Jste zde


Mytológia aurickej ezoteriky
Saša Pueblo

Ezoterika ako cesta do hĺbky vlastnej duše na základe určitých všeobecne platných zásad, ktoré majú svoju praktickú rovinu. Aura je energetický obal okolo tela každého človeka, pokiaľ je medicínsky v poriadku. Nie každý je veštecký senzibil a dokáže vnímať procesy, ktoré sa dejú v energetickom obale okolo človeka. Energetický obal obsahuje molekuly vzduchu, prachové častice, fotóny svetla a objekty vlastné alebo objekty zo zasvätenia. Energia v ľudskom tele vzniká z biochemických pochodov v tele a preniká cez telo do aurického obalu. Pod energiou tu rozumieme aj natekanie energií zemského magmatického jadra.

Pod 6. neurónovými oblasťami tu myslím medicínsky presne určené miesta najčastejšieho výskytu neurónov a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie pri orgánoch tela. Teda celú ezoteriku sme začali deliť podľa tohto kľúča, ktorý dáva dobré delenie ezoteriky do prehľadných celkov.

Do aury okolo tela možno produkovať energetické objekty v tele a tu ich silou vôle zhustiť a nabiť určitou predstavou. Objekt z energie a myšlienok v aure vydrží krátko. Do aury presúvate pozornosť aj sugeráciou a uverením bez výhrad, že napríklad máte dvakrát väčšiu hlavu. Nepochybujete a držíte tento stav pred sebou. To dovoľuje efektnejšie fungovanie v aurickom obale. Medicínsky sa tento stav volá telové halucinácie.

Do aury sa automaticky vytvárajú objekty vtedy, keď v tele máte nejakým spôsobom poškodenú nervovú sústavu. Buď máte v nervovej sústave fosílne mutácie, zväčšené ganglie, nervové zhluky, alebo degeneráciu časti nervov na zvieracie nervstvo. V týchto prípadoch vytvárate do aury objekty automaticky a trvalo, čo je vlastne patologický stav nervovej sústavy.

Meditujúci dokáže vyvolať tieto stavy dočasných objektov v aure iba sugeratívnym vyvolaním pocitov určitého druhu poškodenia nervovej sústavy v tele. Uveriť a nepochybovať vyvoláva efekt, ako keby nervová sústava bola skutočne poškodená a v aure sa vytvárajú energetické objekty, ktoré sa najčastejšie podobajú malým energetickým bublinám.

Osoby, ktoré prešli zasvätením, dostanú kópie objektov od historických zasväcovateľov. Najrozšírenejší systém kopírovania objektov do aury je Reiki systém. Živý zasväcovateľ uvedie zasväcovanú osobu do vhodného stavu prenosu objektov zo svojej aury do aury zasväcovanej osoby. Pri tomto zasvätení sa v aure otvorí cesta takzvanému aurickému dvojníkovi. Ide o energetickú postavu, ktorá môže mať rôzne podoby. Môže to byť zviera, dieťa, ženská postava, mužská postava, môže to byť niečo neforemné. Po otvorení aury a aurickej ezoteriky treba s týmto úkazom počítať a treba ho zvládnuť, aby nerušil prácu objektov zasvätenia v aure.

No okrem možností zasvätenia do liečiteľských, vešteckých, zvukových a magických objektov je tu ešte jedna obrovská oblasť zasvätenia, do mytológie. Ide vlastne o určité deje v aure, ktoré môžete vešteckými a senzibilnými schopnosťami vnímať, pokiaľ v aure zrealizujete určité magické rituály.

Pod magickými rituálmi treba rozumieť určitý druh ľudskej komunikácie práve s dejmi, ktoré sa odohrávajú v aure okolo ľudského tela. Naučiť sa magickú ritualistiku, ktorá smeruje do aury, nie je jednoduché. Dá sa to prirovnať k tomu, ako keby ste sa mali naučiť čítať a písať. Ešte na dôvažok sa nemáte od koho reč magickej ritualistiky naučiť.

Pod vešteckými výkonmi do aury tu rozumej špeciálny výcvik šedej kôry zadného zrakového mozgu a čiastočne šedej kôry spánkových lalokov po stranách hlavy. Tu treba vypestovať schopnosť vnímania toho, čo sa deje v ľudskom tele a špeciálne v aure. Bez tejto schopnosti vidieť ľudské vnútro a počúvať ho v ezoterike nepochodíte.

V tomto smere sme zahájili skúmanie najstarších historických zasväcovateľov. V ich prípade sme zistili, že v ich aure pulzoval počas ich života bohatý mytologický život. Teda mytológia, ktorá je opisovaná knižne, nie je výmysel prírodného človeka. Prírodný človek je psychicky ukotvený v mieche a aurický obal okolo tela je do vzdialenosti pol metra všetkými smermi od tela. Niekedy je v tomto priestore okolo fyzického tela aura aj do dvoch metrov. Práve v tom priestore sa odohráva mytológia a tiež náboženské deje.

Tieto tvrdenia si môžete overiť vypestovanými vešteckými schopnosťami. K tomu by ste mali mať schopnosť komunikovať na diaľku s informačnými poliami už nežijúcich osôb, schopnosť oživiť záznam o živote dotyčnej osoby. Potom je možnosť overenia toho, čo tu tvrdíme. Ináč to nejde.

V rámci tohto prieskumu som musel zmeniť svoj postoj voči mytológii ako spôsobu myslenia prírodného človeka. Nejde tu o jeho svetonázor a predstavy o svete. V prvom slede tu ide o život s mytologickými bytosťami a objektmi v aurickom obale. Tento svet tvoril prirodzenú súčasť aurického obalu prírodného človeka. Nezabúdajte na to, že dnešný človek sa psychicky posunul do stredného mozgu a aurický obal sa zmenšil iba na dva centimetre okolo povrchu fyzického tela. Teda žitie s bohmi mytológie sa skončilo a zostala na to iba spomienka. V priestore dvojcentimetrovej aury to možné nie je.Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora