Jste zde


Včera v noci se mi zdálo… I.
Jan Kulhánek

Mají sny pro nás nějaký smysl? Můžeme se naučit jim rozumět? Snům se lidé snažili porozumět odnepaměti. Sny rozhodně nebyly považovány za pouhý výplod nějaké zvláštní fantazie, za něco beze smyslu. Naopak, často šlo o "zprávy bohů", které byly zašifrované a jen ti nejmoudřejší jim mohli porozumět.

 

V dnešní době se na sny obecně moc nevěří a nevěnuje se jim tolik pozornosti, kolik zaslouží. Přitom právě moderní doba přinesla i v této oblasti poznatky a zkušenosti, díky nimž můžeme často nesrozumitelné řeči našich snů porozumět.


Počátkem 20. století přichází Sigmund Freud, aby svou psychoanalytickou teorií nahradil snáře s výklady typu: "ve snu černou kočku viděti, sedm let pak smůlu míti". Před pár lety u nás vyšla jeho stěžejní kniha "Výklad snů", která je i dnes považovaná za inspirativní a užitečnou klasiku. Tento moravský rodák pro nás opět vrací snům smysl. V jeho úsilí pokračovali další, rozšířili způsob výkladu snů a z obecných symbolů se stali mnohem více symboly individuální.


Nejprve je třeba říci, že z pohledu psychologie (analyticky orientované) jsou sny výsledkem práce - sdělením našeho nevědomí, tedy stručně řečeno té části naší psychiky, kde jsou všechny naše myšlenky, přání, pocity, které si neuvědomujeme. Nevíme o nich, protože jsme je dočasně zapomněli nebo jsou pro nás z nějakého důvodu nepřijatelné. To vše není v našem nevědomí uloženo jako v nějakém skladišti, ale žije to tam svým vlastním životem a občas něco "vyleze ven" - třeba ve snu.


Sen je vlastně jeden ze způsobů, jak můžeme poznat něco z našeho nevědomí, což může být dobrodružné a někdy velmi užitečné. Nevědomí totiž disponuje jistou přirozenou moudrostí, která nám může pomoci při řešení problémů.


Od nevědomí se přesuneme k vlastním snům. Teď si popíšeme některé druhy snů, příště si ukážeme, jak se dá takový sen vykládat. Velmi časté jsou sny obsahující zbytky vzpomínek z předchozího dne. Zážitky v nich jsou někdy přetvořené a my na těchto "drobných změnách" můžeme pochopit různé způsoby šifrování sdělení, které nám chce sen předat. Jiným druhem jsou sny o splněných přáních, v nich se nám splní to, co ve skutečnosti nevyšlo. Sny úzkostné nás obvykle chtějí upozornit na strachy, které si nepřipouštíme, ale které jsou pro nás významné.


Jiné sny nám připomínají, po čem ve skrytu duše toužíme a co si myslíme, že si nemůžeme dovolit. Také se nám zdávají sny, které ukazují řešení problému, na němž si přes den můžeme vylámat zuby a nehneme s ním. Velmi zvláštní kategorií jsou sny věštecké - o nich Freud nepíše, ale přicházejí i když zdaleka ne tak často jak píšou prastaré snáře.


Příště si povíme něco o výkladu snů, zatím si můžete dát papír a tužku k posteli a své sny si psát. Slunce totiž často naše sny rychle zahání zpět do nevědomí a pak není co vykládat.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz