Jste zde


Taj či a metoda úplného ponoření - od vyrovnanosti k úspěchu
Kim Bade

Kombinace starověkého čínského pohybového cvičení s mnohem mladším nácvikem plavání podle metod úplného ponoření (MUP) vede k novému pohledu na věc a může vést k úspěchu v obou cvičebních programech.

 

S MUP jsem se seznámila na doporučení Marci Callana, hlavního trenéra Fairport (NY) Area Swim Team (FAST). V té době jsem trénovala plavání ve FAST. Nedlouho předtím jsem se zúčastnila tréninkového semináře, kde Bill Boomer informoval o novém přístupu k plavání a tréninkový kurz MUP se zdál jako logické pokračování mého vzdělávání.


Na kempu mě okamžitě upoutala jednoduchá logika přístupu metody úplného ponoření. Plavání jsem učila už dlouhou dobu s prvořadým cílem pomoci mým studentům dosáhnout většího uspokojení ve vodě. Účinnost temp se pak vždycky zlepšila sama od sebe. To byl přístup MUP - relaxace a vyrovnanost přirozeně vedou k úspěšnému plavání.


Držením se postupu MUP od získání pocitu uvolnění ve vodě k úplnému plavání v jasně určených krocích umožnilo mým plavcům - závodním i rekreačním, dospělým i dětem - se zlepšovat mnohem rychleji. Každý v rozmezí 2 až 52 let, které jsem MUP učila, opouštěl bazén s úsměvem, s lepším pocitem a vzrušením nad plaveckými úspěchy.


Krátce poté, co jsem objevila MUP, jsem začala studovat Taj či, starověké čínské cvičení založené na sestavách pomalého, plynulého a koordinovaného pohybu celého těla. Po několika letech vyučuji jak Taj či tak MUP a jsem překvapena mnoha podobnostmi.


Při nácviku Taj či od svých studentů chcete, aby se soustředili na "současný okamžik" a oprostili se od veškerých myšlenek na minulost a budoucnost. Tak se budou cítit vyrovnaní s pevnou půdou pod nohama a tělo a mysl se uvolní. Dýchání by mělo být uvolněné a hluboké. Začátečníci Taj či se učí formu po jednoduchých částech, které se postupně prolínají. Trpělivě si osvojujete jednotlivé pozice s opakovanými zastaveními a kontrolami, pak je postupně začleňujete do sestav a vzniká plynulý, řízený pohyb. Studenti mohou provádět dlouhé série plynulého, elegantního, skoro až tanečního pohybu, který se velmi nápadně podobá plavání.


Při výuce MUP je vaším cílem dosažení stejné relaxace těla i mysli ve vodě. Začínáte s jednoduchými cvičeními pro získání vyrovnanost a postupně spojujete tyto polohy pomocí plynulých, ladných a elegantních pohybů až do úplného plaveckého stylu. Studenti zažívají největší úspěch, když cvičí s jasnou myslí, pomalým hlubokým dýcháním a disciplinovaně se v průběhu cvičení soustředí na jeden úkol. Při cvičení a učení jak Taj či tak MUP jsem si všimla, že obě disciplíny se navzájem nepopiratelně posilují.


Při výuce obou cvičení se soustředím na 3 hlavní body:

  1. Zpomalení. Většina studentů na cvičení přichází z venkovního světa plného stresu, termínů a nedokončených úkolů. Přimět je ke klidnému soustředění je rozhodující.
  2. Dech. Klidného soustředění dosáhneme pomocí dechových cvičení. Své kursy Taj či začínám dýcháním, někdy dokonce se zavřenýma očima. To přivede celou třídu do duševní harmonie, což mi dovolí jednoduše je posunout do "pohyblivé meditace" se stálým soustředěním na jeden přesně stanovený aspekt pohybu.
  3. Dosažitelnost úspěchu. Abychom se vyhnuli frustraci, definujeme "úspěch" jako jistotu - ne dokonalosti - s určitým úkolem. S celo třídou soustředěnou na stejný bod je pro mě jednodušší najít něco, co dělají dobře a dát jim to najevo. A pokud si všímáte detailů, vždy je něco, co je možno pochválit. Pozitivní zpětná vazba, spolu s jasně stanovenými úkoly, vede k nejlepším úspěchům.


Série malých úspěchů, které Taj či a MUP dovolují, může přinést veliký pocit úspěchu. Učení se odpočívat a být v přítomném okamžiku je pro studenty ideální poloha pro učení. Po určité době cvičení jsem si všimla změny v uvědomění od vnějšího světa "co moje ruce a nohy dělají" k vnitřním pocitům vyrovnanosti a uspokojení z pocitu rovnováhy, rytmu a plynutí při cvičení nebo plavání.


Opravdu věřím, že kombinace cvičení MUP a Taj či mi přineslo lepší zvládnutí a připravenost vedoucí k rychlejšímu pokroku a hlubšímu pohledu na to, jak učit jiné. Vědomí poklidu a radosti, které cvičení obou disciplín může přinést, se přenese do zbytku vašeho dne, vašeho týdne a vašeho života.


Trenérka Kim Bade má čtyři děti a pochází z Walworthu, NY. Během dne učí v Molly's Yoga Corner Taj či a večery trénuje plavce v Fairport Area Swim Team.