Jste zde


Draci I.
Lyra Black

V priebehu dejín takmer každá kultúra či civilizácia zaznamenala vlastné príbehy o drakoch. Draci sú v tej či onej podobe známi po celom svete. V mytológii, v ľudovej slovesnosti i v legendách sa často spomínajú tieto stvorenia a ich spojitosť so svetom ľudí. O týchto astrálnych bytostiach sa však v ostatných obdobiach európskej kultúry nehovorilo príliš pravdivo či vľúdne.

 

Patria k jedným z najlepších pomocníkov pri mágii. Ak je človek ochotný venovať im čas a vynaložiť dostatočné úsilie, aby sa s nimi zoznámil, môžu sa stať dobrými priateľmi, silnými ochrancami a múdrymi učiteľmi.

Sú však draci skutoční? Túto otázku si kladie asi mnoho z vás. Keďže nežijú v hmotnom rozmere bytia, nemôžu ich vedci lapiť a podrobiť výskumu. Preto sa niektorí ľudia domnievajú, že draci je sú skutoční a neexistujú. Veda a vedci sa však už toľkokrát zmýlili.

Čarodejovia, mágovia a milovníci drakov zatiaľ nepociťujú potrebu stavať svoje presvedčaniana takzvaných vedecých faktoch. Rovnako ako ostatné nadzmyslovo obdarené osoby zameriavajú sa na iné tématické okruhy než mágiu. Ovládajú umenie ako preniknúť do astrálnej ríše, ako sa v nej pohybovať, ako získať pomoc a informácie. Preto veľmi dobre vedia aj to, že draci a iné stvorenia skutočne existujú.

Žiaden všeobecný popis drakov neexistuje. Predstavitelia tohto druhu však vykazujú spoločné rysy: chrlia oheň a pohybujú sa vzduchom. V starých spisoch sa uvádza, že draci môžu mať dve, štyri alebo vôbec žiadne nohy, že môžu mať pár krídel či žiadne, že pľujú oheň a telo majú pokryté šupinami. Dožívajú sa vysokého veku a sú veľmi múdri. Podľa toho, akého prijatia sa dočkajú, sú tieto bytosti buď dobromyseľné alebo násilnícke.

O drakoch možno hovoriť ako o samostatnom živočíšnom druhu. V rámci dračieho spoločenstva však existuje množstvo podtried, poddruhov a rodov. Dračí druh sa delí na viacero rodov, ktoré žijú v rôznych končinách. Tieto rody možno rozčleniť na ďalšie podskupiny: horských, lesných, morských a vodných, sopečných, veterných, púštnych, búrkových, ohnivých drakov, ako i drakov živlov, svetla, počasia a chaosu. Každý dračí typ je priťahovaný určito farbou a kameňom, ku ktorému prislúcha, a preto nám môže poskytnúť dobré služby pri magických úkonoch.

Jeden z dračích rodov s podobnými rysmi bol udomácnený v Európe, predovšetkým v severnom Nemecku, Škandinávii a na ostrovoch severného Atlantiku. Tieto draky sa väčšinou vyznačovali mohutným telom a širokými krídlami. V mnohých zdrojoch nájdeme zmienku o štyroch nohách.

Vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku žila druhá skupina s odlišnými črtami. jej zástupcovia boli menší ako draci severu. Podľa ľudových povestí nepresahovali veľkosť koní. Ľuďom sa väčšinou vyhýbali.

Tretia skupina pozostáva z bežných, štvornohých a dvojnohých drakov (Wyvernov) a drakov bez nôh (Wormov). Ich domovom bolo Írsko a Britské ostrovy.

Štvrtý rod obýval územie Grécka, Malej Ázie, južného Ruska a severnej Afriky. V tejto oblasti to bol druh s väčším počtom hláv.

Oba americké svetadiely a austrálsky kontinentboli riedko osídlené drakmi malého vzrastu. Nemali žiadne krídla, no aj napriak tomu sa pohybovali vzduchom - nechali sa unášať vetrom a nadnášať magnetickým poľom zeme.

Šiesty rod tvoria orintálni draci, ktorí žili v Číne, západnej Ázii a Indonézii. K ľuďom boli podstatne priateľskejší. Nemali krídla, no bez problémov sa pohybovali vzduchom.

Cisársky draci mali päť pazúrov na každej labe, draci nižšej kategórie len tri či štyri.

Prečo by mali ľudia zatúžiť po zoznámení s drakmi? Draci vnímajú inak ako ľudia, aj hlbšie prúdy elementárnych energií. Sú vždy spojení s formami živlov - zemou, ohňom, vzduchom a vodou. Sú tiež výnimočne mocnými pomocníkmi.

Ak spomínam živly, nemyslím tým fyzikálne energie, ale elementárne sily, ktoré sú určité astrálne a spirituálne energetické prúdenia, na ktoré je možné naladiť sa

Keďže draci sú predstaviteľmi prastarej múdrosti a poznania, možno ich vyzývať pri rôznych druhoch vešteckých techník, napríklad pri tarotových sedeniach. drakov doslova fascinuje Tarot a iné divinačné techniky či prostriedky.