Jste zde


Ako Germáni chápali osud? Tri Norny - III.
Ragnar

Norny sa však nestarajú len o osudy jednotlivých ľudí, ale takpovediac celého sveta ako celku. Predobrazom jednotlivého ľudského osudu je totiž samotný Jaseň sveta - Yggdrasil. Stojí v strede sveta, symbolizuje a zároveň vytvára Univerzum. Jeden z jeho koreňov siaha do krajiny mŕtvych - Hel, druhý do krajiny obrov a tretí do sveta ľudí (Edda: Pieseň o Grímnim). Snorri v Očarovaní kráľa Gylfa (kapitola 14.) udáva umiestnenie týchto troch koreňov inak:

Jasan je největší a nejlepší ze všech stromů; větve jeho se rozkládají přes celý svět a tyčí se nad nebe. Tři kořeny drží strom a táhnou se nadmíru daleko od sebe, jeden je u Ásů; druhý u Hrímthursů, kde za starých časů byl Ginnungagap, ale třetí stojí nad Niflheimem, a pod tím kořenem je Hvergelmir, a Nídhögg kořen zdola ohlodává. Ale pod kořenem, který vede k Hrímthursům, je Mímova studnice, ve které je skryto sídlo moudrosti a důvtipu, a majetník studně se jmenuje Mímir; je plný vědomostí, protože pije ze studny rohem Gjallarhornem. Sem přišel Praotec a prosil, aby se směl ze studně napít, ale nedostalo se mu dovolení, dokud nedal v zástavu oko; tak o tom stojí ve Vědmině věštbě:

Dobře vím, Ódine,
Oko žes ukryl
V Mímově studni
Proslavené;
Denně pije Mímir
Medovinu
Z otcovy vláhy.
Víte-li víc?

Třetí kořen jasanu stojí v nebi a pod tím kořenem je ona svatosvatá studně, která se jmenuje Urdarbrunn; tam bohové zasedají k soudu.

(STURLUSON, Snorri: Okouzlení krále Gylfa, Kap. XIV.; preložil Emil Walter)

Vo Hvergelme, do ktorého siaha jeden z koreňov, sa nachádza netvor Nídhögg a sedem hadov, ktoré obhrýzajú korene Yggdrasilu. Jaseňu teda od začiatku hrozí zničenie. Jeho kôra práchnivie, po vetvách behajú štyri jelene a okusujú výhonky.

Yggdrasil jasan
Snáší a trpí
Víc, než lidstvo ví,
Srn hryže shora,
Ze strany stlívá,
Nídhögg hlodá zdola.

Proti týmto ničivým silám pôsobia Norny, ktoré sídlia pri Urdinej studni Urdarbrunn. Tá sa nachádza podľa Snorriho v nebi. Norny z nej čerpajú vodu spolu s bielym bahnom a polievajú jaseň, aby jeho vetvy neuschli alebo nespráchniveli:

Yggdrasil jasan
Je poléván vodou,
Svatý strom, vysoký,
S bílým bahnem;
Odtud rosa
V údol se snáší;
Věčně ční zelený
Nad zdrojem Urdy.

(STURLUSON, Snorri: Okouzlení krále Gylfa, Kap. XV.; preložil Emil Walter)

Vidíme teda, že tak, ako na človeka, tak aj na Jaseň sveta pôsobia rôzne sily, ktoré ho ničia, ale aj také, ktoré mu pomáhajú udržať sa pri živote. A sú to práve Norny - sudičky, ktoré pomáhajú Yggdrasilu vzdorovať ničivým silám a tak udržiavajú kolobeh sveta. Napokon sa však aj jaseň zrúti, a to predstavuje koniec tohto sveta a zároveň počiatok obnoveného, Ragnarök. Yggdrasil teda stelesňuje univerzálny osud života. Každá forma bytia - svet, bohovia, život, ľudia - je pominuteľná, ale zároveň schopná obnovy na začiatku nového kozmického cyklu.

Ak sa na ľudský osud pozrieme očami severskej mytológie, možno nás prekvapí, ako presne vystihli ľudskú situáciu títo ľudia považovaní súčasníkmi za primitívnych barbarov. A ak aj neprijmeme severskú predstavu o svete a živote, môžeme sa aspoň inšpirovať niektorými náhľadmi, ktoré sme sa pokúsili sprostredkovať.

Literatúra a pramene:

Edda. 1. vyd. Přel. Ladislav Heger. Praha: SNKLU
STURLUSON, Snorri (1929): Okouzlení krále Gylfa. Edda. 1. vyd. Přel. Emil Walter. Praha: Arkún
ELIADE, Mircea (1998): Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen. Frankfurt/Main: Insel Verlag
GUREVIČ, Aaron Jakovlevič (1978): Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá Fronta
STEBLIN-KAMENSKIJ, Michail Ivanovič (1984): Mýtus a jeho svět. Praha: PanoramaPokračování příště

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk