Jste zde


Proč se muži chovají k ženám tak hrubě?
Ing. Aleš Kalina

Dnes jsem po rozhovoru s mladou vdanou ženou, která mě provedla svým životním příběhem plného násilí, usoudil, že se budu muset zamyslet nad tím, proč se muži chovají k ženám hrubě. Jak je to možné, že dokáží fyzicky i psychicky týrat něžné pohlaví s takovou dávkou hrubosti, že se mi nad tím zastavuje rozum?

Co vede muže k takovým projevům hrubosti, že se nestydí uhodit jemnou ženu do tváře a ještě si přitom myslet, že dělají dobře? Poněvadž se podobné kousky dějí stále častěji, musím se k tomuto tématu vyjádřit a dát prostor k zamyšlení ženám, které těmito nepříjemnými situacemi procházejí.

Jaké jsou způsoby týrání? Mlčení naschvál, odsekávání, neřešení problémů, ignorace, netolerance, fackování, kopání, udeření pěstí, zamykání doma, vyhrožování smrtí, izolace. Odkud se toto chování mužů bere? Vždy za vším je totiž schován strach nebo touha vyniknout. A tyto emoce mají tendenci se převlékat do mnoha plášťů. Uvádím zde hlavní příčiny, které se u vztahově nevyspělých mužů objevují:

1. Muž se bojí, že doma ztratí nadvládu. V tomto případě jde o typ mužů, kteří díky svému malému sebevědomí mají panický strach, že jejich partnerka by mohla být lepší než on a mohla nad ním převzít nadvládu. Proto ji ponižuje, aby k tomu nedošlo. Psychicky ji vydírá a používá manipulační techniky, aby ji přiměl poslouchat a dělat vše, co si myslí on. Tak si dokazuje svoji velikost a mužskost.

2. Muž se bojí, že někdo jiný bude lepší než on. Tento druh strachu stojí za veškerou žárlivostí. Muži se tak bojí, že by jednou jejich partnerka přišla a oznámila mu, že si našla někoho lepšího, že ji všemožně spoutávají a týrají, aby si nemohla dělat, co sama chce.

3. Muž nedokáže prosadit svoji vůli diplomacií a láskou. Každý názor a nová potřeba musí být ve vztahu obhájena a vysvětlena. Pokud muž nemá vztahové vychování, tak se při prosazování svých potřeb chová jako netvor. Buď bude po mém nebo budeš trpět.

4. Muž má strach, že bude odhalen ve svých nekalých praktikách. Pokud je muž ve vztahu nespokojený, bude zákonitě koketovat s jinými ženami. Bude si svůj nedostatek kompenzovat jinde. Pokud byl ale vychován tak, aby ve vztahu zůstával za každou cenu, bude partnerce všemožně dávat najevo, že ona je ta špatná a že všechno dělá špatně a že on má přece nárok si dělat co chce.

5. Muž udělal ve vztahu osudovou chybu a neumí se s partnerkou domluvit na odpuštění. Pokud muž nemá dostatek vztahové inteligence, aby po své chybě našel k partnerce opět cestu a vztah se vrátil do normálu, může se z něj postupem času stát tyran. Bude ji stále dávat najevo, že ona je ta neschopná a ať si teda všechno udělá, jak chce, když je vlastně tak dobrá.

6. Muž se bojí, že jím bude pohrdnuto. Tento panický strach se objevuje u mužů, kteří byli v dětství častokrát opomíjeni nebo jim bylo dáváno najevo, že nedostačují. U svých partnerek se pak snaží tento nedostatek od vychovatelů kompenzovat. Bojí se, že jim opět bude dáno najevo, že nejsou dost dobří, chytří a dostačující. Tak pomocí psychického týrání zastrašují a formují partnerku, aby dělala přesně to, co chtějí.

7. Muž má nesrovnaný svůj osobní život-nevyrovnaní a vztahově impotentní muži mají tendenci si vybíjet své zlo na svých nejbližších. Negace, zuřivost, zlost, pomluvy a obviňování z nich vytéká jako hnis a zaplavuje své okolí. Partnerka však za nic nemůže. Ona sama dokonce častokrát nabízela svojí pomoc. Milostpán však pohrdavě odmítl.

Co dělat když se muž takto chová ?

Prevence - nejlepší je, pokud hned na začátku budete usilovat o partnera, který vás nebude tyranizovat. Jak? Vzděláváním v oblasti vztahové inteligence. Tak dosáhnete poznání jak si správně vybrat svého životního partnera a nebude muset v budoucnosti snášet jeho vrtkavosti. Přesně vědět, co chci a znát své životní hodnoty-když znám své životní hodnoty, tak se nebudu nikomu moc podřizovat. Budu chtít jít životem podle svých měřítek a žádné citové vydírání se mi nestane vodítkem.

Nekompromisně vyjednávat-pokud muž má tento defekt projevu, je jediná cesta. Jasně mu nastavit zrcadlo jeho chování a zdůraznit, že je to nepřijatelné. Pokud bude i nadále pokračovat ve svých praktikách, tak opustit vztah.

Obrátit se na odborníka a nechat si poradit, co v takových případech dělat. Neupadněte v omyl. Člověk sám je pro sebe nejhorším rádcem. Úspěch spočívá ve schopnosti se poradit s odborníkem. S lidmi, kteří již mají určitá neštěstí za sebou a ve svém životě vykazují prvky, které byste sami chtěli mít, vám určitě dají dobrou radu. A věřte mi, někdy jedna hodina s takovým člověkem vydá na sto hodin s kamarádkou.

www.mujvztah.cz