Jste zde

Jak poznáme VODNÁŘE (21. 1. - 19. 2.)

VodnářMuž VODNÁŘ
Žena VODNÁŘ

 

 

Většina lidí má ráda duhu. Děti si při ní přejí přání, umělci ji malují, snílci se za ní honí, ale Vodnář má přede všemi náskok. On totiž na jedné takové duze žije. Jako udivená Alenka z bludiště Říše divů budete muset být u tohoto znamení pod vlivem Urana neustále připraveni na nečekané věci a události. Ačkoliv jsou od přírody laskaví a klidní, rádi odporují veřejnému mínění a v skrytu duše se baví šokováním konvenčních lidí občasným nepřístojným chováním. Tyto normálně uhlazené a zdvořilé duše vás dovedou náhle uzemnit nejneuvěřitelnějšími výroky a činy v nejnečekanější době. Když má chuť, objeví se bosý a vysměje se vám za to, že se smějete jemu. Vodnáři se často obléknou do podivných úborů, aby dokázali, že se nemíní přizpůsobit.

Často rozeznáte tyto lidi narozené ve vzdušném znamení podle hojného používání slova přítel a jejich typická otázka po rozpadlém milostném vztahu je: "Můžeme zůstat přáteli?"

Hledejte podivný, odtažitý pohled jeho očí, jako kdyby obsahovaly jakousi magickou tajemnou znalost, do které můžete proniknout. Vodnářův pohled je typicky neurčitý, se zasněným bloudícím výrazem a často (ale ne vždy) jsou jeho oči modré, zelené nebo šedé. Vlasy má obvykle rovné a jemné, nejčastěji blonďaté, pískové nebo světle hnědé. Pleť má bledou a většinou je nadprůměrně velký (i když ascendent může modifikovat vzhled kteréhokoliv slunečního znamení). Všimněte si výrazně ušlechtilého profilu. Rysy Vodnářů jsou dobře formované a připomínají portréty římských císařů vyražené na starých zlatých mincích. Často si zvyknou na pózu se svěšenou hlavou, když přemýšlejí o nějakém problému nebo poté, co vznesli otázku. Díky dvojí sexualitě Urana mají mužská těla často ženské charakteristiky jako například široké boky, a ženská těla mužské, například široká ramena.

Volnost milující Vodnáři dokážou být neobyčejně zábavní, dokonce perverzní, originální, domýšliví a nezávislí, ale také umějí být diplomatičtí, jemní, soucitní a zakřiknutí. Vodnář téměř zoufale hledá bezpečí davu a přátelství, které ho naplňuje. Potom náhle následuje období zasmušilé samoty, kdy nechce být nikým vyrušován. Ale ať je společenský nebo v ústraní, uchová si svou ostrou vnímavost, která je hlubší a bystřejší, než u jiných lidí.

Tito lidé vždy analyzují situace, přátele i cizince. Může vás vyvést z míry, když začnou klást přímé otázky s minimem taktu a snaží se dobrat vašich soukromých pocitů. Jakmile zjistí, že hádanka nakonec nebyla tak složitá, jak se zdálo, začnou se nudit a někdy je to i rozzlobí. Nic není urážlivější, než když Vodnáře přestane bavit jeho mikroskopické zkoumání a obrátí se k další zajímavé osobnosti právě ve chvíli, kdy vás přesvědčil, že vás považuje za nejdůležitější lidskou bytost na zemi. Zabolí to.

Navzdory jejich fixaci na přátelství nemají Vodnáři mnoho intimních přátel. Při sdružování vyhledávají spíš kvantitu než kvalitu a zřídkakdy zakotví v trvalém vztahu na víc než omezený časový úsek.

Nad tímto znamením visí podivný druh izolace a jeho nositelé bývají nepochopeni. Je to proto, že lidstvo ještě nedospělo k jejich utopii. Protože Vodnář žije v budoucnosti a do přítomnosti se vrací jen krátce, světštějším duším se může zdát jednoduše praštěný. On to cítí a to prohlubuje jeho pocit izolace.

Toto znamení se označuje jako znamení génia a tím skutečně je, protože víc než sedmdesát procent lidí v Síni slávy jsou Vodnáři nebo mají ascendent ve Vodnáři. Na druhé straně značně vysoké procento lidí v psychiatrických léčebnách nebo těch, kdo chodí pravidelně k psychiatrovi, jsou také Vodnáři. Říká se, že mezi genialitou a vyšinutostí je jen úzká dělící čára.

Vodnáři představují podivuhodnou směsici chladu, praktičnosti a výstřední nestability a zdá se, že instinktivně soucítí s duševně nevyrovnanými lidmi. Má fantastickou schopnost utišit hysterické lidi a uklidnit vyděšené děti.

Jeho rozhled a názory jsou tak široké, že stěží najdete některého s předsudky. Bude silně šokován, vytknete-li mu předpojatost. Má v sobě tak silný bratrský instinkt, že když se vzácně dopustí netolerance, nejenže si toho nebude vědom, ale bude tuto nálepku nenávidět. Normálně jsou všichni jeho bratři a sestry.

Zpravidla je obtížné přimět Vodnáře k pevně stanovené schůzce. Raději to nechá otevřené, protože se nerad zavazuje k určitým povinnostem v určitou dobu. Nicméně vás mohu ujistit, že když se vám podaří z něj vymámit slib, že se s vámi setká v určenou hodinu, bude tam přesně na minutu. Spolehlivě se objeví, ledaže by ho na cestě někdo unesl (což se mu jako Vodnáři může stát. Těmto lidem se může stát cokoliv v kteroukoliv dobu. Myslím tím opravdu cokoliv).

Můžete od něj očekávat upřímné názory, ale nebude zkoušet vám diktovat, co byste si měli myslet nebo jak byste měli žít. Stejně tak nemá v úmyslu vám dovolit mu radit, jak by měl myslet nebo žít on. Vodnářova filozofie je, že každý má svůj ideál, svou zvláštní touhu.

Jeden z důvodů, proč se Vodnáři nezřídka setkávají s nepřátelskou kritikou, je fakt, že vám neustále chystají překvapení.

Důvěřovat lidem není pro Vodnáře lehké, alespoň dokud neprozkoumá vaše motivy, dokonce vaši duši, pokud možno. Nikdy nečekejte, že vás tento člověk bude soudit podle prvního dojmu. Chce vědět, co se skrývá za vaším zevnějškem, a bude vám klást značně nepříjemné otázky, aby to zjistil.

Nemoci vodnářů jsou většinou spjaté s oběhovým systémem. Tito lidé se v zimě třesou a v létě trpí vedrem. Často mají problémy s křečovými žílami a ve stáří se sklerózou cév, zvláště pokud jsou jejich emoce zaměřeny negativním směrem, a mají sklon ke zraněním nohou, hlavně holení a kotníků. Potřebují hodně čerstvého vzduchu, spánku a pohybu, ale málokdy tyto léčebné prostředky využijí.

Vodnáři nemají nejlepší paměť, ale ve skutečnosti nepotřebují pamatovat si moc věcí, protože zdánlivě získávají znalosti ze vzduchu pomocí nějaké neviditelné antény. Proč by si tedy měli nacpávat mozky informacemi, které třeba nikdy nebudou potřebovat. Je pravděpodobné, že přijdou z obchodu bez nejdůležitější věci na seznamu, protože se nebudou obtěžovat si zapamatovat něco, co je podle nich nepodstatné.

Téměř každý Vodnář má jedinečný druh senzitivity, pomocí níž odhaluje vaše vnitřní touhy. Bez řečí chápe potřebu ukrytou tak hluboko, že si ji vy sami téměř neuvědomujete. Jejich zázračná schopnost vrhnout se do neznáma a absorbovat mytická tajemství bez velkého úsilí vede ke zvláštnímu druhu intuice, jež jim dává vysokou míru psychické jasnozřivosti.

Tito lidé nesnášejí lhaní a podvádění a vyhýbají se půjčování věcí. Dají vám peníze jako dárek, ale nežádejte od nich půjčku. Nesplněný slib nebo nezaplacený dluh může vytvořit ve vašem přátelství s Vodnářem velkou trhlinu. Vodnáři drží slovo a platí své účty a od ostatních očekávají totéž. Jakkoli nesnášejí pokrytectví a licoměrnost, umějí zodpovídat otázky tak mazaně, že vzbuzují mylný dojem. Zřídka vysloví přímo lež, ale dovedou vás ošálit velmi nenápadnými metodami, což se dá stěží označit za čestnost, kterou neustále hlásají.

Lidé, narození v tomto znamení, jsou považováni za idealisty, možná nezaslouženě, protože opravdový idealismus se skládá ze slepé víry a optimismu, kdežto Vodnáři jsou příliš chytří, aby se dali nadlouho do služeb ztracené věci. Vědí, že většina snů jsou iluze jako duha, kterou tak pečlivě prozkoumali, a přece ji milují. Tradice a autorita je nechávají chladnými.
Planetární vládce: Uran
Živel: vzduch
Barva: kovové barvy (ocelově modrá nebo šedá)
Část těla: nohy, oběhový systém
Životní období: naplněné stáří, překonání vlastního Já v univerzálnu
Roční období: střed zimy
Doplňující a protikladné znamení: Lev
Zodiakální funkce: obnova, nový začátek s čistým stolem, výbuch skryté energie
Z knihy: Sluneční znamení - Linda Goodmanová