Jste zde


Lucidní snění a kontrola snů III.
Tomáš Gavlas

Znaky snu

 

Další cvičení se vztahuje k vybavení snu. Je uvedeno v EWLD a podrobně rozvedeno v Kurzu lucidního snění a je označováno jako "znaky snu". Tento pojem zavedený LaBergem , poukazuje na prvky snu indikující, že jde o sen. (Příklady: zázračné létání, růžové kočky, nefunkční zařízení a rozhovory s nebožtík) Studiem vlastních snů se můžete seznámit s vlastními znaky snů aby jste mohli tyto znaky uvést do vašeho vědomí a v příštích snech je využít k nastartování lucidity. Kurz nabízí cvičení pro určení znaků snu v bdělém stavu tak aby bylo využitelné k jejich rozpoznání ve snu.Toto cvičení vyžaduje zařízení na vyvolání lucidního snění, který vyvolává speciální smyslové podněty, uměle vytvořené znaky snu v době kdy sníte. K úspěchu v rozpoznávání těchto podnětů ve snech, potřebujete cvičení které je vyhledává a rozpozná v bdělém stavu.


3.2.4 Mnemotechnické vyvolání lucidního snu (MILD)
Technika MILD využívá prospektivní paměť, připomenutí si udělat něco v budoucnosti (připomenutí si že sníte). Dr. LaBerge vyvinul tuto techniku jako svou disertační ptáci a používá jí k vědomému dosažení snu. Odpovídajícím časem praxe MILD je po probuzení ze sna před návratem do spánku. (Upraveno z EWLD, p.78)


  • Připomenutí snu. Po snu uveďte své vědomí ze sna a připomeňte si jeho obsah. Proveďte to tak úplně jak je to možné.


  • Soustřeďte se na svůj záměr. Když opět usínáte, soustřeďte se svou mysl na záměr připomenout si rozpoznání, že sníte. Říkejte si :" Příště až budu snít, uvědomím si že sním.", opakovaně jako mantru. Reálný úmysl převeďte na slova a soustřeďte se na myšlenku samotnou. Pokud zjistíte, že myslíte na něco jiného nechejte to odejít a vraťte se ke svému záměru.


  • Sledujte se jak přicházíte na luciditu. Tak jak pokračujete v soustřeďování na váš záměr připomenout si že sníte, představujte jak jste zpět ve snu, ze kterého jste se právě vzbudili (nebo jiného, z těch co jste měli pokud jste si poslední po probuzení nezapamatovali ). Představujte si, že rozpoznáváte své snění. Hledejte znaky snu-něco ve snu co dobře ukazuje že jde o sen. Pokud to najdete řekněte si:" Sním" a pokračujte ve vaší fantasii. Představte si uskutečňujete své plány ve svém dalším lucidním snu. Například, pokud chcete létat, představujte si, že létáte po tom, co se dostanete za bod kdy začnete lucidně snít.


  • Opakujte tento postup dokud se záměr neskuteční. Opakujte kroky 2 a 3 dokud neusnete nebo dokud se záměr neskuteční. Pokud během usínání zjistíte, že myslíte na něco jiného, opakujte proceduru tak, aby vaše poslední myšlenka před usnutím byla věnována záměru příště rozpoznat sen.

Podřimování


Pozorování vedla k rozvinutí podřimování jako metody k vyvolání lucidního snění. První vypozorovaný fakt je, že se zdá snazší dosáhnout lucidity během odpoledního zdřímnutí. Druhé pozorování se shoduje s pozorováním několika lucidně snících, že určité aktivity během noci mohou vést k lucidnímu snění. Různorodá kvalita takových přerušení: sex, zvracení a čistá meditace, vzbudila LaBergeův zájem s ohledem na to, že projevy každé z nich mohou vést k luciditě. Vysvětlení se ukázalo být jednoduchým: probuzení vložené doprostřed spánku zvyšuje pravděpodobnost lucidity. Technika zdřímnutí se díky několika experimentům NightLight vyvinula na velmi mocný nástroj vyvolání lucidity. Technika vyžaduje probuzení asi o hodinu dříve než obvykle, zůstat probuzen 30 až 60 minut a pak jít znova spát. Jedna ze studií ukazuje zvětšení pravděpodobnosti 15 až 20krát u těch kteří praktikují tuto techniku mimo jiné techniky. Během bdělé přestávky, si čtěte o lucidním snění, dělejte testy reality a před usnutím opětovným MILD. Institut lucidity začleňuje tuto techniku do programů letních pobytových kurzů ve Stanfordu a to je důvod proč většina účastníků zažije lucidní snění ještě během kurzu.


Jak rychle se lze naučit lucidnímu snění?


Rychlost s jakou rozvinete svou schopnost lucidního snění závisí velmi mnoho na individuálních faktorech. Jak dobře jste schopni si vybavit sny? Kolik času můžete věnovat mentálním cvičením? Používáte zařízení na indukci lucidního snění? Jak pilně cvičíte? Jak máte rozvinutou schopnost kritického myšlení? A tak dále.


Lepší obrázek o této době nám poskytne pár příkladů z historie procesu učení se lucidnímu snění. Dr. LaBerge zvýšil svou frekvenci lucidního snění z jednoho lucidního snu měsíčně na čtyři za noc (bude-li si je ovšem přát) za tři roky. Studoval lucidní snění jako svou disertační práci a proto měl požadavek naučit se této schopnosti tak rychle jak jen to bude možné. Na druhé straně byl to teprve on kdo zavedl vylepšené techniky učení lucidnímu snění. Proto lidé začínající nyní, ačkoliv třeba nejsou tak dobře motivovaní a nemají tolik času jako LaBerge, mají výhodu již otestovaných technik, tréninkových programů a biofeedbackových elektronických pomůcek, jež byly vyvíjeny LaBergem po dvě desítky let.


Lynne Lewitan, dopisovatel Institutu lucidity, popisuje jeho zkušenosti s učením lucidního snění následovně:


"Poprvé jsem slyšel o lucidním snění v dubnu 1982 na kurzu od Dr.LaBerge na Stanfordově universitě. Měl jsem lucidní zkušenost jenou před mnoha lety a zajímalo mě jak se to naučit abych to mohl zopakovat a zároveň se zapojit do výzkumu. Nejdříve jsem musel rozvinout svou schopnost vybavení snu, protože do té doby jsem si pamatoval jen asi dva nebo tři sny za týden. Za pár měsíců jsem si pamatoval tři čtyři i více snů za noc a v červenci (asi za tři měsíce) jsem měl první i když ne příliš dokonalý lucidní sen. Pracoval jsem na sobě a v dalších čtyřech letech jsem se dostal na úroveň tří či čtyř lucidních snů za týden. V té době jsem otestovával různé prototypy zařízení na vyvolání lucidní snu DreamLight, jež mi zcela určitě pomohly mnohem lépe rozeznávat stav snění.Za dva roky co jsme vyvíjeli DreamLight, jsem měl lucidní sny v polovičce těch nocí porovnání s jedním lucidním snem za týden bez DreamLightu. V úvaze jak dlouho mi trvalo rozvinout své lucidní snění musím poznamenat, že jsem neměl k dispozici důkladně prostudované a vyvinuté techniky dostupné dnes buď proto, že prostě tyto techniky neexistovaly nebo prostě do té doby nebyly napsány dostupné materiály. Proto lidé dnes mohou s odpovídající motivací projít tímto výcvikem mnohem rychleji."


Jak se vyhnout probuzení začátkem lucidního snu?


Lidé začínající s lucidním sněním často mají problém s tím, že se probudí po nástupu lucidity.Tato překážka brání lidem využít výhody lucidního snění. Naštěstí jsou zde cesty k překonání tohoto problému.


Základem je zůstat během snu klidný. Nástup lucidity je vzrušující, ale vyvolané vzrušení vás může probudit. Je možné užít si nadšení které panuje na úsvitu snu bez toho aby vás ta aktivizace vzbudila. Buďte jako hráč pokru s dobrými kartami. Relaxujte a zabývejte se snem než aby jste se nechali strhnout vnitřní radostí z úspěchu.


Tedy pokud sen začne jevit znaky svého konce, což je třeba ztráta detailnosti, živosti a jasnosti představ pak technika "otáčení" může zachránit sen. Otáčíte svým snovým tělem jako dítě jako dítě které si chce způsobit závrať. LaBerge vyvinul tuto techniku po experimentech s myšlenkou, že úplná relaxace může zabránit probuzení. Pokud se mu sen začal ztrácet, zastavil otočil se na záda a pak měl falešné probuzení v posteli. Po několika pokusech zjistil, že důležitým momentem byl pocit pohybu a ne relaxace. Nejlépe si vytvoříte pocit pohybu, zvláště ve snu kde zmizela scéna tím, že se začnete otáčet kolem vlastní osy. Reálně se netočíte ale váš mozek je s touto činností tak seznámen, že jí napodobí velmi realisticky. V tomto procesu je zapojeno kinestetické a prostorové vnímání. Pravděpodobně toto zapojení smyslů posílí mozek natolik aby neměnil stav snění za bdělost. Poznamenejme, že otáčení ve snu nezpůsobuje závrať. Dále si uvědomte, že očekávání probuzení někdy způsobí falešné probuzení, kterém se vám zdá o probuzení. Živost představy otáčení někdy způsobí pocit se vaše otáčející ruka dotýká postele. Myslíte si, hop a jsem probuzený. Pak si uvědomte, že vaše tělo se ve skutečnosti neotáčelo, nýbrž vaše snová ruka se dotkla snové postele! Aby jste se vyhnuli takovému klamu odříkávejte si,"Další scéna bude sen", dokud se scéna neobjeví. Pokud jste na pochybách o vašem stavu pak použijte test reality. Výzkum na Institutu lucidity provedl měření efektivity otáčení: v lucidním snění pokračovalo 22 ku 1 po otáčení, 13ku 1 po tření (jiná technika vyvinutá k zabránění probuzení), a 1 ku 2 po "následování běhu věcí" ("kontrolní" záležitost). To dává úspěšnost otáčení oproti následování běhu věcí 48 ku 1a u tření oproti následování 27 ku 1.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno