Jste zde


Aktuální reinkarnace
Trutz Hardo

Klikněte a do 5 dnů můžete tuto knihu číst ...

Aktuální reinkarnace

„Již od tří let upadal David Morris, syn zubního chirurga Samuela Morrise z Jeruzaléma, do jistého druhu tranzu a promlouval v něm rodičům neznámým jazykem, z něhož mohli rodiče pouze tu a tam zachytit a uhádnout nějaké slovo. Protože této hatmatilce nerozuměli, říkali jí giberština. Časem si na jeho příležitostné a zvláštní promluvy zvykli a věnovali jim již jen malou pozornost. Jednoho dne, když bylo Davidovi dvanáct let, zavolala matka svému muži rozčileně do ordinace, aby přišel okamžitě domů. David seděl na zemi a právě postavil ze všech svých kostek a jiného materiálu velký hrad, který vypadal jako pevnost. Tato konstrukce připadala panu Morrisovi nějak povědomá. Klekl si vedle Davida na podlahu a zeptal se ho, co staví. Syn mu odpověděl v oné neznámé řeči. Ze všeho co řekl, mohl otec rozumět pouze slovu ,chrám‘. Napadlo ho, že tento chrám vypadá podobně jako rekonstrukce jednoho chrámu, který viděl sám na vlastní oči: byla to rekonstrukce chrámu krále Šalamouna. Lékař naléhal na syna, aby mu pověděl ještě více o tomto chrámu a připravil si kazetový magnetofon k nahrávání. Chtěl zaznamenat Davidova slova. Nahranou kazetu pak přinesl k učenci jménem dr. Zevi Hermann, který byl považován za autoritu ve starosemitských jazycích. Ten byl velmi udiven, když v této giberštině, jak jazyku říkal dr. Morris, rozpoznal starohebrejštinu, která se značně odlišovala od dnešní hebrejštiny, a to ve flexi, akcentech i gramatice. Syn přitom mluvil tímto jazykem zcela bez chyby! Jedna z jeho vět zněla: ,Král promlouvá ke svému lidu: Následujte mě a já vás dovedu k velikosti.’"

 

(ukázka z Aktuální reinkarnace, nakladatelství Alman)


Aktuální reinkarnace - Trutz Hardo
DĚTI DOKAZUJÍ SVÉ ZNOVUZROZENÍ
V této knize se dozvíte, jak děti přesvědčivým způsobem vyprávějí o svém minulém pozemském životě a jak vědci – především profesor Ian Stevenson – tyto zprávy sledují, jak je vědecky přezkoumávají a přesvědčují se, že tvrzení dětí jsou správná. Zvláště přesvědčivé jsou případy, v nichž děti přicházejí na svět s chybějícím údem a mohou přesně popsat, kde a jak o něj v dřívějším životě přišly, kdo byli jejich rodiče a příbuzní a kde bydleli. Tyto údaje jsou přesně potvrzeny následně provedenými vědeckými přezkoumáními.
Tak se ukázalo, že reinkarnace již není jen věcí víry nebo filozofování, nýbrž že je dokazatelná ověřenými vzpomínkami dětí. Vědecký důkaz pro skutečnost reinkarnace, předložený v této knize, v důsledku umožní všem náboženstvím a filozofiím co nejrychleji zabudovat reinkarnaci do svých teorií, aby mohly být považovány za ještě realističtější. Všichni budeme nyní muset přemýšlet a hovořit o znovuzrození jako o něčem samozřejmém. Neboť myšlenkám o reinkarnaci patří
brož., 131 s., 138 KčKnihu můžete zakoupit přímo u nás za cenu 128.-Kč