Jste zde


Tajemné síly drahokamů, kovů a barev - II.
R.H.L.

Kameny měsíční a nativní Už jsme si řekli, že každé planetě přísluší určité kameny odpovídající jejímu působení; v této domněnce má také původ myšlenka nošení tzv. měsíčních neboli nativních kamenů, podle níž má člověk nosit takový kámen, jehož charakter odpovídá planetárním vlivům převládajícím v měsíci jeho narození. Měsíční kameny se určují ne podle kalendářních měsíců, nýbrž podle zvířetníkových měsíců.

Na základě srovnání nejstarších a nejhodnotnějších děl pojednávajících o astrologii a měsíčních kamenech. jsme sestavili tabulku měsíčních kamenů podle zvířetníkových znamení:

Skopec
vládnoucí planeta: Mars
měsíční kámen: diamant, sardonyx (ametyst, jaspis)

Býk
vládnoucí planeta: Venuše
měsíční kámen: bleděmodrý safír, achát (lapis lazuli)

Blíženci
vládnoucí planeta: Merkur
měsíční kámen: zlatý beryl, karneol, akvamarin (smaragd, achát)

Rak
vládnoucí planeta: Měsíc
měsíční kámen: smaragd, opál (křišťál, perly, bílý korál)

Lev
vládnoucí planeta: Slunce
měsíční kámen: rubín, diamant (chrysolit, heliotrop)

Panna
vládnoucí planeta: Merkur
měsíční kámen: jaspis, krevel (smaragd, achát);

Váhy
vládnoucí planeta: Venuše
měsíční kámen: diamant, opál, akvamarin (lapis lazuli)

Štír
vládnoucí planeta: Mars
měsíční kámen: topas, malachit (ametyst diamant, jaspis)

Střelec
vládnoucí planeta: Jupiter
měsíční kámen: tyrkys, karfunkul (safír, beryl)

Kozoroh
vládnoucí planeta: Saturn
měsíční kámen: zelený onynx, selenit neboli měsíční kámen (magnetovec, chalcedon)

Vodnář
vládnoucí planeta: Saturn a Uran
měsíční kámen: tmavomodrý safír, opál (magnetovec, chalcedon)

Ryby
vládnoucí planeta: Jupiter a Neptun
měsíční kámen: chrysolit, ametyst, selenit (safír, beryl).

I když jsou výše uvedené údaje spíše orientační, musíme přece jenom konstatovat, že staří zasvěcenci nedoporučovali nošení měsíčních kamenů jen tak. Pokud se budete chtít řídit výše uvedeným, nevolte takové kameny, které jsou vám nepříjemné jak na pohled, tak i třeba na dotyk. Pokud budete chtít využívat ochranný vliv kamenů, mějte neustále na paměti aspektové ozáření určujících planet ve vašem horoskopu. Pokud se v astrologii ještě dostatečně neorientujete, poraďte se raději o výběru svého ochranného měsíčního kamene s nějakým kvalitním astrologem. Každé působení značně zesílí, nosíme-li kromě vhodných kamenů ještě planetární kovy a barvy, po případě, je-li to ovšem možné, i rostliny a části planetárních živočichů.

Kovy a planety

V jednom starém díle z roku 1668 (A. Belin: ,,Traité des talismans ou figures astrales") si můžeme přečíst o vztazích mezi planetami a kovy následující: Ježto staří učenci přesvědčili se o sympatii vládnoucí mezi kameny, planetami a kovy, označovali ve spisovné řeči planety jmény jim odpovídajících kovů, a my víme, že nazývali, chtějíce označiti povahu planety, saturna olovem, jupitera cínem, marta železem, slunce zlatem, měsíc stříbrem, venuši mědí a merkura rtutí. Tak saturn je vlhkou, melancholickou a velmi hutnou planetou. A nemá-liž olovo týchž vlastností? Saturn je nejdále ze sedmi planet od země, pomalu se pohybuje, je vážný, černý, smutný a požírá svoje děti, proto jej astrologové nazývali starcem a ,,velkým neštěstím". Rovněž tak olovo je velmi nedokonalý kov, hrubý, popelavý, těžký a požírá svoje děti, tj. působí rozkladně na všechny kovy kromě zlata a stříbra.

Jupiter
Podobně se cín shoduje svými vlastnostmi s Jupiterem. Barva Jupiterova je bílá, tedy velmi podobná barvě cínu. Jupiter není zlomyslný, nýbrž dobrý, ať je spojen s jakoukoli planetou. V astrologii se nazývá ,,velkým štěstím". Spojí-li se se zlověstnou planetou, např. se Saturnem, mírní jeho zlé účinky; rovněž cín přimísen k olovu zlepšuje jeho vlastnosti.

Mars
Mars je horký a suchý jako železo, které je těžko tavitelné, a ani Martovy vlastnosti nerozeznáme snadno. Mars působí škodlivě ve spojení téměř se všemi planetami; setká-li se však s Venuší, odloží všechnu zlomyslnost; stejně se chemicky chová železo vůči mědi.

Slunce
Slunce tvoří střed mezi planetami; není ani tak pomalé jako Saturn, ani tak rychlé jako Měsíc; podobně zlato, ono slunce mezi kovy, je jakýmsi jejich středem. Netaví se tak snadno jako olovo ani tak těžko jako železo nebo měď. Slunce není zastiňováno žádnou z planet mimo Měsíc; ten mu sice neubírá světlo, ale brání osvětlovat, např. při zatmění, zemi; a přece ho Slunce stále osvětluje. Chemicky se chová stříbro ke zlatu podobně; ubírá mu na kráse a barvě, ale samo ve spojení s ním nabývá vyšší ceny.

Venuše
Venuše je příbuzná Slunci a také měď se podobá svou barvou zlatu nejvíce. Ve Venuši je ztělesněna plodivá a tvořivá síla přírody a v mědi barvy nižších kovů.

Merkur
Merkur je nazýván poslem bohů a rtuť, nestálý a tekutý kov, spojuje v sobě teplo a sucho, chlad a vlhkost. Básníci právem nazývají Merkura bratrem Venušiným, neboť se s ním úzce spojuje; proto se říkalo, že jsou spolu oddáni.

Měsíc
Měsíc nazývali staří mystikové matkou planet, protože v sobě soustřeďoval vlivy vyšších planet a jeho kov, stříbro, nazývali matkou všech kovů, poněvadž v důsledku svých vlastností všechny kovy udržovalo v činnosti, a přímo jako hlavní síla působilo při jejich přeměně. Z toho, co jsme si již pověděli, vyplývá, že staří mudrci, kteří zhotovovali talismany, nepoužívali kameny a kovy, jejichž vlivy chtěli využít, náhodně.

Jak zhotovit talisman

Pokud chceme při zhotovování amuletů postupovat podle starých rozekruciánských zkušeností, měli bychom jednat následujícím způsobem:

Především musíme stanoviti individuální planetární ráz člověka, kterému amulet zhotovujeme. To znamená, že na základě horoskopu dotyčného stanovíme jeho typ a temperament: zda je lymfatický (studený), sangvinický (vlhký), cholerický (horký) aneb melancholický (suchý).

Zvířetník je rozdělen na čtyři tzv. trigony po třech znameních, z nichž v každém (znamení) nalézáme vždy dva temperamenty, které jsou spojené, a sice:

Ve vodním trigonu (rak, štír, ryby) povahy studené a vlhké (lymfaticko-sangvinické); ve vzdušném trigonu (blíženci, váhy, vodnář) povahy horké a vlhké (cholericko-sangvinické); v ohnivém trigonu (skopec, lev, střelec) povahy teplé a suché (cholericko-melancholické); v zemském trigonu (býk, panna, kozoroh) povahy studené a suché (lymfaticko-melancholické).

Vidíme tedy, že každý trigon, každé jednotlivé zvířetníkové znamení je směsí dvou základních povah. K tomu přistupuje ještě vliv planetární, takže čistý základní typ se vyskytuje jenom zřídka, zpravidla jeden z typů vždy převládá. Podle tohoto hlavního typu označíme pak dotyčného jako sangvinika, lymfatika, cholerika nebo nervózního. Dále musíme určit ještě postavení nativitního vládce a postavení ostatních planet, abychom mohli určiti, jaké vlivy jsou v horoskopu příznivé, jaké nepříznivé, jaké je nutné amuletem zesílit a jaké oslabit. Hodláme-li zhotovit amulet, zvolíme si vhodný kov, v horoskopu vyhledáme dvě hlavní planety a jim odpovídající dva kameny a jako třetí kámen vezmeme ten, který určuje speciální zaměření amuletu (ochranný, léčivý atp). Tyto tři kameny zasadíme do kulaté nebo oválné kovové destičky, tak, aby tvořily trojúhelník -- příznivou trigonálovou pozici -- a nositele blahodárně ozařovaly.

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.zahady.cz