Jste zde


Jak přivést Enneagram "pod vaši kůži"
Eva Velechovská, PhDr.

Existuje mnoho způsobů jak představit enneagram. Většinou k tomu potřebujeme řeč. Tentokrát bych chtěl prohloubit Vaše porozumění pomocí práce s fyzicky-mentálně-emočními prostředky.

 

Myslím si, že v"aktivní-naplno-žité-činnosti" se lidé chovají tak jak jsou motivováni, následují svoji po-zornost. Samozřejmě není možné interpretovat chování z pohledu Enenagramu pouze pozorováním aktivit.


Na druhé straně, vyvolané chování nám může dát (často přirozenou cestou) důvody se ptát jak sami souvisí s jistými náměty a tématy.


Takto budou odpovídající při interviu či lidé na panelu hovořit o sobě ve světle nedávných fyzicky-mentálně-emočních zkušeností. Práce se "sochami" a "akčními-metaforami" nám zajišťuje použití vice úrovní než pouze racionální. Můžeme se takto více přiblížit tomu co znamená určitý typ a co je potřeba udělat pro jeho rozvoj.


Seminář: Jak přivést Enneagram "pod vaši kůži"
Přednáší: Dr. Frits van Kempen, holandský učitel Enneagramu
Místo: Kongresové Centrum Floret - Průhonice
Datum: 30.4.2002 - od 16.00
Obsah: Představení enneagramu české veřejnosti
Doba: 3 hod
Obsah: Práce s Akčními-metaforami a Sochami
Cena: 500,-Kč


Na jedné straně, z důvodů osobního rozvoje a potěšení, spolu vytvoříme sochy z mentálního, emočního a fyzického nákladu (obsahu) typů (zevnitřŕven). Na druhé straně, z důvodů diagnózy, vytvoříme akční-metafory okolo určitých námětů a témat, abychom získali dobrou typovou-konverzaci nebo panel s daným člověkem (zvenkuŕ dovnitř). Bude-li dostatek času, mohu vám říci (nebo ukázat) něco z mých zkušeností s prací s herci, pro zís-kání většího pochopení v případech složitých interakcí mezi typy.


Přihlášky a informace na adrese kanceláře:
PhDr. Eva Velechovská, nám. E.Beneše 28, 460 01 LIBEREC 1,
tel./fax.: 048/510 60 33
www.veva.cz
e-mail: veva@sendme.cz