Jste zde


MasoMatrix II.
Vladimír Synek

Nejenom, že celosvětově ve velkém stylu vyhlazujeme zvířata žijící ve volné přírodě. Produkujeme ročně mnoho milionů užitkových zvířat, která spotřebováváme v masném, oděvním, či chemickém průmyslu pro testování. Proč zvířecí transporty na silnici a železnici přes celou Evropu? Protože živoucí zboží se stává mnohem výhodnější dovážené, než maso z místních průmyslových mrazících boxů. Tato zvířata zůstávají často čtyřicet i více hodin bez vody, často si zlomí končetiny na překládácích rampách, které nejsou určeny pro zvířata, či se ušlapou k smrti v přeplněných nákladních vozech. Toto není výjimka, ale denní realita. Je maso skutečně kousek životní síly, jak nám tvrdí reklama, když se v něm nachází "jedy strachu" stresovaných zvířat, ale také zbytky antibiotik, růstových hormonů, psychofarmak a dalších chemikálií různého druhu, kterými jsou doslova dopovány? Během svého života byly krmeny nepříliš kvalitním krmivem, kde se na nějaké ty plísně nehledí. A na konci potravinového řetězce však stojí člověk - a ten všechny tyto zkoncentrované chemikálie, růstové hormony, antibiotika, reziduální zbytky zdraví neprospěšných látek požívá v koncentrované podobě - v mase. Je v současné době pro člověka výhodné stát na vrcholu potravinového řetězce? V žádném případě. Ani kdyby bylo k dostání zaručeně zdravé maso bez těchto látek, nikdy se člověk neoprostí od svého vegetariánského původu - vždy se bude příroda hlásit a chtít, aby se vrátil opět k rovnováze. Civilizační onemocnění - cukrovka, dna, infarkty, nádorová onemocnění a další - jsou drastické, leč moudré a účinné upozornění člověka přírodou na to, že nepatří k masožravcům.

 

Kam se dnes podělo přírodní zemědělství? Kam se poděly přirozené metody chovu dobytka a v důsledku i přirozené pěstování obilovin, luštěnin, ovoce a zeleniny? Až na tu menšinu, která cítí s přírodou a dala se cestou BIO-zemědělství, a které můžeme děkovat, že jsou k dostání produkty vyrobené bez chemie, genetické technologie a dalších "revolučních metod" jsme příliš průmysloví a příliš vzdálení od přírody. Současné metody chování a "zpracování" zvířat jsou dalece vzdáleny tomu, aby byly nazývány humánními, jsou spíše barbarskými. Uvědomí si konečně evropská kultura do důsledku odkaz Alberta Schweitzera: Úctu k životu, ale nejenom k tomu lidskému - úctu ke všem živým tvorům se vším, co k tomu patří? Jsme toto schopni akceptovat? Akceptovat fakt, že etika a morální zásady stojí vysoko nad lidským egoismem, jak se tomu děje například u některých kultur na Dálném východě, kde lidé považují úctu k životu všech tvorů za samozřejmou věc. Ztrátou úcty k životu ostatních tvorů ztrácíme i úctu k životu vlastnímu! Jaký popud to je, že si lidé denně ničí své zdraví vědomě konzumací alkoholu, tabáku, drog, žijí ve stresu, v honbě za penězi, válčí kvůli barvě pleti, či náboženskému vyznání. Lidé nemají úctu k životu. Ztratili ji díky diktatuře dnešní společnosti, která povyšuje člověka na "Vládce", který rozhoduje o životě ostatních.


Je čas znovu učit všechny lidi na této planetě úctě k životu a řešení konfliktů nenásilím. A tu naleznou s úctou k životu ostatních tvorů. Děti by měly být učeny sympatizovat se zvířecím světem a úctě ke zvířatům. Zákony na ochranu zvířat jsou k smíchu. Hovoří o nich jako o věcech, nikoliv jako o živoucích tvorech. Nahrávají pěstitelům zvířat pro jejich týrání, chrání je a ne zvířata. Pokud zákon na ochranu zvířat hovoří o tom, že je zakázáno zvířeti bez rozumného důvodu způsobovat bolest, utrpení či poranění, potom by měla být zrušena jatka a velkochovy, protože zde neexistuje racionální důvod pro to, aby zvířata musela být porážena. Ovšem k tomu byly vymyšleny paragrafy, kde jsou specifikovány "výjimky". Ty vznikly jen díky těmto jatkám a velkochovům, aby vznikala iluze toho, že "existuje nějaký zákon". Je snad racionální důvod "poptávka", "zisk" anebo "chuť na maso"? Toto je přece iracionální a přesto se zabíjí, protože zvítězila chamtivost a zvrácené lidské chutě. Nebýt konzumace masa, jmenovitě jednoho steaku, by rostlinná bílkovina, použitá k jeho "výrobě" mohla na jeden den nasytit 40 hladovějících dětí. Ovšem zvyk je silnější než rozum, a proto ve světě díky nadprodukci živočišných bílkovin zbytečně hladoví a umírají lidé.


Cílem těchto publikovaných materiálů je dát spotřebiteli možnost nahlédnout do zákulisí velkochovů a dát mu svobodnou volbu, zdali bude dále vyžadovat utrpení zvířat pro uspokojení svých ryze chuťových potřeb, či se povznese morálně a eticky nad toto vše a stane se osvíceným člověkem dnešní doby - upustí od dlouholetého zakořeněného omylu požívání masa a vykročí do svého dalšího života jako ten, který spotřebu masa buď omezí, anebo ještě lépe jako vegetarián. Máte možnost nahlédnout pod roušku masného průmyslu.


JEDEN ŽIVOT V SEBEKONTROLE MŮŽE ZACHRÁNIT A ZACHRÁNÍ MILIONY ŽIVOTŮ OSTATNÍCH! řekla významná duchovní osobnost Sri Chinmoy, který šíří po celém světě poselství míru a lásky pro všechny na této planetě. Můžeme jen doufat, že vás následující materiály přesvědčí o tom, zda se stát člověkem, kontrolujícím, zda jeho "denní chléb" pochází z krve, utrpení a pláče, či ze sluncem zalitých polí, ovocných alejí a zeleninových zahrad.
Zdroj: www.ohz.cz/index.html