Jste zde


Psychoenergetické působení na dálku
Sofie Danae

Hmota vibruje stejně jako naše myšlenky společně se všemi ostatními živými bytostmi. Energie nezná žádné prostorové hranice a může se stejně jako světlo (také energie!) všude šířit rychleji než zvuk. Proto na psychoenergetickém působení na dálku (patří sem některé druhy léčitelství bez fyzické přítomnosti pacienta, telepatie, jasnovidectví, telekineze, energetické upírství apod.) není naprosto nic zvláštního ani překvapujícího. Je jen úžasné a ohromující.

Psychoenergetické působení na dálku může být vědomé nebo nevědomé, tj. spontánní. Rovněž vysílaná energie může být buď pozitivní nebo negativní.

Nejčastěji se vědomý přenos pozitivní energie používá k dosažení léčebných nebo posilujících efektů. To se může dít třeba pomocí telefonu. Léčitel se telefonicky spojí s pacientem a během tohoto spojení na něj psychoenergeticky působí - tento způsob má velkou výhodu ve verbálním, a tedy akustickém spojení těchto dvou osob. Další často používaný druh přenosu energie z léčitele na pacienta je působení s pomocí substitutu. Při této metodě se pozornost zkoncentruje v návaznosti na určitou osobu, jejíž předmět má léčitel k dispozici. Může jít samozřejmě i o fotografii dané osoby, čímž se účinek psychoenergetického působení ještě zesiluje. (Fotografie je v podstatě substitutem zcela výjimečných kvalit a na základě tohoto poznání nelze zesměšňovat obavy přírodních národů z fotografování.) Jeden z nejzajímavějších druhů léčby na dálku je využití mumiální, hermetické léčby. Zde už se nejedná přímo o přenos lidské energie, ale síly povětšinou rostlinné, jež přenášíme skrze různé části lidského těla (tzv. mumie). Operace se provádí tak, že v daný čas (přesně astrologicky určený) se aplikuje krev, vlasy či nehty pacienta do těla určitého stromu či jiné rostliny, aby mohlo dojít k pozitivnímu ovlivnění trpícího. Jde o kombinaci způsobu léčby s působením přes substitut, zde představený určitou částí těla nemocného.

Negativní energetické vztahy jsme se naučili chápat jako zvláštní způsob energetického upírství. Místo životadárné tekutiny se náš nepřítel zmocňuje naší životadárné energie. Ovšem ne vždy a za všech okolností ten, kdo nám ubírá energii je "upír". Je potřeba vzít v úvahu celou škálu životních situací, do kterých se lidé nezaviněně dostanou a zoufale potřebují životní povzbuzení. Tu začínají pracovat mechanismy, o kterých se těmto lidem ani nesní. Tyto mechanismy se samovolně aktivují, aby vypomohly v nouzi. Fungují často tak "slepě", že za jistých okolností by mohly vyvolat vážné poškození anebo dokonce ohrožení života jiné osoby. Proto je třeba znát opačné mechanismy - uzavírání se před takovým odběrem energie.

Velmi zvláštním fenoménem je telekinetický projev. Podobně jako efekt levitační, který není ničím jiným, než speciálním druhem telekineze, nahrazuje ovládání vnějšího světa silou odlišnou od těch, jež popisuje a využívá fyzika. Jde o projevy, vyvolané zvláštně nadanou nebo trénovanou osobou, popřípadě mohou pomoci výjimečné okolnosti (např. ohrožení života vlastního či velmi blízké osoby). Tak dochází k jevům, které se naprosto vymykají fyzikálním zákonům, ať už zákonům gravitačním, které zcela popírá levitace, či třeba k ohýbání kovových předmětů nebo hýbání předměty pouze pomocí síly vůle.

Nejběžnější případy samovolných, tedy spontánních přenosů psychické energie mezi dvěmi osobami se vyskytují v oblasti telepatie (telepatickými jevy se blíže zabývá článek Telepatie od Romana Přikryla - pozn. editora vašeho informačního serveru). Základem telepatického projevu chtěného, vyvolaného vůlí konkrétního člověka, je princip vazby "vysílače" na "přijímač". Z tohoto hlediska jako by se lidé dělili na aktivní a pasivní. Až na vzácné výjimky se tímto vylučuje plynulá konverzace v telepatickém duchu mezi různými jedinci. Existuje-li člověk, který se ztotožňuje s mojí myšlenkou, lze ji upravit a "postavit do zorného úhlu", aby si ji mohl "přečíst". To je krédo "vysílače". "Přijímač" zase jako by si říkal: ztotožňuji se (mé vědomí) se vším, co je mi předloženo v určité frekvenci.

Určitou odnoží telepatie je jasnovidectví. Zde se citlivá osoba spojuje s existující anebo (doposud) neexistující realitou rovněž pomocí psychoenergetického působení s informačním akcentem. Jasnovidný či prekogniční (věštecký) výkon přímo neovlivňuje cosi vzdáleného, "pouze" ho vyhledává a analyzuje informaci takto přijatou. Jde tedy o jednostranný příjem energie v podobě informace.

Každý z nás může být v nějakou chvíli vysílačem nebo přijímačem psychické energie. Abychom takto nevědomě neubližovali a zároveň sami byli chráněni, jedno doporučení závěrem: snažte se mírnit své negativní emoce vůči jiným a naučte se odmítat (neagresivně) negativní emoce, které míří proti vám. Ani jedno, ani druhé není právě nejsnadnější. A těžko říci, co z toho je snažší.