Jste zde


RostlinoMatrix
Bubulák

Tento článek by měl být volným navázáním na problematiku MasoMatrixu

 

 

Na pojídání či nepojídání masa a na vegetariánství panuje spousta názorů a předsudků. Myslíme si, že jsou to hlavně předsudky, které se nalézají mezi "lidem", z kterých se potom vytvářejí všelijaké názory na tuto problematiku.

 

Pokud jde o etickou a praktickou stránku problému konzumace masa, jde s článkem MasoMatrix plně souhlasit. Našlo by se spousta další důvodů a výhod, proč nekonzumovat maso. Jako jeden z hlavních důvodů proč nekonzumovat maso vidíme ovlivnění citově-emoční stránky člověka konzumací masa. Jak již bylo zmíněno v článku MasoMatrix, tak i na jiných místech (kdo chce, tak tyto informace najde), při chovu, přepravě a porážení zvířat jsou tyto zvířata vystaveny velkému "stresu". Tento stres způsobuje vylučování určitých škodlivých látek, které se usazují v tělech nebohých zvířat. Tyto látky jsou nazývány různě např. "stresory", "hormon smrti" atd. (dle autora).

 

Co ale spousta lidiček podceňuje, je fakt, že se také do těl nebohých zvířat ukládá jejich citově-emoční energii, ta se otiskne do jejich těl a tudíž i do "masa" (mrtvé tělo) jako obraz (fotka) na fotopapír. Čím většímu stresu je zvíře vystaveno, tím větší citově-emoční energetický otisk zůstane v mase, které je potom, konzumováno nevědoucími lidmi, bláhově a slepě věřících propagandě=reklamě. Tento citově-emoční energetický otisk potom ovlivňuje energetickou strukturu člověka, který pozřel toto znehodnocené maso (jak fyzické tělo, tak i ostatní energetická těla). Velice obrazně bychom takto kontaminované maso mohli přirovnat k radioaktivním potravinám, které působí na lidský organismus skrytě (myšleno ne na první pohled). Také by se dalo obrazně řečeno povědět, že vlastně takto kontaminovanými potravinami (je opravdu těžké říkat masu potravina, ale budiž) pojídají lidé stres, strach a agresivitu nebohých zvířat, který se potom projevuje na nich samotných a na jejich chování.

 

Tato "teorie" v žádném případě nechce omlouvat agresivní (nevhodné) chování člověka, ale chce upozornit na to, že si pojídáním "masa" člověk zhoršuje svoji už tak nezáviděníhodnou situaci a svůj citově-emoční stav (potenciál).

 

Nyní přejdeme k tématu vegetariánství, přesněji řečeno bez-masé stravy. Po vzoru článku MasoMatrix by mohl kdekdo namítnou, že rostliny jsou také živé bytosti, že naše planeta je živá bytost atd. Budou mít pravdu. Jablko je dítě jabloně stejně jako telátko je dítě krávy. Konzumace každé potravy je pojídaní živých bytostí, tento vesmír je bohužel založen na principu jeden pojídá druhého s tím nic neuděláme. Avšak je rozdíl mezi pojídáním rostlinné stravy a "masa".

 

Před utržením jakékoliv rostliny můžete tuto rostlinu na duchovní úrovni poprosit, ať se uvede do stavu necitlivosti a eliminovat tak její stres po utržení rostliny (plodu). Rostlina nebo plod je po utržení stále živý, má svého Ducha stejně jako člověk nebo zvíře. Před rozkrojením rostliny (plodu) a tím jeho zabitím, můžeme odvést jejího Ducha do "světa duchů" a tím vlastně rostlinu usmrtit šetrným způsobem. Ducha rostliny odvedete, tak že ho v duchu poprosíte, aby odešel do světa duchů a poděkujete mu a rostlině, za jeho oběť Vám. Při provádění této techniky se soustřeďte na energii rostliny. Měli by jste po odvedení jejího Ducha zaznamenat potemnění. Může se ze začátku stát (tím, že budete nezkušení), že budete odvádět Ducha např. "zarputilého rajčete" třeba na třikrát.

 

Postupem času a praxí Vám to půjde lépe.

 

Při dodržování těchto zásad by jste měli získat co nejméně škodlivou potravu, která Vám pomůže pročistit organismus nejenom na fyzické úrovni. Nejlepším způsobem na pročištění organismu by bylo nekonzumovat stravu vůbec, ale kdo z nás to dokáže, že?

 

Doufáme, že i tyto byť na první pohled "bláznivé" informace budou pro vás přínosem a inspirací.

 

DODATEK: Uvedením rostlin do stavu necitlivosti docílíte zmírnění jejich "utrpení" při sběru. Tím, že utrhnete jablko ze stromu nebo vytrhnete mrkev ze země ještě jablko ani mrkev nezabijete. Ale tím, že jablko nebo mrkev překrojíte nožem, oloupete nebo do něj pořádně kousnete, tak mu způsobíte zranění, která jsou potom smrtelná (záleží ne jejich rozsahu). Právě před úpravou rostlinné stravy (oloupání, krájení, čištění, vaření atd.) je potřeba odvést Ducha této rostliny a tím ji zabít resp. poprosit aby se rostlina vzdala svého fyz. těla ve Váš prospěch a ukončila tak dobrovolně svůj život. Až teprve potom můžete rostliny dát do hrnce a vařit (zabíjet rostliny vařením je barbarské a zbytečně se tak prodlužuje jejich utrpení a to není cílem).

 

Stejná technika odvádění Ducha a dobrovolné vzdání se fyzického těla se Vám u zvířat s největší pravděpodobností nepodaří, uvést zvíře do stavu necitlivosti a potom ho zabít není v žádném případě stejné jako odvedení ducha rostliny, to snad uznáte.

 

Tak To by bylo asi tak vše na dodatek.

 

S pozdravem Eva a Josef alias Bubuláci