Jste zde


Pozor na olovo !
Doktorka.cz


    Olovo se do našeho organismu dostává ze vzduchu i z potravy. Velkým zdrojem jsou výfukové plyny aut a exhaláty. Nebezpečné může být však i nádobí, ze kterého jíme. Olovo je pro naše zdraví velmi škodlivé.

    Olovo se postupně ukládá v kostech, játrech a slezině. Otrava olovem může vyvolat neschopnost koncentrace a učení, poruchu krvetvorby, leukémii, orgánové poškození, ve vážných případech i smrt. Nejvíce citlivé na olovo jsou těhotné ženy a malé děti.

    Abyste předešly nebezpečí kumulace olova ve vašem těle, měli byste si zkontrolovat keramické nádoby, z kterých jíte. Olovo se léta používalo do glazur a nátěrů keramických mís, džbánů a nádobí. Pokud nebylo nádobí dostatečně vypáleno nebo byla do glazury přidána měď, může docházet k uvolňování olova do potravy. Povrch užitkové keramiky by měl být hladký a lesklý, nikoliv drsný. Nad glazurou by již nemělo být žádné malování a zdobení.

    Dále zkontrolujte vaše nádobí ze všech stran. Pokud tam někde nenaleznete nápis, že je vhodné pouze pro dekorativní účely,nikdy ho nepoužívejte k servírování jídel. Neuchovávejte potraviny a nápoje v keramických nádobách a olovnatém skle. Olovo se může uvolnit, pokud kyseliny v potravinách a nápojích přijdou do kontaktu s glazurou. Zejména si dejte pozor na skladování ovoce, džusů, vína a kávy. Nejvíce rizikové je staré nádobí, keramika dovezená z dovolené a zboží od amatérských hrnčířů.

    Dalším velkým zdrojem olova, který přispívá k jeho hromadění v našem těle, jsou výfukové plyny a exhaláty. Ovoce a rostliny pěstované podél rušných silnic by proto nikdy neměly sloužit k přímé konzumaci.

    A ještě jedna rada nakonec: Pokud žijete ve velkých městech s exhalacemi nebo máte z nějakého důvodu pocit, že váš organismus může být zanesen olovem a jinými těžkými kovy, konzumujte hodně mrkve a kapusty, jejichž pektin má mít schopnost vázat až 80 % těžkých kovů a vylučovat je z těla.Uvedeno ve spolupráci se serverem Doktorka.cz