Jste zde


Kari koření možnou prevencí Alzheimerovy choroby
Ing. Olga Kopáčová

Barvivo kurkumin, které dodává kari koření jeho žlutou barvu, může aktivovat klíčový enzym chránící mozek před oxidací, která je považována za hlavní faktor stárnutí a je rovněž odpovědná za neurodegenerativní poruchy typu Alzheimerovy choroby.

Výsledky výzkumů prováděných týmem italských a amerických vědců naznačují, že barvivo kurkumin, které dodává kari koření jeho žlutou barvu, může aktivovat klíčový enzym chránící mozek před oxidací, která je považována za hlavní faktor stárnutí a je rovněž odpovědná za neurodegenerativní poruchy typu Alzheimerovy choroby.

Byly podány další důkazy antioxidačních účinků kari koření, u kterého bylo již dříve prokázáno, že příznivě ovlivňuje některé druhy rakoviny a autoimunitní choroby jako je roztroušená skleróza.

Vzhledem k celosvětovému stárnutí populace jsou velice aktuální a maximálně potřebné nové léčebné prostředky k odstraňování faktorů spojených se stárnutím. Počet lidí s demencí neustále vzrůstá a v současné době je na světě téměř 18 milionů osob s touto chorobou. Nejběžnější formou demence je Alzheimerova choroba, která postihuje 55 % z celkového počtu nemocných.

Výzkumníci z univerzity v italské Katánii a newyorkské Medical College založili svůj výzkum na v současné době nejexponovanější teorii stárnutí - teorii volných radikálů (za volné radikály jsou považovány velmi reaktivní atomy či skupiny atomů obsahující nepárový elektron ve vnější elektronové sféře), která předpokládá, že poškození způsobené volnými radikály je hlavní příčinou degenerativních onemocnění, spojených se stárnutím. Savčí buňky vytvořily vysoce protektivní systémy proti oxidačnímu působení, které při správné aktivaci mohou obnovit rezistenci vůči oxidaci. Aktivace antioxidační dráhy je významná především pro tkáně s relativně slabou antioxidační obranou, jako je mozková tkáň. Existují různé geny kódující proteiny, které vykazují antioxidační schopnosti, včetně hemoxygenasy-1 (HO1), působící jako základní defenzivní mechanismus pro neurony vystavené působení oxidantu. Italsko-americký tým zjistil, že kurkumin silně indukuje HO-1 expresi a aktivitu v krysích astrocytech, což jsou buňky vykonávající řadu funkcí v centrálním nervovém systému, včetně podpory neuronů a odstraňování buněčného odpadu v mozku. Předchozí výzkumy prokázaly, že indukce HO-1 může představovat účinný antioxidační systém a potenciální farmakologický prostředek pro různé zánětlivé a oxidativní choroby včetně stárnutí mozku a neurodegenerativních onemocnění. Nová studie rozšiřuje tyto výzkumy o zjištění neuroprotektivních účinků kurkuminu a jeho schopnosti indukovat HO-1 u hippokampálních neuronů a vlivu kurkuminu na expresní profily dalších genů účastnících se na odpovědi buňky na stres.Výsledky výzkumu byly prezentovány na výroční konferenci Americké fyziologické společnosti (APS) v dubnu ve Washingtonu.
http://www.nutraingredients.com
Zdroj: ÚZPI

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz