Jste zde

Jak poznáme LVA (24. 7. - 23. 8)

LevMuž LEV
Žena LEV

 

 

Pro Lva není vůbec neobvyklé předvést svou arogantní pýchu a slunnou hravost současně, což je důvod, proč mu všechno projde.

Lev je král zvířat. Osoba ve znamení Lva ovládá vás a všechny ostatní lidi. (Ano, jistě, vím, že to tak docela není. Ale neříkejte mu to, prosím vás. Zlomilo by mu to jeho velké, laskavé, egoistické srdce.) Nejlepší je mu vyhovět. Potom bude sladce příst, místo aby na vás řval a vyděsil vás k smrti. Lev kolísá mezi energickou pospolitostí a nádhernou netečností, kdy potlačuje rozkošnické zívnutí. Chcete-li toto zvíře studovat, navštivte nejlepší a nejhonosnější místa ve městě. Nejméně polovina lidí, kteří si tam užívají, budou Lvi.

Pokud uvidíte některého, který se červená, nezaměňujte stud s projevem pýchy nebo ješitnosti, který mu vehnal krev do tváří. Mezi tím je značný rozdíl. Může být rudý, protože příliš rychle tančil. Nebo mu zrůžověly tváře, protože kolem právě prošla jeho životní láska. Tato barva však není způsobena jeho introverzí nebo plachostí. Žádní introvertní Lvi neexistují. Existují pouze takoví, kteří to předstírají. To je důležité si zapamatovat. Jenom statečné duše se odváží postavit se mu, když brání svá práva a důstojnost. Někteří jedinci změknou a zklidní se s přibývajícími léty, ale opravdový Lev nikdy neskloní svou hrdou hlavu. Nikdy.

Pokud jde o fyzické atributy tohoto znamení, podívejte se kolem po lidech, kteří připomínají lva nebo lvici s hřívou vlasů a s klamně líným pohledem. Lvi kráčejí rovně a hrdě, s elegantní pružností kočky. U žen se snoubí mrštný půvab se skrytou rozechvělou intenzitou, kterou obvykle zakrývají jemnou, klidnou a vyrovnanou povahou. Ale nezapomeňte, že Lvice je vždy připravena vyrazit k útoku, cítí-li se ohrožena. Drápy má sice schované, ale ostré.

Lvi zřídka hovoří rychle, běží nebo spěchají. Ve skupině lidí nebudete Lva ignorovat dlouho. Buď se stane středem pozornosti dramatickými prohlášeními a jednáním, nebo bude trucovat v ústraní za palmami v květináčích, dokud někdo nepřiběhne a nezeptá se, co se mu stalo. V tomto znamení se vyskytuje značný podíl modrých očí, ale mnoho Lvů, zvláště žen, má temně hnědé oči, které jsou chvíli něžné a mírné a potom najednou srší oheň. Často jsou okrouhlé s lehce svěšenými koutky. Vlasy mají tmavé nebo do zrzava, většinou vlnité, které nosí nedbale vyčesané, nebo jim divoce trčí na rameni i po stranách, anebo je mají pevně stažené. Buď jeden extrém, nebo druhý. Také mívají výrazně prokrvenou pleť.

Lvi mají zvláštní vliv na lidi, což je zábavné pozorovat. Je těžké před nimi stát, aniž byste narovnali ramena a zatáhli břicho. Opravdu nevím, jestli my, venkovští balíci, tak napodobujeme jejich královské způsoby, nebo sbíráme odvahu čelit jejich přednášce, protože všichni Lvi s náramným potěšením udělují rady. Mají ve zvyku říkat vám lehce povýšeně a blahosklonně, jak máte žít.

Tato obliba předávání vědomostí vede k tomu, že mnoho Lvů skončí jako učitelé, politici a psychiatři. Člověka přitom trochu otráví, že umějí docela dobře racionálně vysvětlit mnohé věci a uhladit mnohé nerovnosti ve vašem životě. Škoda že nedokážou zvládnout vlastní záležitosti se stejnou lehkostí a obratností. Přesto právě toto dělá Lva tak oblíbeným: jeho upřímná nadřazenost a vynikající schopnosti, které jsou v přímém rozporu s jeho strašlivou a očividnou zranitelností. Že je ta hrdá a důstojná kočka zranitelná? Ano, skutečně. Tohoto člověka velmi ranní, když nerespektujete jeho moudrost a velkorysost. Abyste si ho naklonili, jednoduše mu zalichoťte. V devíti případech z deseti se promění ze řvoucího zvířete v stydlivé poddajné kotě, které se bude se zjevným potěšením vyhřívat v teple vašich komplimentů. Marnivost je jejich Achillovou patou.

Lev si zkrátka nemůže pomoci, aby se někdy necítil nadřazený a nechoval se dramaticky.

V mnoha směrech je Lev neobyčejně bystrý a rafinovaný. Těžko bude plýtvat energií na to, aby dostal vodu z vyschlé studně, jako to často dělá Beran, což z něj dělá vynikajícího organizátora a moudrého distributora povinností. Když ubere na dramatičnosti, jeho příkazy jsou překvapivě účinné, protože dokáže být mistrem jednoduché přímočaré řeči, až má někdy teatrální příchuť. Lev vyjadřuje souhlas štědře a otevřeně a umí poskytovat tak extravagantní komplimenty, že to téměř vzbuzuje rozpaky. Stejně tak není upejpavý, pokud jde o nesouhlas. Obvykle míní to, co říká. Může vás to uklidnit nebo se vás dotknout, ale vždy to na vás udělá dojem.

Královské chování tohoto znamení vynikne v plné kráse, když je Lev hostitelem nebo hostitelkou. Máte pocit, že vás baví v královském paláci.

Nenajdete mnoho starých mládenců a panen narozených v tomto znamení. Když Lva poprvé potkáte, nemusí být ženatý nebo vdaná, ale určitě bude zamilovaný nebo se na to bude připravovat nebo jeho milostný vztah nedávno ztroskotal a bude mít patetický nepřítomný výraz. Lvova nezlomná pýcha vede k mnoha rozbitým manželstvím a milostným fiaskům. Lev bez svého druha nebo družky obvykle skýtá žalostný pohled, ale pokud jeho pýchu ranil partner nebo zákonný druh, často se mu smutek vytratí z očí a stane se pěkně divokým. Přesto není nikdo, kdo by dokázal vydržet víc se stoickou důstojností nebo se odvážně přizpůsobit deprimujícím podmínkám s upřímnou vírou a optimismem, je-li to třeba.

Protože odpuštění a pochopení jsou součástí povahy velké kočky, smíření jsou v citovém životě těchto lidí stejně častá jako konflikty, zejména když vyprchá zlost nad jejich pošlapanou hrdostí a začnou se cítit osamělí. Jsou téměř neustále ve víru vášní, a to nejen ve vztahu k opačnému pohlaví, ale k životu samému. Když láska zemře, slunce pro ně přestává svítit.

Tito muži a ženy se nikdy nespoléhají na druhé. Naopak dávají přednost tomu, když se ostatní opírají o ně. Cítí zodpovědnost vůči slabým a bezmocným. Lev sice může teatrálně ječet, že se na něj všichni spoléhají a on musí nést celý náklad, ale nevěnujte jeho stížnostem pozornost. Dělá mu to dobře.

Typický Lev je velkolepý hráč, často bezmezně výstřední. Chce ve všem prvotřídnost a přepych a neváhá utrácet za zábavu a legraci. Peníze dá skoro každému. Je-li požádán o půjčku a zrovna nemá dost peněz, raději si je půjčí od někoho jiného, než by přiznal, že král není schopen pomoci svým potřebným poddaným.

Člověk narozený ve Lvu má často vysoké horečky, je náchylný ke zraněním, náhlým prudkým chorobám a obvykle je imunní vůči chronickým dlouhodobým nemocem. Protože tito lidé málokdy dělají něco polovičatě, buď mají neuvěřitelnou vitalitu, nebo si stěžují, že na tomto světě nepobudou dlouho. Druhá alternativa je typickou reakcí na nedostatek ocenění a náklonnosti.

Pro osobu pod vládou Slunce neexistují kompromisy. Buď jsou hrozně nedbalé a nepořádné, nebo úzkostlivě upravené a spořádané. Mají rády klepy a cítí se ublížené nebo odstrčené, když se kolem nich děje něco, čemu nerozumějí. Lví povaha je daná a neměnná, takže je těžké tyto lidi odchýlit z předem určené cesty, ačkoliv oni dokážou přesvědčivou řečí odchýlit druhé. Dokážou projevit energii parního válce i ospalou lenost kočky, která se protahuje a dřímá na slunci. Když pracují, tak pracují. Když si hrají, tak si hrají. Když odpočívají, tak odpočívají.

Když na Lvova silná bedra dopadne břemeno opravdové krize, dovede je nést s překvapivou lehkostí a nikdy se nesnaží se vyvléknout ze svých povinností. Pomáhá bezbranným, chrání bázlivé (i když sám může mít v koutku duše dvakrát větší strach), rozveseluje melancholické a staví se ke svým úkolům zodpovědně a odvážně.

Lev je neobyčejně věrný přítel, spravedlivý, ale mocný nepřítel, tvořivý a originální, silný a vitální - ať je tichý nebo okázalý. Přehlédneme jeho aroganci, jeho někdy nesnesitelné ego i jeho občasné směšné projevy marnivosti a lenosti, protože jeho srdce, stejně jako jeho kov, je ryzí zlato.


Planetární vládce: Slunce
Živel: oheň
Barva: oranžově žlutá
Část těla: srdce, oči
Životní období: mládí v plném rozpuku
Roční období: střed léta
Doplňující a protikladné znamení: Vodnář
Přírodní cyklus: rozkvět, sluneční teplo a jas
Zodiakální funkce: převaha, sebeprosazení, zbožnění svrchovaného Já
Z knihy: Sluneční znamení - Linda Goodmanová