Jste zde


Přístroje Galaxy fungují fantasticky!
Jan Valuch

Přes 6000 let staré poznatky lidstva využívají přístroje pro rozvoj vědomí, hlubokou meditaci nebo samoléčení. Počet uživatelů těchto přístrojů nezadržitelně roste a ve světě vznikají nové a nové přístroje, které posunují hranice zdraví a lidské kondice o notný kus kupředu. Těmto přístrojům se u nás nejčastěji říká psychowalkmany, Galaxy přístroje nebo odborněji AVS přístroje. Jejich účinnost na lidskou psychiku i tělesné projevy je impozantní a většina uživatelů říká: předčily moje očekávání.


Je zajímavé, že vůbec prvními nadšenými propagátory těchto přístrojů nebyla akademická vědecká půda, kde přístroje vznikly, ale právě různí lidé z okruhu alternativní a duchovní medicíny. Nejinak tomu bylo i u nás. Prvním, kdo zpřístupnil krátce po sametové revoluci tyto přístroje české veřejnosti, byl snad největší současný guru české alternativní scény, jogín, meditátor, léčitel a zakladatel Univerzity Nového věku Milan Calábek.


Málokdo ví, že kořeny metody AVS (AVS je odvozeno od "audiovizuální stimulace") sahají až k počátkům lidstva a že je lidé využívají nejméně 6000 let! Vždyť k čemu jinému lze přirovnat světelné pulsy světla a rytmické zvuky, které AVS přístroje vysílají, než k mihotavému plamenu ohně nebo svíček v tibetských chrámech či exaktickému bubnování tehdejších přírodních národů? Tyto přirozené principy přeladění mozku i organismu pomocí audiovizuálních frekvenčních signálů vtělila věda během posledních 50ti let do účinných přístrojů. Nebyla to cesta lehká, ale výsledek stál za to. Fantastické účinky nemají obdoby a polovina uživatelů (přesně 48% - z výzkumu 1998) kroutí nevěřícně hlavou: tak silné účinky vůbec nečekali, stavy mysli a těla, které zažívají, dosud nepoznali a účinky předčily jejich očekávání.


Světelné a zvukové stimuly dokáží v organismu (působením na mozek a centrální nervovou soustavu) vyvolat několik základních změn a pozitivních stavů těla i mysli, např. synchronizaci mozkových hemisfér, léčení psychosomatických potíží, přeladění do nejhlubších částí mysli či navození tzv. stavu OOBE - opuštění těla, kdy se mysl odpoutá na určenou dobu od pozemského světa (OOBE = out-of-body-experience).


Jak AVS přístroj vypadá a funguje?


AVS přístroj sestává z ovládací jednotky podobné walkmanu a ze sluchátek a ze speciálních brýlí, které vysílají frekvenčně proměnné pulsy světla. Světelná složka AVS přístroje je důležitější než zvuková. Do sluchátek neproudí hudba (!), jak by se mohlo zdát, ale zvuky, zvané binaurální rytmy. Nejsou ničím popsatelné a byly vyvinuty na základě odpozorovaných přírodních signálů a zvuků přírody. AVS přístroj umožňuje změnit aktuální stav mozkových vln. Je to něco jako stimulace vašich skrytých fyzických a psychických rezerv. Už dávno se ví, že používáme mozek jen zčásti - využíváme jen 1/4 - 1/3 jeho kapacity. Aniž bychom dosud věděli, proč tomu tak je, AVS metoda je způsob, jak aktuální kapacitu mozku zvýšit.


Na přístroji si tlačítkem podle tzv. programové knihovny vyberete příslušný program (každý má jiný účinek), zapnete start a necháte přístroj působit. AVS přístroj obsahuje podle modelu 7-50 různých programů. Účinek se dostavuje už v průběhu programu a přetrává podle okolností a druhu programu několik minut, hodin až dní.


Praktické využití - účinky


Uživatelé nejvíce používají AVS přístroje pro zvýšení hladiny energie, hlubokou a intenzivní relaxaci, odstranění únavy, stresu, úzkostlivých nálad, depresí, migrén a nespavosti a ke zvýšení psychického potenciálu, tedy ke zlepšení učení a koncentrace, případně odstranění poruch učení, tzv. lehkých mozkových dysfunkcí. Při dlouhodobém použití zvyšují celkové zdraví, pomohou zmírnit i vážné onemocnění, např. rakovinu a zlepší celkovou psychickou vyrovnanost.


Často je uživatelé využívají na meditaci, sebepoznání, práci s podvědomím, astrální cestování. AVS přístroj dokáže uvést do velmi hlubokých stavů vědomí, jaké lze těžko vyvolat či stimulovat jinou metodou.


Thomas Budzinski, americký psycholog, alternativní lékař a vědec, šéf psychologických výzkumů v US Air Force (1980 - 83) a Pentagonu (1983 - 86) říká: ,,Můžete si spustit programy relaxační, meditační, odpočinkové, energizující, programy na spaní, na zvýšení tvořivosti, kdy se slaďují obě mozkové hemisféry, programy na učení či na odstranění nesoustředěnosti. Během třicetiminutového programu na spaní usnete jako miminko a vzbudíte se ráno svěží a výborně odpočatí. Programy na koncentraci zvyšují aktuální výkon mozku o 10-40%. V případě mírné únavy vás čtvrthodinový program nabije na několik hodin dopředu. Se somatickými programy se zbavíte bolestí svalů, zad či úzkostných a depresivních stavů. A co se týče využití AVS přístroje k meditaci nebo hlubším stavům vědomí? Zde neexistují žádné hranice -možnosti jsou nekonečné!!!"


AVS přístroj by neměli používat epileptici, lidé po úraze hlavy a těhotné ženy, jinak je jejich použití naprosto bezpečné. U nás mají atesty bezpečnosti EZÚ. Fantastický přístroj pro celoživotní zlepšování, odpočinek a zdraví, který nechybí ve výbavě významných osobností i ,,obyčejných" lidí, seženete nejlépe ve značkových specializovaných prodejnách Galaxy. Na infolince pro ČR - 02 / 2491 2000 a na adrese Galaxy, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2 můžete získat další informace nebo dokonce katalog těchto přístrojů zdarma.