Jste zde


Energie, kterých je na světě hojnost...
Sofie Danae

Je zajímavé, jak snadno jsme se nechali vmanipulovat do různých omezení. Někdy mi přijde, že jsme jako mravenci - ti také, když někdo přeruší jejich pomyslnou cestu, se točí zmateně dokola a hledají jinou. Trvá dlouho, než první mravenec konečně vykročí po cestě, která tam pořád byla a nikam nezmizela, ale kterou najednou neviděli...

 

Vezměme si takovou obyčejnou lidskou závist. Není to ve skutečnosti tak, že nejsme vyloženě nepřejícní - jen máme utkvělou podvědomou představu, že když si koupí soused nové auto, na nás už nějak nezbudou peníze? Proč máme pocit, že peněz je jen omezené množství? Když mi poprvé manžel řekl, že máme peníze chápat jako energii, a ne jako něco hmotného, omezeného a vzácného, nebrala jsem ho úplně vážně. Energie? - ptala jsem se. Pod pojmem energie jsem si nikdy neuměla představit něco hmotného, co si můžu ohmatat. Ale co jiného to je? Občas energii vydám, občas energii přijímám. Je to snad něco jiného, než nás učili ve fyzice v Zákoně o zachování energie?


A není to jen s penězi. Také s láskou, přátelstvím, nebo třeba i s kariérou! Nebojte se, že tyto věci někde "dojdou"... Je jich dostatek. Zkusme se jen naučit otevřít pomyslné kanály, kterými proudí do našeho života. Dejme vesmíru - bohu - andělům nebo svému podvědomí najevo, že tyto věci do svého života chceme a jsme připraveni je přijmout.


Je zvláštní, kolik věcí můžeme mít, jen kdybychom si o ně uměli říct. Jen kdybychom zapomněli na své komplexy a různé nepravdivé po generace pěstované poučky a teorie.


Jak to udělat? Jsou tři základní kroky:


1. Touha. Uvědomte si, jak moc TO chcete. Ať už peníze, lásku nebo něco jiného. Co to pro vás znamená, co jste ochotni pro to udělat. Třeba si sepište seznam co byste dělali, kdybyste to měli - pište ovšem v čase, jako byste tohoto cíle už dosáhli - tedy v čase přítomném.


2. Víra. Musíte skutečně uvěřit, že to je možné. Že tam NĚKDE je to pro vás připraveno, jen natáhnout ruku a vzít si to. Svou víru můžete podpořit různými výroky, kterými se budete ubezpečovat, že je to tak, jak věříte.


3. Očekávání. Udělali jste, co bylo třeba. teď očekávejte výsledek. Se stejným přesvědčením, jako byste očekávali sklizeň poté, co jste zaseli a dobře se starali o obilí.


Energie koluje, uvědomte si to. Až ji přijmete, musíte zase někde dát. Aby vše fungovalo, jak má.


P.S.: Jen na jednu věc nezapomeňte, je to jedna z pravd, kterou nám každému vtloukala do hlavy maminka. A ta skutečně stále platí: Za všechno nezapomeňte poděkovat...