Jste zde


Účinná ochrana před civilizačními vlivy

Naše organismy v posledních letech procentuelně vyjádřeno, čím dál více trpí civilizačními nemocemi moderní doby. A to ať děláme, či jíme cokoli ! Přes všechny naše marné snahy se snižuje imunita našeho organismu, tvoří se spasmy, začíná to povětšinou pocitem nepřirozené únavy, pak následuje stres, chronická onemocnění, alergie, snižování výkonu- mizí potence.


Je až s podivem, že všichni tak rádi využíváme "vymožeností" naší civilizace. Máme li se však chránit před jejími negativními účinky na lidský organismus, a navíc, když se již k tak porušenému životnímu prostředí přidal ještě nárůst modulačních zdrojů***. Některým lidem se zdají 4,- Kč denně přehnanou investicí, co potom stojí léky, lékaři a ztráta času bez ohledu na bolest, si nejspíš málokdo spočítá.


Mnozí argumentují slovy " na něco umřít musím". Lidem s takovými a podobnými argumenty lze, pokud se navíc neurazí, poradit jen jedno: Nečtěte tento článek dál a neztrácejte s námi čas. Ono totiž nejde jen o délku života, ale o její kvalitu! Tak například ročně naše civilizace vypouští do ovzduší naší planety šedesát čtyři miliard tun škodlivin. Z toho dvacet osm miliard tun kysličníku uhličitého. V ovzduší naší planety je ho již téměř o 100 %, více než v době před počátkem spalování fosilních paliv. Kyselost ovzduší a půdy snižuje imunitu již i u rostlin. Jsou napadány virovými onemocněními a plísněmi. Kromě toho za posledních 50 let pokleslo v lidském ejakulátu množství živých spermií na polovinu. Podle výsledků dosavadního vývoje by měly do roku 2025 vymizet úplně. Proto již dnes začínají vznikat "spermiové banky".


Globální rozvoj techniky přináší velké množství spotřeby elektrické energie, ovšem s tou podmínkou, že se zároveň zvyšuje procento produkce elektrických exhalátů, takzvaných elektrosmogů.Ty nás zatěžují na pracovištích, v domácnostech i na ulicích z různých spotřebičů a vysílačů hodnotou okolo 0.1mW/cm2.


Při sledování televize máme snahu mít nohy na podložce, náš organismus vnímá elektrosmog. Ten svojí tíhou klesá z obrazovek k podlaze a pomalu naplňuje místnosti. Proto se v nemocnicích, počítačových sálech, digitálních telefonních ústřednách, luxusních kancelářích a reprezentačních prostorách používají speciální zemněné antistatické podlahoviny.


To je hezké, ale tam nelze trávit zbytek života. Navíc elektrostatické a elektrochemické zatížení organismů žádnými prášky ani bylinkami nevyženeme. Jeden z možných způsobů ochrany proti těmto vlivům nám nabízí systém Joint Line, který od roku 1991 používá na všech kontinentech planety ke své spokojenosti řada špičkových firem, sportovců, lidí všech věkových skupin a profesí. Podle celosvětové rešerše výzkumného projektu COST - 244, programu PHARE, - Centrály EU v Bruselu je systém Joint Line jediný dosud známý aktivní ochranný prostředek proti negativním vlivům elektrických polí na živé organismy.


V roce 1993 byl systém Joint Line vyhlášen Ekologickým výrobkem roku a získal další prestižní ocenění. Je to způsob prevence pracující na principu fyzikálního zákona rezonance. V naší republice jej například používá časopis Regenerace nebo například mnohonásobný vítěz Rallye Paris - Dakar Karel Loprais.


Základem systému Joint Line je objev Biorezonance, který se datuje do počátku dvacátého století. V té době lékař Albert Abrams, profesor Standfordské univerzity v Conecticatu - U.S.A., objevil její principy. K plnému využití dochází až dnes. Původně byl nazýván "Radionikou". Vycházelo se z předpokladu, že se její signál šíří radiovými vlnami.


Současné komerčně využívané americké rezonanční generátory vychází ze zařízení, které sestrojil v 60. letech dvacátého století Američan Dr.T. Galen Hieronymus. Těmto rezonančním generátorům však zůstává výrazné provozní technické omezení, takzvaný "Kritický rotační bod - CRP" (Critical Rotation Point). V důsledku tohoto technického omezení se využití soustřeďuje pouze na stacionární holony. Jsou to ve velké většině rozsáhlé územní celky. Tímto způsobem se provádí ve světě i u nás ošetřování polních a lesních kultur.


Výroba primárních rezonátorů amerického systému se zatím omezuje pouze na grafické počítačové zpracování družicových snímků. Přes tyto technické nedostatky patřil v minulosti americký rezonanční systém mezi takzvané embargované technologie pro "Východní blok". Výhodou systému Joint Line je, že překonal výše zmíněná technická omezení a ve svých přijímačích využívá procesů zdůvodněných rezonanční teorií Superstrun. Umožňuje používání malých mobilních stimulátorů. Ty pracují celoplošně a nepotřebují směrové vysílání. Technicky vzato jde o takový rozdíl jako je mezi mobilním telefonem a telegrafem pracujícím navíc s Morseovou abecedou.


Stimulátory zvyšují elektrickou vodivost ve svém okolí. Používají je hlavně lidé, kteří se pohybují v prostředí namáhaném elektrostatickými poli a elektromagnetickým zářením. To je dnes prakticky všude. Slouží jim ke snižování únavy a zlepšování dosahovaných výkonů. Funkce a účinky systému Joint Line jsou dnes prokazatelné několika nezávislými experimentálními metodami. Jednou z metod je metoda EAV, pomocí které je zjištěno, že při používání stimulátoru systému JOINT LINE dochází u člověka k vyrovnání elektricky měřitelných veličin v akupunkturních dráhách.


Hrubý výčet nemocí, u kterých se více či méně předpokládá, že jejich nastartování nepochází přímo a jen z potravy:

 • Narušený spánek
 • Počátek únavového syndromu
 • Bolesti hlavy
 • Mozkové příhody-nádory
 • Diabetes již u mladých lidí
 • Astma
 • Roztoušená skleroza
 • Leukemie
 • Alzheimerova nemoc
 • Bolesti páteře (odvápnění)
 • Multiplex skleróza
 • Osteoporóza
 • poruchy zraku ochrnutí některých partií těla-stoupající agresivita
 • Narušení srdečního rytmu ****
 • Rakovinové metastázy a.t d…


***Je velké podezření že modulační zdroje, což jsou mimo jiné všechny druhy vysílačů včetně ve spojení s narušeným geologickým podložím, způsobuje velkou koncentraci kmitajících elektronů, které se při snížené vodivosti prostředí "nestíhají vrátit tam kam patří", tedy do země.


****Lidské srdce také pracuje na bázi elekrických inpulzů, které dostává od svého organismu. Je víc než pravděpodobné, že v případě narušení srdečního rytmu se dotyčná osoba často pohybuje v " elektrických polích, kde jsou okolní impulzy silnější než jaké je schopen vyslat náš organismus pro řízení srdečního rytmu.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno