Jste zde


Váš životní partner a osobní růst
Ing. Aleš Kalina

Máte za sebou ošklivý konec dlouholetého vztahu a říkáte si, že nyní konečně chcete partnera s tím správným charakterem? Jaké vlastnosti by ale měl mít? Nebo máte vedle sebe člověka a nevíte, zda je ten vhodný pro společnou budoucnost? Vlastnost, kterou vám dnes uvádím, je pro mě nejdůležitější. Je to oddanost osobnímu růstu. Vyhnete se totiž tomu, co zužuje většinu partnerských vztahů: jeden chce na vztahu pracovat, hovořit o problémech, zatímco druhý odmítá. Jeden chce stavět a druhý bourá.

Co oddanost osobnímu růstu znamená?

Váš partner je rozhodnutý pracovat na sobě a dozvědět se co nejvíc o tom, jak se stát lepším člověkem a lepším partnerem. Pokud například dojde k hádce, je ochoten se s vámi dohodnout na způsobu řešení situace a nezakopává vzniklé emoce pod postel. Je společně s vámi rozhodnut na vztahu pracovat.

V případě nutnosti je ochoten se dále vzdělávat a přijmout pomoc odborníka.

Je si vědom svých slabin a naprogramování z dětství a ví, jaké emocionální břímě s sebou do vztahu přinesl.

Jeho osobním cílem je zdokonalit sebe sama.

Je riskantní začít vztah s člověkem, který není ochotný přiznat svá slabá místa a problémové oblasti. Nemusí být v této oblasti odborníkem, ale stačí, že bude ochotný se vzdělávat.

Chcete si prověřit, zda je váš partner oddaný osobnímu růstu? Položte mu následující otázky:

Co ses naučil ze svých minulých vztahů?

Co ses po emocionální stránce sám o sobě dozvěděl v uplynulých pěti letech a jak tě to ovlivnilo?

Jaké máš největší slabiny a v čem si myslíš, že tkví jejich příčina?

Kdybych tvé bývalé partnerky požádala, aby na tebe napsaly seznam stížností, jaký by asi byl? Souhlasil bys s ním, nebo ne?

Cos dělal, když se tvoje minulé vztahy dostaly do krize? Četl jsi knihy nebo ses radil s poradci? Pomáhalo to?

Jak by ses chtěl změnit v příštích pěti letech? Čeho by ses u sebe rád zbavil? Jaké vlastnosti bys rád získal?

www.mujvztah.cz