně pak i Nikolajev začal s velmi intenzivní badatelskou činností v tomto středisku. Velice záhy po zahájení výzkumu doplněných sérii telepatických experimentů začal ředitel tohoto střediska Dr. Ippolit Kogan uvažovat o tom, že metody fyziků by se mohli používat i v telepatii. Subatomové částice nejsou viditelné, ale fyzikové zachycují jejich stopy v podobě "mraků". Telepatie není viditelná pro žádný přístroj, ale bylo by možné zachytit stopy telepatie jak vzniká v mozku. Z tohoto důvodu bylo brzy vylepšeno EEG zařízení určené k zachycování mozkových vln a nový způsob jak matematicky analizovat grafy.


Skutečně se zjistilo, že v průběhu telepatické transmise se dramaticky začal měnit kmitočet mozkových vln u subjektu Nikolajeva. Postupně čím dál tím více byl zřetelnější fakt, že došlo k zachycení momentu kdy telepatický impuls dosáhl mozku. Dr. Pavlovová pak opatrně informovala v roce 1967 o jejich úspěchu ve zmapování telepatie mozku. Co se dělo v Nikolajevově mozku během telepatického přenosu? Vědci zachytili neobvyklou aktivaci mozku v rozpětí od jedné do pěti sekund po začátku telepatické transmise. Je zajímavé, že úkaz byl exaktně zaznamenán vždy o několik sekund dříve, než si toho byl plně vědom sám Nikolajev. Na počátku vždy docházelo k poměrně malým aktivacím v předních a zadních částech mozku. Jakmile si Nikolajev začal uvědomovat, že přijímá vysílání telepaticky mozková aktivita se rychle stávala specifickou a začala se masivně projevovat v zadních oblastech mozku.


Tento specifický vzorec zůstával na grafech ještě po nějaký čas, když už transmise odezněla. V těchto souvislostech je třeba poznamenat, což možná málokdo ví, že v průběhu šedesátých let na tomto výzkumu Sověti po určitou dobu spolupracovali s Indií a za tímto účelem bylo do Ruska dovezeno mnoho indických jogínů ke studiu v laboratořích.Určitě se vám stalo, že jste potkali nějakého cizího člověka a pocítili jste k němu okamžitou sympatii. V USA tomuto fenoménu říkají biologická sounáležitost.


Naopak v Rusku je tato všeobecná zkušenost považována za pouhé vyvrcholení poněkud vzrušujícího úkazu, který může být nebezpečný, jestliže se rozšíří v podvědomí. V jednom prohlášení se profesor Naumov zmínil, že tyto iracionální reakce jsou ve skutečnosti velmi reálné. Emoce a stav mysli se odráží v elektrické aktivitě mozku. Je to prý z toho důvodu, že mozek jedné osoby může ovlivnit mozek osoby druhé. Tedy není to nic jiného než spontánní telepatie. Jako příklad bychom mohli uvést jev, který se možná mnohým z vás také stal. Vstoupíte do místnosti a náhle spatříte dva nebo tři lidi zívat v ten samý moment. Sugesce? Asi těžko. Pomocí experimentů bylo zjištěno , že fyzické procesy probíhající v lidském organismu mohou být telepaticky přeneseny na druhého. To samé platí i pro pocity. Pozitivní i negativní myšlenky mohou být vysílány do mysli druhé osoby. Není žádným tajemstvím, že mnoho států ve světě se intenzivně zabývá výzkumy a experimenty v souvislosti s biologickým ovlivňováním cestou telepatie.


Po celém světě existuje v současné době již velké množství dokumentačního materiálu o tom, že změna v mozkových vlnách jednoho identického dvojčete může způsobit totéž ve druhém. Vždyť již v roce 1965 vedoucí ophthalmologie v Jeffersonově lékařské koleji ve Filadelfii Dr. Thomas Duan a jeho kolega Dr. Thomas Behrendt dokumentovali tuto jakousi fyzickou telepatii. Dokázali, že alfa rytmus což je obvyklý vzorec mozkových vln ve stavu klidu - v jednom dvojčeti může vyvolat ten samý vzorec ve druhém dvojčeti na dálku. Podobný mechanismus se spouští i ve vztahu matka - dítě. Na klinikách bylo zaznamenáno velké množství případů kdy matky nacházející se ve vzdálených sekcích odděleně od svých dětí, které určitě nemohly slyšet pocítily neklid a úzkost když začalo jejich dítě plakat. Jedná se snad o jakýsi "dvojcestný spoj", který je hlavní příčinou tohoto vrozeného telepatického kontaktu.


Tato zvláštní komunikace byla shledána až v 65 procentech případů. Michail Lomonosov byl považován za ruské zázračné dítě. Jednou v noci měl sen o svém otci, který byl rybářem. Viděl svého otce venku v zuřící bouři. Viděl skalnaté pobřeží neobydleného arktického ostrova. Když se z tohoto snu mladý učenec probudil byl přesvědčen, že se jeho otec nachází ve smrtelném nebezpečí a že se jej v duchu dovolává. Michail v této době nebyl dokonce ani v Rusku . Byl na cestě domů z Německa. Po příjezdu do Ruska se po otci okamžitě sháněl. Skutečně ve stejnou dobu jeho otec ztroskotal v Severním ledovém oceánu v blízkosti jednoho opuštěného ostrova. Lomonosov ani na chvíli nezapochyboval o pravdivosti svého snu od samého počátku. O mnoho let později si Bernardt Kajinský, jeden z prvních badatelů v oblasti psychotronických výzkumů všiml telepatických transferencí na tělesných symptomech. Například: Jedna žena ucítila náhlé bolesti v žaludku.


A opravdu asi 1400 mil od místa kde se aktuálně nacházela, její dcera podstupovala břišní chirurgický zákrok, aniž pochopitelně o tom matka věděla. V současné době existují tisíce takových případů a jsou velmi dobře zadokumentované. Podle Dr. Pavla Naumova to nejsou jenom rodiče se kterými můžete mít přirozené telepatické spojení. Bylo zaznamenáno, že dívky které si dávaly schůzky s chlapci s telepatickými schopnostmi přijaly přesně až 40% představ, které k nim chlapci vysílali. Dávno před tím byly zpozorovány spontánní telepatické záblesky velmi často mezi členy jedné rodiny, u lidí kteří se milovali, ale i u osob , které přátelství spojovalo již od dětství. Další zajímavý pokus se podařil již v roce 1956 Dr. S. Šerovi a Dr. A. Troskinovi ze Sverdlovska.


Pomocí sérií velmi dobře připravených testů prokázali, že myšlenka velmi mocně zasahuje na naší fyziologii. Negativní emoce mají špatný dopad na náš organismus, stimulují velmi nebezpečném reakce v našem těle. Naopak tzv. "pozitivní myšlení" pomáhá automaticky k tělesné regeneraci. Jenomže to nemusíme být sami, kteří by si uvařili negativní myšlenkový "guláš". Může to být cizí osoba, která následně tuto mentální negativní kakofonii může vyslat k nám. Výše uvedení doktoři mimo jiné také demonstrovali, že počet bílých krvinek vzroste až o 1500 jednotek, když vsugerují pacientům pozitivní emoce. Po vnucení negativních pocitů byly bílé krvinky redukovány o 1600 jednotek ( bílé krvinky neboli leukocyty jsou jednou z hlavních obran proti chorobám v lidském organismu).
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz