Jste zde


Lucidní snění a kontrola snů I.
Tomáš Gavlas

Lucidní snění je snění při kterém víme, že sníme. Tento termín byl zaveden Frederik van Eeden, který použil slovo "lucidní" ve smyslu jasného vnímání. Lucidita obvykle začíná uprostřed snu, když snící zjistí, že probíhající zážitek není z fyzikální reality,nýbrž, že sní. Často je toto poznání snícího spuštěno tím, že zaznamená něco obvykle nemožného nebo nepravděpodobného jako třeba létání nebo setkání s nebožtíky. Někdy lidé začnou snít bez zaznamenání nějaké stopy snu; prostě náhle zjistí, že sní. Menšina lucidních snů (podle LaBerge a kol asi 10%) je důsledkem návratu do REM spánku (snění) přímo z probuzení bez porušení reflektivního vědomí.

 

 

Základní definice lucidního snění neříká nic více než, že jde o uvědomění snění. Nicméně kvalita lucidity může být velmi rozmanitá. Pokud je lucidita na vysoké úrovni, pak vše prožívané ve snu je vnímáno s vědomím, že zde není žádné reálné nebezpečí, a spíte v posteli a probuzení trvá krátce.S luciditou na nízké úrovni si lze uvědomit určité skutečnosti, jako třeba létání nebo vaše změněné chování, ale již nestačí na uvědomění toho,že lidé jsou zde jen reprezentací snu, nebo toho že neutrpíte žádné fyzické poškození asi si neuvědomíte, že jste vlastně v posteli.

 

Je lucidní snění stejné jako kontrola snů?

 

Lucidita není synonymum ke snové kontrole. Je možné být lucidní a mít malou kontrolu nad obsahem snů a obráceně, lze mít velký podíl na kontrole snů bez vědomí, že sníte Přesto, ovládnete- li techniku lucidního snění, se vaše schopnost záměrně ovlivňovat obsah snů pravděpodobně zvětší. Jakmile se tak stane, snící si často vybírá něco co dovoluje neobvyklá svoboda snů, jako je třeba létání.

 

Vždy si můžete (nebo musíte- nevim, pozn. překl.) vybrat, jak moc chcete uplatnit svoji kontrolu nad sny. Například můžete pokračovat ve stejné snové činnosti po nástupu lucidity s vědomím, že sníte. Nebo můžete zkoušet můžete zkoušet změnit cokoliv ve vašem snu, sebe či jiné postavy ve snu. Není vždy možné provozovat "magii" ve snech, jako třeba proměnu objektů na jiné nebo transformaci scény.V tomto se zdá být schopnost snícího velmi závislá na jeho sebevědomí. Jak říká Henry Ford: "Ať věříš nebo ne, obě cesty jsou správné" (sorry Henry -pozn. překl.). Na druhou stranu se také zdá, že jsou zde určité zábrany ve snové kontrole, které jsou zřejmě nezávislé na víře. Více o tom na "Testování možností snové kontroly: Experiment se zrcadlem a světlem"

 

Jaký je vztah lucidního snění k zážitku mimo tělo (out-of-body experience-OBE)?

 

Tak zvaný "out-of-body experience" se nejčastěji vyskytuje v kontextu spánku a nadšenci mluví o lucidním snění jako o předstupni. A naopak mnoho lucidně snících mělo zážitek opuštění těla na začátku lucidního snu.Z laboratorní studie, vyplývá, že OBE probíhá ve stejné fyziologické fázi jako lucidní snění. Lucidní sny, které se zdají před probuzením lze asi třikrát častěji označit OBE než sny, které zahajují lucidní sny. Když někdo věří, že je probuzen, potom tuto zkušenost nazve OBE a bude věřit, že je v "astrálním" těle ve skutečném hmotném světě. Na druhé straně, kdyby tuto zkušenost označil jako sen, potom by identifikoval OBE těla jako sen o představě těla a prostředí zkušenosti jako sen o světě. Platnost poslední interpretace je podepřena výzkumem a pozorováním těchto jevů.

 

Proč lucidně snít?

 

Uslyší-li někdo o lucidním snění, pak se často ptá: " Proč vlastně bych měl lucidně snít? K čemu je to dobré?". Vezmeme-li v úvahu, že jakmile zvládneme lucidní snění jsme ve snech omezeni pouze svou představivostí a tvořivostí a ne společenskými nebo fyzikálními zákony.Pak odpověď na otázku k čemu je lucidní snění dobré je buď extrémně jednoduchá (k čemukoliv) nebo neobvykle komplexní (ke všemu).Je snazší uvést příklady toho co někteří lidé s lucidním sněním zvládnou, než dávat definitivní odpověď na potenciální využití.

 

Dobrodružství a fantazie

 

Často první věcí, která přitahuje lidi k lucidnímu snění je potenciální divoké dobrodružství nebo naplnění jejich fantazií. Létání je oblíbené potěšení lucidně snícího stejně tak jako sex. Mnoho lidí říká, že jejich první lucidní sen byl nejkrásnějším zážitkem v životě. Největší podíl na požitku ze snu plyne z pocitu vnitřní svobody, který provází uvědomění,že sníme a naše jednání nebude mít žádné společenské ani fyzikální následky. Někdo si může říci,že to spíše intelektuální koncept, ale s poznáním, že sníme často vzniká extatický "nápor"

 

Překonání nočních můr

 

Pro mnoho lidí jsou sny, bohužel, často hrůznou episodou nekonečného teroru, spíše než místo pro neohraničený prostor pro fantasii a potěšení. Podle pojednání v knihách Lucid Dreaming (LaBerge, 1985) a Exploring the world of Lucid Dreaming (EWLD) (LaBergeje a Rheinhold, 1990) je lucidní snění efektivní terapií nočních můr.Víte-li, že sníte pak je jen jednoduchým logickým krokem uvědomění si, že nic ve vašem snovém zážitku, jakkoli nepříjemném, vám nic nezpůsobí fyzické ublížení. Zde není třeba utíkat z boje se snovými monstry. Často je vlastně nesmyslné zkoušet utéci, protože horor, který vás pronásleduje, je produktem vašeho vědomí, a proto vás bude pronásledovat tak dlouho dokud se ho budete bát, ať jste ve svých snových fantasiích kdekoliv. Jediná cesta k úniku je pak zbavení se strachu ze snu.(diskusi k důvodům opakujících se nočních můr, viz Overcoming Nightmares z EWLD.) Strach který cítíte během nočních můr je reálný, nikoliv však nebezpečí.

 

Bezdůvodný strach můžeme přemoci tím, že se mu otevřeně postavíme nebo pozorováním i když třeba vystrašeným toho, že děsivý sen nám vlastně neubližuje. Při noční můře nám tento akt odvahy může dovolit vzít na sebe takovou formu, která nám umožní otevřeně vzdorovat hrozbě. Například, jednomu mladíkovi se zdálo, že je pronásledován lvem. Když už neměl kam utéci, najednou zjistil, že sní zvolal "pojď a dostaň mě". Souboj se najednou změnil spíše na hravý zápas a ze lva se stala sexy dívka. (NightLight 1.4,1989,p.13).Monstra se často změní v dobrotivá stvoření, přátele nebo v prázdnou skořápku je-li jim vzdorováno s odvahou.Toto je zážitek, který vás pro příště nesmírně posílí. Učí vás to způsobům jak přemoci strach a stát se tak silnějším.

 

Nácvik

 

Lucidní snění má neobvykle živou formu představivosti a je třeba zkušenost abychom zjistili, že jde pouze o výplod fantazie.Není proto překvapivé, že mnoho lidí používá lucidní snění k nácviku situací denního života. Příklady takového využití zahrnují nácvik projevů na veřejnosti, složité konfrontace, umělecká představení a atletická příprava. Protože mozková aktivita během snu je stejná jako v reálném případě, potřebné nervové spoje pro dovednost (jako skok na lyžích nebo pirueta) mohou být vytvořeny ve stavu snu pro výkon v reálném světě. Viz příklady na EWLD.

 

Kreativita a řešení problémů

 

Kreativní potenciál snů je legendární. Mozek je v REM spánku vysoce aktivní, což mu umožňuje vytvářet neotřelé kombinace jevů a objektů v jejich snové bizarnosti. Ta samá neotřelost dovoluje pružnost myšlení v denním životě, jež se projeví jako zvýšená kreativita. Lucidně snící využívají tuto kreativitu pro řešení problémů a uměleckou inspiraci. EWLD uvádí mnoho zpráv o kreativních výsledcích a objevech z lucidního snění.

 

Léčení

 

Efekt vizuální imaginace na tělo je dobře znám. Stejně tak jako praktikování dovedností ve snu zlepší reálnou dovednost, léčivý snová představa může zlepšit fyzické zdraví. Nemocní často používají utišující a positivní představy na zmírnění bolesti a sny jim pro to často poskytují ty nejživější imaginace. Podobně někteří lidé používají lucidní snění na překonání fobií, práci se smutkem, snižování sociálních a sexuálních úzkostí, dosažení lepšího sebevědomí a usměrňování snového obrazu těla k usnadnění fyzikální léčby. Použití, která jsou popsána detailněji na EWLD, si zaslouží klinickou studii pro velké výhody, které je lucidní snění schopné dát medicíně. Další potenciální léčebné aplikace lucidního snění zahrnují: nácvik fyzických schopností pacientů po mrtvici či úrazu páteře k podpoření léčby neuromuskulárních funkcí, dosažení sexuálního uspokojení u lidí s nižší tělesnou citlivostí (plně uspokojivý sex požaduje pouze mentální stimulaci!), rychlejší uzdravení z úrazů nebo nemocí a zvýšení pocitu svobody u lidí, kteří se cítí omezeni svými schopnostmi či okolnostmi.

 

Transcendence

 

Zážitek lucidního snu jasně demonstruje úžasný fakt, že svět který vidíme je pouze konstrukcí našich myšlenek. Tento koncept, tak zarážející viděný v bdělém stavu, je základním kamenem spirituálních učení. To nás tlačí podívat se za denní zkušenost a ptát se, "Pokud toto není realita, co je to?" Lucidní snění díky takto spoře oděné pravdě, kterou mnozí hledají mnoho životů, často spustí zájem o spiritualitu u lidí kteří se zajímali o lucidní snění z mnohem pozemštějších důvodů. Není to pouze lucidní snění, co může vést k otázkám přirozené reality, ale pro mnoho lidí to je zdrojem transcendentního zážitku. Povznášející a extatické zážitky jsou obvyklé pro lucidní snění. EWLD uvádí několik případů osob dosáhnuvších jednoty s nejvyšším, nádherného míru a nový smysl jejich role v životě.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno