Jste zde


Pojďte si také pohovořit s Bohem
Sofie Danae

Pokud chodíte na stránky DušeCZ&Esoterika (či na jiné, podobného zaměření) rádi a pravidelně, určitě víte o čem je řeč, zmíním-li knihu Hovory s Bohem. A hlavně o kom. Neale Donald Walsch. Muž, který hledal odpovědi na své otázky – a hledal tak dlouho, až našel. A protože cítil závazek vůči ostatním, kteří zatím zůstávali bez odpovědí, napsal sérii knih, jež se okamžitě stala po celém světě naprostými bestsellery.

 

Ale abychom byli spravedliví a dali šanci i těm, kteří jsou tu vážně třeba poprvé, nebo se jim knihy Hovory s Bohem zatím nic neříkají, přiblížím zde opravdu jen pár myšlenek ztohoto díla:


* * *

Nejkrásnější verze toho, kdo jsi

(Hovory s Bohem - Kniha 1, str. 33) :

Všechno živé má jediný cíl, a tím je prožívání vrcholného štěstí. Všechno ostatní, o čem přemýšlíte, co říkáte nebo děláte, je závislé na této funkci. Vaše duše nemá nic jiného na práci a nic jiného ani dělat nechce.

Je úžasné, že tato činnost je nekonečná. Každý konec je omezením, ale Boží záměr nemá hranice. V okamžiku, kdy prožíváte vrcholné štěstí, pochopíte, že můžete dosáhnout ještě většího štěstí. Čím dokonalejšími jste, tím dokonalejšími se můžete stát, a čím dokonalejšími se můžete stát, tím dokonalejšími můžete být.

Nejhlubším tajemstvím je, že život není procesem objevování, nýbrž procesem tvoření. Sam sebe neobjevujete, sami sebe tvoříte. Proto se nesnažte zjistit, čím jste, snažte se stát tím, čím chcete být.

N: Tak proč tu tedy jsme?

Abyste se rozpomenuli a znovu se stali tím, čím jste. To vám říkám znovu a znovu. Vy mně však nevěříte. Ale tak to musí být. Neboť pokud nestvoříte sami sebe, nemůžete být tím, čím jste.

* * *

Dobro a Zlo

( Hovory s Bohem - Otázky a odpovědi - Pracovní kniha, Str. 182,183):

Milý Neale, ve své knize říkáte, že neexistuje nic "správného"ani "nesprávného". Jak je to s "dobrem" a "zlem"? Je na světě opravdové zlo? RJL, Escondido, CA.

Milá RJL, skutečné zlo opravdu existuje. A my za to musíme být vděční. Zlo je ten největší dar, jaký můžeme dát sami sobě. Znovu si přečtěte Hovory s Bohem a pochopíte, proč tomu tak je. Prozatím přemýšlejte o této láskyplné myšlence: zlo neoplácejte zlem a ani zlo neodsuzujte. Raději zlu žehnejte a považujte je za nejlepší příležitost, za jedinou příležitost, kterou v tomto životě máme, abychom jsme mohli prožívat to, čím opravdu jsme.

Nikdy a nic neodsuzuji, pouze všechno pozoruji. Nic jiného nedělám. Jakmile se rozhodnu, čím jsem ve vztahu k tomu, co pozoruji, prostě to vyjádřím.

Někdy nejsem se svým rozhodnutím spokojen, takže příšte se rozhodnu jinak. Jsem-li se svým rozhodnutím spokojen, často je opakuji. Nikdy však neodsuzuji žádné situace, které mi daly příležitost být tím, čím opravdu jsem. Neboť vím, že v nepřítomnosti toho, čím nejsem, nemohu být tím, čím jsem. To znamená, že v nepřítomnosti zla (kterým nejsem) nemohu být dobrý (což jsem). Neboť žijeme v relativním světě, kde všechno existuje jako nástroj k vytváření toho, čím chceme být. To je Boží existence.

Takže ano, RJL, na světě opravdu existuje zlo. Jistě. Nepochybně. A děkujme Bohu, neboť bez zla bychom nebyli ničím. Kdyby nebyli nemoci, lékař by nemohl být lékařem. Kdyby nebyli mezi lidmi rozepře, advokát by nemohl být advokátem. Kdyby nekapal vodovodní kohoutek v kuchyni, instalatér by nemohl být instalatérem. Kdyby nebylo mne, nemohla byste být vy. Všichni jsme posvátní partneři. A proto nikdo nesmí nikoho odsuzovat. Neboť nevíme, jakou cestu si ta či ona posvátná duše zvolila a jaký úkol na sebe vzala. Je tu proto, aby byla naším přítelem, nebo naším nepřítelem? Naším pomocníkem, nebo naším pronásledovatelem? Až tohle pochopíme, pak odhalíme tajemství a smysl života. Pak budeme žehnat každému a všemu na tomto světě.

V Hovorech s Bohem je to vyjádřeno jednoduchým a překvapujícím prohlášením: Hitler šel do nebe.


(Přátelství s Bohem, Str.45):

N: Neexistují ani oběti, ani zločinci. Lidé se nerozdělují na "dobré" a "špatné". Bůh stvořil pouze dokonalost. Každá duše je dokonalá, čistá a krásná. Ve stavu zapomnětlivosti, v němž žijí tady na Zemi, mohou tyto dokonalé bytosti dělat nedokonalé věci - nebo to, čemu říkáme nedokonalé věci - a přece všechno, co se v životě děje, má svůj dokonalý důvod. V Božím světě neexistují chyby a nic se neděje náhodou. A nikdy k tobě žádný člověk nepřijde bez daru v ruce.

Výborně. To je velmi dobré.

N: A přesto je to pro mnoho lidí velmi těžko pochopitelné. Vím, že jsi to vysvětlil v Hovorech s Bohem, ale někteří lidé to stále nemohou pochopit.

Časem se všechno vyjastní. Lidé, kteří hledají poznání, nakonec tuto pravdu pochopí.

N: Určitě jim pomůže, když si znovu přečtou povídku Dušička a slunce a také Hovory s Bohem.

Neexistuje nic takového jako "správný" a "špatný". Existuje pouze to, co nám slouží a co nám nesouží, a to závisí na tom, čím se snažíš být, co chceš dělat nebo mít.

* * *

Čemu se bráníte, to přetrvává; na co se díváte, to mizí

(Hovory s Bohem -Kniha 1, str. 106-107):

N: Řekl jsi, že to, "čemu se bráníme, přetrvává, a to, na co se díváme, mizí." Můžeš mi to vysvětlit?

Nemůžete se bránit něčemu, co považujete za neskutečné. Odporovat něčemu, znamená přisuzovat tomu život. Čím více se něčem bráníte, tím skutečnější to činíte.

Na co se díváte, to mizí. To jest ztratí to svou iluzorní podobu. Jestliže se na něco díváte - skutečně díváte - prohlédnete povrchní zdání a vidíte jen nejvyšší realitu. V přítomnosti nejvyšší reality nemá vaše zdání nejmenší moc. Jakmile vidíte realitu, realita vás osvobodí.

N: A co když nechceme, aby to, na co se díváme, zmizelo?

To byste však vždycky měli chtít! Ve vaší realitě není nic, na čem byste měli lpět. Jestliže se však rozhodněte dávat přednost iluzi před realitou, můžete si ji znovu vytvořit - jako jste si ji vytvořili předtím. Tímto způsobem si můžete ve svém životě zachovat to, co chcete, a odstranit to, co už nechcete.

Nikdy se ale ničemu nebraňte. Jestliže si myslíte, že to svým odporem odstraníte, zamyslete se nad tím znovu. Pouze to posilujete. Neřekl jsem vám, že všechny myšlenky jsou tvůrčí?

zdroj: www.hovorysbohem.cz