Jste zde


Co prozradí gesto založených paží? - II.
Doktorka.cz

Nezapomínejte, že při neverbální komunikaci hraje svou roli nejen vysílající, ale i přijímající strana. Možná se se svýma založenýma rukama a ztuhlými zády a krkem cítíte dobře, ale studie prokázaly, že podobná gesta jsou obecně vnímána negativně.

 

Obvyklé zkřížení paží
Obě paže jsou založeny na hrudi jakoby ve snaze "skrýt se" před nepříznivou situací. Existuje mnoho podob zkřížení paží. Obvyklé zkřížení paží je obecně srozumitelným gestem, jež téměř všude na světě vyjadřuje obranný nebo zamítavý postoj. Běžně ho vídáme u lidí, kteří se ocitnou mezi neznámými osobami na veřejné schůzi, ve frontě, ve výtahu a všude, kde se lidé cítí nejistě.


Nedávno jsem se zúčastnil přednáškového turné ve Spojených státech. Jednu z přednášek jsem úmyslně zahájil nelichotivým prohlášením o několika velmi vážených a dobře známých lidech, kteří se rovněž účastnili konference. Ihned po předneseném slovním útoku jsem požádal posluchače, aby nezměnili postavení rukou, jež během mé řeči zaujali. Obecenstvo bylo velmi pobaveno, když jsem je upozornil, že devět desetin z nich během mého slovního útoku založilo paže na hrudi. Jasně to dokazuje, že nesouhlasí-li lidé s tím, co slyší, založí většinou paže na hrudi. Mnoho veřejných řečníků nedokázalo přesvědčivě sdělit posluchačům svůj názor, protože si nevšimli zkřížených paží svých posluchačů. Zkušení řečníci vědí, že v takové situaci musí použít vhodný prostředek k prolomení ledů a dostat posluchače do vstřícnějšího postavení, jež pozmění jejich postoj vůči řečníkovi.


Jestliže během rozhovoru mezi čtyřma očima zpozorujete, že váš protějšek založil paže na hrudi, můžete téměř s jistotou předpokládat, že jste pronesli něco, s čím váš partner nesouhlasí. V takové situaci je zbytečné pokračovat v dosavadní argumentaci, i kdyby váš partner slovně dával najevo souhlas. Skutečnost je taková, že neverbální složka sdělení nelže, kdežto verbální sdělení může být nepravdivé. V takové situaci byste se měli snažit odhalit příčinu odmítavého gesta a přimět svůj protějšek k zaujetí vstřícnějšího postoje. Nezapomínejte - dokud přetrvává gesto složených paží, dotud se nezmění odmítavý postoj. Stanovisko je příčinou gesta a dlouhé trvání gesta posiluje stanovisko.


Jednoduchou a účinnou metodou, jak překonat složené paže, je podat dotyčné osobě nějaký předmět - například pero nebo knihu. Člověk se pro něj natáhne a zaujme otevřenější postoj i stanovisko. Jiným účinným trikem je požádat člověka, aby se podíval na předložený nákres nebo ilustraci. Zkuste se předklonit s dlaněmi obrácenými vzhůru a řekněte: "Vidím, že se chcete na něco zeptat, co byste rád věděl?" nebo "Co si o tom myslíte?" Potom se znovu opřete a naznačte tak partnerovi, že má slovo. Ponecháte-li otevřené dlaně, dáváte tím druhé straně najevo, že očekáváte otevřenou a upřímnou odpověď. Jako prodejce jsem nikdy nepokračoval v předvádění svého zboží, dokud jsem nezjistil, proč klient náhle založil paže. Velmi často jsem přišel na to, že zákazník má skryté námitky. Většina prodejců by je nikdy neodhalila, protože jim unikl neverbální signál klientovy nespokojenosti.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz