Jste zde


Hra s energií II.
Milan Vorel

Nejprve jsem chtěl nazvat tuto kapitolu Práce s energií, ale výstižnější mi připadá Hra s energií. S energií si opravdu můžeme hrát.

 

Dech a energie
Energie a dech spolu úzce souvisí. Pomocí dýchání všichni přijímáme energii z okolí. Pokud prohloubíte a uklidníte svůj dech, začnete přijímat více energie.
K přijmutí většího množství energie slouží jednoduché cvičení. Uvolněte své tělo a soustřeďte se na dech. Při nádechu si představte jak celým vaším tělem nasáváte energii z okolí. Při výdechu tuto energii můžete nasměrovat třeba do rukou, nebo tam kde energii potřebujete. Tento cvik nikdy nedělejte v blízkosti lidí, protože byste mohli brát energii druhým lidem. Nejlepší se toto cvičení provádí ve volné přírodě, kde je energie mnohem čistější.
Stejně tak jako nadechujete energii celým tělem, můžete dýchat i jednotlivými částmi těla, ať už čakrami nebo třeba nemocnou částí, kde dochází k pročištění. Samozřejmě je možné použít vizualizaci bílého, čistého světla, jak protéká a naplňuje vaše tělo. Uvidíte jak se budete cítit osvěženi.


Koule energie
Toto cvičení navazuje na poslední cvik, kdy z rukou utvoříte misky. Ruce držíte proti sobě, vědomí zaměřte do vašich dlaní. Můžete si pomoci nepatrným pohybem rukou k sobě a zpět. Za chvíli ucítíte v rukou kouli energie. Tuto kouli můžete zahustit pomocí představivosti a dechu. Nadechněte energii celým vaším tělem z okolí a vydechněte ji do rukou. Okamžitě pocítíte příliv velkého množství energie ve vašich dlaních. Po ukončení cvičení energetickou kouli opět rozložte do prostoru.


Těžký kámen
Postavte se do pevného a stabilního postoje a uvolněte tělo. Ruce dejte před sebe a snažte se nahmatat prostor okolo sebe. Pomalu zvedejte natažené ruce nad sebe a představte si jakoby jste zvedali těžký balvan. Tento pomyslný balvan držte nad hlavou, cítíte jak je těžký, sotva ho unesete. Položte si ho opatrně na hlavu a snažte se udržet rovnováhu. Vyvažujte ho dechem, jako by to byl opravdový těžký kámen. Potom opatrně sundejte balvan z hlavy a přeneste ho na napjatých pažích před sebe, kde se nakonec rozplývá a vy můžete pomalu a opatrně ruce osvobodit od těžké práce a svěsit podél těla. Energetický tok po skončení cvičení je opravdu velký.


Splynutí se stromem
První je důležité si uvědomit, že strom je živá bytost a proto bychom k němu měli přistupovat s úctou a pokorou. Díky svému chování k přírodě, nemá člověk moc přátel. Stromy mají velké množství energie, pokud chceme tuto energii pocítit, musíme o to strom nejdříve požádat. Po této prosbě se přitiskněte ke stromu a představte si jak vám z nohou vyrůstají kořeny hluboko do Země. Stojíte pevně, nic s vámi nemůže hnout. Stejně tak do hloubky rostete i do výšky, vaše listy sahají velmi vysoko, kde sbíráte sluneční svit. Zkuste pocítit jak si s větvemi hraje vítr, svítí na vás sluníčko a z kořenů proudí voda až k vrcholu. Po skončení meditace, nezapomeňte poděkovat stromu za energii a za to, že jste mohli být s ním.
Tato meditace se neprovádí v zimě, kdy stromy spí, v tuto dobu bychom je neměli rušit.