Jste zde


Šamanská léčba nejstarší pramen pomoci
Markéta Švarcová

Šamanismus nebyl nikdy náboženstvím, jak je známe v jejich běžné podobě dnes. Nemá nic společného s křesťanstvím nebo budhismem ani s čímkoliv jiným. Přesto je základem veškeré spirituality světa. Je to nejstarší, prapůvodní pohled na svět kolem nás i na vnitřní svět člověka. Je to především soubor praktických metod. Je to návod jak získat kontakt s hlubším duchovním světem a jak si od něj zajistit podporu pro život. Neskrývá v sobě žádná striktní pravidla, příkazy ani zákazy, jen univerzální touhu žít svůj život v jednotě. Je starý jako lidstvo samo a proto je uložen ve všem co nás obklopuje.

Principy, které jsou podstatou šamanismu, je možné hledat v životě každého člověka. Třeba když ráno vstanete a potěšíte se pohledem na slunce. Vaše duše a duše slunce se jen na docela maličký okamžik spojí. A ten krátký kontakt stačí na to, aby se vaše duše posilnila. Nebo to co zná každá matka, zálibný pohled na své dítě. Není to nic jiného než předání síly duši dítěte. Právě proto děti, které vyrůstají bez lásky skomírají a chřadnou. Dalším příkladem je třeba vaření. Profesionálním kuchařům se nikdy nepodaří uvařit tak výživné jídlo jako to, co připravují, pokud máme to štěstí, naše maminky. Když vaří, vkládají do jídla, aniž si to uvědomují, veškerou svou lásku. Klidně zavaří do guláše přání všeho dobrého, všem co ho budou jíst. A ti kteří jedí, odejdou od stolu opravdu pořádně silní.

Příkladů, kdy jsou šamanské principy zcela přirozenou součástí našeho každodenního života, by se dala uvést celá řada. Přesto si je jen málokdo uvědomuje. V síle, která běží v nás samých i ve všem co nás obklopuje, je nekonečný potenciál. A my z něj jsme schopni využívat jen zcela nepatrnou část. V naší materialistické společnosti se o tom bohužel mnoho nedozvíte. Ve škole se sice možná naučíte, jak vypočítat kvadratickou rovnici, ale určitě ne jak pracovat s vlastní silou. Jak ji dokázat vložit do věcí, které tvoříte nebo jak ji využít ke splnění svých snů. Dříve to lidé dovedli. Ale dnes už málokdo věří tomu, že jeho vlastní štěstí a zdraví leží jen a jen v jeho rukou. Člověk nezná a mnohdy ani nehledá své ztracené možnosti.

Šaman je ten, který vidí ve tmě. Ten který nezapomněl, ten který je dobře vycvičený a umí vstupovat za hranice běžného. Vstupovat do hlubokých zákoutí duše a hledat pomoc pro ty, kteří chtějí mít srdce otevřená. Kteří chtějí naslouchat svému vlastnímu hlasu a touží znovu začít zpívat píseň svého života. Šaman při šamanské léčbě za pomoci bubnu vstupuje do změněného stavu vědomí. Do stavu, ve kterém je schopen se dotknout samotné podstaty života. Umí v hloubce člověka najít a odstranit bariéry, které brání člověku v rozletu. Svou vlastní silou dokáže šaman přesměrovat tok energie a odstranit překážky. A tam kde nejsou překážky, může síla volně plynout. A tam pak rádo vstupuje štěstí i zdraví.

Pokud se v dnešní době chcete s šamanismem setkat, nemusíte už tak jako dřív putovat do vzdálených krajin, do míst kde se tato tradice dochovala v původní podobě. I v našich končinách je mnoho těch, kteří se šamanismem zabývají. Možná se u nich už nesetkáte s peřím, kostými ani divokými rituály, ale přesto stejně dobře jako dávní šamani umí putovat do skrytých zákoutí světa i vaší duše. A pomocí této své dovednosti přinášejí pomoc a uzdravení i vám.

 

Je toho dost co máte znáti,
však to hlavní neřekla vám máti,
že vyhovět si postačí
a svět bude navždy jinačí.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Markéta Švarcová

Zaměření:

Šamanská poradna Přístav 69 Léčba nemocí těla: bolesti zad, hlavy, kloubů, alergie, rakovina, onemocnění žaludku, srdce, neplodnost. Pomoc vaší duši: léčba závislostí, traumat a fobií, nedostatek lásky, špatné mezilidské vztahy, deprese, úmrtí blízých aj.

Kontakt: Nevyplněno

Web: www.pristav69.cz

Telefon: 774 696 059Další články autora
více