Jste zde


Elektromagnetické síly a biofyzikální štít
Doktorka.cz

Všechny naše orgány mají své vlastní elektromagnetické pole, které působí vzájemně na jiná energetická pole a na energetická pole jiných lidí v okolí; encefalografy (EEG) mohou změřit naše mozkové vlny, EKG nahrává energetické vlny ze srdce. EMG ze svalů. Podobně se energetická pole rozprostírají až za povrch těla a mohou být detekována 30 až 38 cm od povrchu těla senzitivní osobou.

 

To proto, že každá buňka v těle má elektrický náboj a všechny buňky vytvářejí "biomagnetické" pole okolo těla, jak můžeme vidět na snímcích NMR snímačů (zobrazení pomocí nukleární magnetické rezonance). Tyto přístroje jasně ukazují, že energetická pole okolo člověka jsou poměrně velká, větší než tělo, a působí jako ochrana proti všem zmagnetizovaným částicím, které se snaží do tohoto prostoru vstoupit.


Elektromagnetické síly člověka jsou normálně velmi silné, ale když dochází kontinuálně k porušování vlivem špatné výživy, která je chudá z hlediska elektromagneticky nabitých minerálních látek a kovů, pak se elektromagnetická pole značně oslabují. Snímače detekce elektromagnetických polí u člověka mohou ukázat, kde je elektromagnetická vodivost buněk slabá nebo vůbec žádná.Je-li elektromagnetismus člověka nízký, jsou tito lidé vystaveni elektromagnetickým zásahům zvenčí, tj. záření z vnějšího prostředí prostupuje buněčný materiál.


Toto pole, tím že je větší než člověk, má tendenci se překrývat s polem kohokoliv, kdo se nachází poblíž. Většina z nás si to v běžném životě ani neuvědomuje, ale jestliže člověk na svého bližního myslí láskyplně, bude tento blízký člověk cítit i výraz tepla a lásky.


Toto energetické pole nebo aura je velmi dobře známa už po staletí a léčitelé všech stupňů kultur jsou schopni léčit tím, že reorganizují toto "aurické" tělo. To je základní úkon, který léčitel na pacientovi provádí, i když často nevědomě.


Jestliže je ochranný štít zdravý, pak se tělní procesy nezhroutí a buňky se normálně regenerují. Ale když dojde k poškození energetického těla, pak se ve fyzickém těle uskuteční řada změn. Když onemocníme, všechny buňky, které se rozložily (nebo změnily svou magnetickou schopnost), jsou identifikovatelné pomocí snímače NMR; což nám umožní lokalizovat místo, kde se buňky zhroutily nebo kde změnily svou magnetickou charakteristiku.


Dnešní život nás nepostihuje jen nemilosrdným proudem stresů a šoků. My sami máme sklon takové stresy oživovat a znovu a znovu jimi procházet, ať už vědomě, nebo nevědomě. A pokaždé když to činíme, podněcujeme některé fyziologické reakce. Výsledkem může být téměř permanentní útok na naši biofyzikální ochranu, a to zevnitř.S ohroženým ochranným štítem jsme pak kořistí pro větší nebezpečí útoků elektromagnetického nebo nízkoionizačního záření. Je tedy důležité, abychom se naučili se stresy zacházet, ale také se zbavit vzpomínek na ně.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz