Jste zde


Didgeridoo a písně
Zdena Malinová Petrik

Můj nejsilnější pocit z Austálie je záplava jasného světla...a oceán...a to všechno podtrhuje,nebo dekoruje aboriginská kultura, konkrétně mne uchvátila hudba na didgeridoo.Digeridoo pro mne vyzpívává Austrálii přesně tak, jak ji cítím a vnímám: její drsnou sílu,barevné dravé světlo,větry nad oceánem...Při to'nech té hudby slyším pulzující rytmus srdce země...Říká se že Aboriginci jsou první obyvatelé na zeměkouli a že jsou spojeni s duchem Země. Ta hudba tomu nasvědčuje. 

Didgeridoo
" Dobře vyrobený nástroj, používaný Aboriginci po tisíce roků do současnosti."
Je to zvuk přicházející od srdce.
Je to zvuk přicházející ze země.
Je nástrojem duše.
Při jeho zvucích stáváte se součástí didgeridoo.
Je zvukem země matky.

Domorodá hudba sjednocuje vědomí s neviditelnými právy a energetickými vzory přírody. Domorodé umění je 
možná nejvíce přesně popisované jako metoda na získání vědomostí o přírodě a jejího neviditelného snění. Příkladem je hra na didjeridoo.Didgeridoo dlouhá dřevěná flétna, snad nejstarší hudební nástroj na zemi.

Je tradicí, že domorodec, který se nachází v přírodě intenzívně vnímá zvuky zvířat, jako jsou mávání ptačích křídel, hlasy ptáků, nebo vibrace země, při dotecích zvířecích kopyt o zem. Domorodec také umí naslouchat zvukům větru, zvukům hromu,šelestivému zvuku stromů a zvuku tekoucí vody . Esence všech těchto zvuků najdeme uvnitř hučícího zvuku didjereedoo. Pro domorodce pozorování přírody okamžitě navozuje stav empatie, který vede k napodobovacímu výrazu." 

10 DIDGERIDOO faktů 
1. Snad nejstarší hudební nástroj na světě
2. Dechový nástroj původně nalezený v Arnhem zemi v severní Austrálii.
3. Je vyrobený z kmene stromu tím, že termity vyžrali jeho vnitřek .
4. Je dlouhé průměrně 1.3 metry a vyčiští se tyčí, nebo žhavým uhlím.
5. Byl používán jako doprovod k odříkávání a k písním. 
6. Na minimálním hracím prostoru produkuje, zvučný zvuk s komplexními rytmickými vzory. 
7. V jisté domorodé skupiny na něj hráli muži ale ve většině skupinách muži, ženy a děti.
8. Jsou známy tradiční různé formy didgeridoo, které byly nalezeny v centrální Austrálii kolem Alice Springsové.
9. Didgeridoo je zvuk Austrálie.
10. Země aboriginců promlouvala hlasem, kterým byl zvuk Didgeridoo.

SONGMAN
Songman byl velmi důležitou osobou.Byl to umělec, který prostřednictvím písně,které byl autorem,popisoval každodenní události. Jeho rozsáhlý repertoár byl obohacený písněmi předchůdců.
Songman byl často žádal, aby hrál pro jiné skupiny, a byl odměnován za své služby .Hlas didgeridoo vedl jiné ve skupinovém zpěvu. Ve skupinách byli také přítomni domorodci, kteří vedli tanec.
Tanec a zpěv byli součástí ceremonií a často zahrnovali napodobování zvířat. 

Tradiční domorodá hudba
Domorodé osoby ve většině Austrálie věří tomu na že na začátku času, ve snění, neexistovaly žádné viditelné orientační body. Svět byl . Jak čas šel, zvířata se vynořovala ze země a vlastnila moc, že postupem času svou zvířecí podobu měnila na podobu lidskou.
Předchůdce klokana může nyní být popisován v písních jako klokan.Protože forma jeho esence života je věc důsledku. Tito originál rodový beings vytvořili všechny rysy krajiny v oblasti ve které žili a zemřeli. Prostřednictvím svých životů vytvořili pravidla chování pro všechna další pokolení. 

Prostřednictvím svých životů na zemi tito opustili síly v půdě. Také vytvořili, a učili jiné mnoho písní včetně vypravování historie jejich vlastních životů.Vytvořili písně pro léčení zraněných a pro nemocné, pro utišení bolesti při ztrátě přátel, pro pomoc při záplavách, nebo pomocí písně přiměli vítr,aby se vracel... 
Vlastní písně byly důležitou součástí předurčení v procesech vzdělávání, než jedinec dospěl k dospělému stavu ve společenství. Písně měly hluboký význam. Tyto písně hrané na didgeridoo spojují minulost s přítomností a budoucností, protože hráč v sobě nese jak minulost, tak propojení skrze píseň do budoucnosti, protože je součástí jednoho celku.
Didgeridoo, nástroj australských aboriginců se používá v tradičních aboriginských písních ,ale je také třeba zmínit se o tomto hudebním nástoji i v jiném kontextu. Říká se, že didgeridoo vykonalo cestu "Od Arnhémské země po internet a zpátky". Zvuku didgeridoo využívá v západním světě populární hudba a new age hudba. A díky vlně zájmu o tzv. "world music" je stále známějším hudebním nástrojem s širokou popularitou. 
Didgeridoo hraje jednak velkou roli, jako nástroj nové vlny globální popularity. Ale také se vyvýjí (jako forma populární hudby ) tradiční aboriginská hudba v Arnhémské zemi ,kde je je stále součástí každodenního kulturního vyjadřování. Aboridžinské umění v celé šíři svého kontextu v je nyní bráno jako důležitá část multikulturní současné umělecké scény v Austrálii.
Kromě diplomatických ceremonií didžeridu také doprovází cykly písní, které se také zpívají a hrají při pohřebních rituálech. Západní a jižní jazykové skupiny používají pouze starší a tajnější, posvátnější styl písní, který sestává z pouhého zpěvu doprovázeného ťukáním dvou posvátných bumerangů. Stejné písně používané v rozličných tradičních kontextech, diplomatických a pohřebních, jsou dnes v Maningridě používány i pro různé netradiční funkce v komunitě, např. otevření nové budovy a služby, maturitní slavnosti a v rámci tanečních festivalů a jiných kulturních událostí mimo Maningridu, jako jsou zvláštní výstavy v muzeích nebo uměleckých galeriích. 
Aboriginci, žijící ve skalnatých oblastech, kde se nacházejí skalní malby, říkají, že lidé se naučili hrát na didgeridoo od duchů, kteří žili v tamních jeskyních. Tito duchové jsou známi jako mimih, prý byli tak štíhlí, že se dostaly do jakkoliv úzké štěrbiny, a vysocí, s křehkými krky, které se snadno zlomily i ve vánku. Mimih prý jejich předky naučili kromě hry na didžeridu také lovu, přípravě jídla, zpěvům i tanci. Mnohé tamní kmeny říkají druhu svých tanců a písní právě mimih.
Didgeridoo je patrně nejstarší známý hudební nástroj na světě. Hraje se na něj už více jak 40 000 let v rámci nejstarší lidské kultury - aboginců z Austrálie. Říká se, že je to dar Země, výrobek termitů, kteří si budují sítě svých cest skrz střed větve nebo kmene eukalyptového stromu. Na didgeridoo se hraje v rámci rituálů, aby se vyvolalo spojení s předky a iniciovaly zákony času Snění, a aby se obnovila komunikace s přírodou. Základní tón didgeridoo a alikvóty produkují vícevrstvý zvuk, plný harmonických tónů, zjevující základní pravdu vesmíru." 
Transformace didžeridu na jeho cestě z Arnhémské země ke globálnímu symbolu se neobešla bez nedorozumění, co se týče některých tradičních vnímání role nástroje jako doprovodu písní. Didgeridoo pro různé skupiny v celém světě dnes znamená různé věci. V záplavě nových ne-aboriginských stylů hry na didgeridoo tak styl hráčů z Arnhémské země získává nový smysl jakési ochranné značky kulturního a historického původu didgeridoo. 

Ukázku písní Didgeridoo si můžete stáhnout zde 

(Čerpáno z faktografických a domorodých materiálů v angličtině.) 
(Ve spolupráci s www.symbinatur.com)