Jste zde


Krystaly - zářivé aktivátory vaší energie
Doktorka.cz


    Zářící krystal - to je mihotavé světlo, to je barevná duha! Jak kouzelné se zdají krystaly mladým i starým. Od nejstarších dob byly lidské bytosti uchvácené světem nerostů - a proč by ne? Skládáme se z milionů krystalických částic, minerálů v našich buňkách, které se třpytí hluboko v nás jako nebeská tělesa nad námi. Naše nadšení hvězdami, planetami a vnějším prostorem je stálou paralelou k našemu vnitřnímu, vesmírnému hledání.

    Krystaly mají mimořádnou schopnost aktivovat energii. Jako aktivní částice se tyto minerály začaly projevovat jako nositelé léčivých vlastností, síly, štěstí a duchovní moudrostí. Současný obdiv k nerostům lze těžko považovat za něco nového. Většina kultur má hluboké pochopení a vztah k zemi a jejím prvkům.

    Ve feng-šuej jsou dvě zřetelně odlišné kategorie krystalů, přičemž obě mohou být použity jako nápravný prostředek k aktivaci čchi. První tvoří průzračné krystaly, nejčastěji broušené, z nichž nejobvyklejší jsou diamanty. Naneštěstí jsou také nejdražší. Diamanty symbolizují specifický význam nebo sílu, například lásku, manželství nebo ideály tak vysoké, že je považujeme za nenahraditelné. Vedly se kvůli ním války a během historie se kolem nich nakupily nesčetné příběhy plné úkladů, násilí a smrti.

    V dávných dobách, králové a královny procházely vesnicemi s korunami na hlavách. Ať šli kamkoliv, všude byli středem. Osmiboká koruna s broušenými drahokamy všech barev sloužila jako symbol jejich duchovní moci a vlády. Mudrc nebo čaroděj, často držící v ruce hůlku zdobenou kulatým krystalem, je jen jiným symbolem kouzla nad smrtelníky, kteří vyhledávají jeho radu. V dnešní době někteří poradci feng-šuej, podobně jako kdysi čarodějové, používají týchž prvků, když dělají svou práci.

    Pro ty, jejichž finanční možnosti nejsou ničím omezené, není žádný nápravný prostředek ve feng-šuej účinnější než správně umístěný čirý diamant, který aktivuje energii čchi v prostředí. Ale protože jen o málo lidech se dá předpokládat, že si mohou do oken pověsit diamanty, čirý, uměle zhotovený skleněný krystal je dokonale přijatelnou alternativou. Krystaly na podstavcích umístěných na stolečku nebo polici s knihami přinášejí týž výsledek.

    Třpyt křišťálového lustru uprostřed plesového sálu nás přitahuje ke světlu. Stínítko z broušeného skla u svíčky na stole vyvolává třpyt plamene uvnitř a osvětluje prostor zvláštním způsobem. Přívěšek ve tvaru kapky nebo broušená koule zavěšená v okně láme světlo a vyzařuje světelné paprsky do místnosti. To vše jsou příklady krystalů, které aktivují čchi.

    V některých případech tam, kde je negativní prostor, znemožňuje okno umístění zrcadla. Místo zrcadla zavěšte do středu okna krystal. Bude aktivovat čchi, jíž se nedostává, a vnášet ji do vaší místnosti a do vašeho života.

    Lepší je zvolit částečně nebo úplně broušené skleněné krystaly pravidelných tvarů, například koule, kosočtverce nebo kapky, než krystaly ve tvaru labutě nebo koně, které jsou spíše artefaktem. Nesymetricky broušené skleněné objekty mohou vyvolat nerovnováhu. Ve většině případů malé krystaly, ne o mnoho větší než třešeň, budou zcela dostačující k dosažení žádoucího výsledku. Broušené skleněné koule velikostí tenisového míče mohou být použity v jídelnách s místy pro sto lidí, ne pro deset. Nadměrně velké skleněné krystaly mohou vyvolat tak intenzívní vibraci světelných elektromagnetických vln, že se může stát, že budete zhasínat žárovky nebo vypínat pojistky, místo abyste aktivovali harmonickou energii ve své ložnici.

    Malé krystaly je také možno umístit tam, kde není žádné okno, abychom prostě aktivovali energii v příslušném příbytku. I pouhý jemný třpyt, který vyzařují, přitáhne energii do dané oblasti a podvědomě bude aktivovat energii v příslušném úseku vašeho života.

    Ostatní krystaly, které se používají ve feng-šuej, jsou zhotovené z přírodních minerálů jako ametyst, turmalín, granát a další. Tyto přírodní minerály nesou v sobě cosi, co může být uvedeno do spojitosti s různými orgány, emocemi a ostatními složkami vašeho života. Když pečlivě prostudujete jejich vlastnosti, budete si možná přát použít tyto krásné předměty jako jiný způsob ovlivnění vibrujícího světa. Mají v sobě potenciální mimořádnou sílu, proto je důležité uvědomit si, že se s nimi musí zacházet dobře a chovat je v úctě. Měly by být omývány každý týden nebo čtrnáct dní v čerstvé vodě bez soli (jejíž použití může způsobit mikroskopická poškození) a usušeny na vzduchu, pokud možno na čerstvém vzduchu nebo na slunci. Velké krystaly použité jako nápravný prostředek ve feng-šuej je možno položit na poličku nebo nahoru na sekretář nebo u postele, aby se aktivovalo čchi v dané oblasti.

    Krystaly nošené jako šperk ovlivňují vibrační pole kolem těla. Jestliže se nosí stále, vytvářejí určitou energii a náboj. Budete-li je moudře používat, můžete si osvojit, jak poznat jemné, ale pronikavé léčivé vlastnosti, které mají. Avšak nevíte-li, jaký konkrétní vliv může mít určitý druh šperku, můžete vytvořit náhrdelníkem nebo náramkem, který málokdy odkládáte, lehkou nerovnováhu. Vyzkoušejte si šperky s krystaly a podívejte se, zda postřehnete, jak energie jednoho vás "posiluje", kdežto jiný ve skutečnosti energii odčerpává.Uvedeno ve spolupráci se serverem Doktorka.cz