Jste zde


Rodinné konstelace z trochu jiného pohledu
Denisa Celesta Kralovičová

Rodinné konstelace je terapeutická metoda, která funguje na energetické úrovni. Terapeut by měl být zkušený člověk, který pracoval delší čas se skupinami a zejména sám na sobě.

 

Účinek rodinných konstelací může člověk posoudit až z vlastní zkušenosti. Vydáte-li se člověk na takovou zážitkovou akci, je vhodné si něco zjistit o lektorovi. Nejlepší je osobní kontakt a posouzení, zda-li tento typ člověka bude dané osobě vyhovovat, popřípadě je možno si přečíst nějaké jeho příspěvky v psané formě.

Rodinné konstelace mají pro účastníky i svá rizika. Je to zejména neodborné vedení konstelace. Jedná se o hluboké emoční zážitky lidí, které je třeba umět řídit žádoucím směrem. Lektor musí být duševně zralá osoba s vyřešenými vlastními zážitky, aby neprojikovala do skupiny svá traumata. Její sociální dovednosti musí být na vysoké úrovni. Lehko lze člověka zranit slovem či postojem v takové situaci.

Dalším rizikem muže být "uvíznutí" klienta. Nedojde-li alespoň k částečnému zpracování emočního zážitku, může klient znovuprožívat nedořešené trauma. Domnívám se, že existuje ještě další riziko a tím je propojení se s energetickou strukturou, tzv. přivtělenci. Lektor by měl uměl pracovat i s takovými záležitostmi. Nutná je ochrana a očista daného místa.