Jste zde


Plavat rychleji s dobrou polohou těla
Richard Quick

Plavat rychle znamená především udržovat co nejmenší odpor vody. Odpor vody je možno snížit dobrou polohou těla a rovnováhou ve vodě. Zvýšení síly je až druhořadé oproti snížení odporu vody.

Odpor vody

S rostoucí rychlostí se odpor vody zvyšuje s druhou mocninou. Potřebná síla, kterou plavec musí vyvinout, aby zvýšil rychlost, roste s třetí mocninou. To znamená, že každý plavec brzy dosáhne stavu, kdy zlepšení práce rukou a nohou nepřináší téměř žádné zlepšení rychlosti. Máte pocit, jako byste plavali proti zdi. Svou rychlost můžete zlepšit tím, že své tělo uděláte co nejvíce hydrodynamické. Toho docílíte dobrou polohou a rovnováhou a udržením polohy a rovnováhy během plaveckého cyklu (zůstat "v linii").

Poloha

Na obrázcích jsou předvedeny polohy s velkým a malým odporem vody (vlevo velký odpor, vpravo malý odpor vody).Charakteristické pro polohu s velkým odporem vody je vysoká poloha hlavy (dívání se dopředu během plavání) a prohnutí dolní části zad (lordóza). Hlavu proto držte ve stejné linii s páteří. Plavete-li prsa nebo motýlka, při dýchání udržujte tuto polohu hlavy. Při plavání znaku by nos měl směřovat stále nahoru. Při kraulu nos směřuje nahoru během nádechu (tělo je vyrovnané na boku), pak nos směřuje kolmo dolů.

Vyhněte se prohnutí v dolní části zad zatlačením horní části pánve dozadu. Můžete si to vyzkoušet tak, že budete tlačit spodní část zad proti zdi. Zkontrolujte, jestli se celá vaše záda dotýkají zdi. Dívejte se přímo dopředu. Pokud dokážete zvednou ruce nad hlavu (do stejné polohy, jako kdybyste se odráželi po obrátce v bazéně) a dotknout se zdi, tím lépe (k tomu je třeba dobrá ohebnost ramen).

Rovnováha

Zlepšující se rovnováha (zleva doprava). Dobrá rovnováha umožňuje nechat se vodou nadnášet a to jak na břiše, tak na zádech.V poloze na břiše se snažte pro udržení optimální polohy vaše tělo co nejvíce prodloužit. Toho docílíte tak, že vaše hruď působí jako plovák, který umožní vašemu tělu nadnášet se. Abyste přenesli toto nadnášení na celé tělo, jemně tlačte hruď do vody. Netlačte bradu dopředu.
Tip: snažte se prodloužit váš krk a udělat "dvě brady". Znovu, dobrá ohebnost ramen je velkou výhodou. Váš zadek a pokud možno i vaše chodidla by se měly vznášet na hladině. Pokud se potápí, udržujte vaše tělo natažené a tlačte horní část pánve dozadu. Tato vyrovnaná, vodorovná pozice, kdy je tělo nadnášeno, je základní polohou těla pro všechny čtyři plavecké styly.

Richard Quick je hlavním trenérem ženského plaveckého týmu ve Stanfordu, jednoho z nejúspěšnějších v týmové soutěži NCAA.