Jste zde


Výzkumy rozdílů mezi pravou a levou polovinou těla při termickém působení

Při prohřívání koncových nebo počátečních bodů na meridiánech pravé i levé strany těla způsobem známým z Akabaneho testu byly dlouhodobým výzkumem v současnosti učiněny zajímavé závěry. Ukazatelem je délka prohřívání koncových bodů nebo počet impulsů diagnostického přístroje. Výzkumníci z Petrohradu sledovali před 10 lety tyto ukazatele na mnoha tisících pacientů. K měření docházelo po různých činnostech pacientů, např. po jídle, po polévání studenou vodou, po delší chůzi, po sexuální aktivitě apod.

 

Porovnávali je s věkem, s klinickou analýzou, biochemickými a elektrofyziologickými ukazateli. Matematicky tyto informace zpracovávali. První, čeho si všimli bylo, že u mladých zdravých lidí je plno energie. Všichni však měli vysoké ukazatele na malíčcích nohy (dráhy chladu). Tento ukazatel převyšoval ty ostatní mnohonásobně. Zpočátku se domnívali, že je třeba tyto body prohřívat. Pak ale poznali, že je to chybné. U starých lidí byly ukazatele na drahách chladu nízké.


Počet testovacích impulsů (impuls se rovná srdečnímu tepu daného člověka) se ukázal proporcionální k počtu bodů na drahách. Počítal se průměrný počet impulsů na dané dráze. (počet impulsů na pravé a levé dráze se sečetl a dělil se dvěma). Např. dráha I (mozek) měla průměr 8,5, zatímco dráha G měla průměr 52, tedy mnohokrát větší.


Dráha I má 11 bodů, dráha G má 67 bodů. Množství bodů na dráze kóduje energetický stav. Proto by ukazatele neměly být stejné.


Jsou-li přesto, říkáme tomu monotónní test a znamená to patologii nebo blokované kanály. Jsou-li kanály blokované, je dobré působit na 14. bod ZSD mezi trny C7 a Th 1 kladívkem s jehličkami - trošku poklepeme, nebo místo důkladně promasírujeme. Zde se totiž protínají všechny jangové dráhy. Teplotní normou je proporcionální vztah počtu bodů na dráze k tepelnému ukazateli. Platí zde zákonitost: sečteme všechny ukazatele, dělíme je 24 a tím získáme průměrný tepelný ukazatel pro všechny dráhy. Ve vztahu k tomuto střednímu ukazateli mají mít dráhy G a H větší hodnoty než střední a dráhy I, J, E, a F mají mít nižší než střední ukazatel. Tyto výzkumníci neznali su jok, avšak matematickou cestou tyto zákonitosti objevili. Meridiány G a H představují zásobu studené vody v těle - chladu v těle.


Počet impulsů ukazuje potenciál chladu. Jestli se kanál rychle prohřívá, je zásoba studené vody vyčerpána a je to špatné.


I, J, E a F by měli mít dosti tepla, proto se prohřejí rychleji.
Dráhy větru a vlhka zaujímají ve vztahu k teplu a chladu mezipolohu. Dávají střední ukazatele.


U dráhy sucha nejsou všechny otázky vyřešeny, ale platí zde podobná zákonitost jako u chladu. Sucho a teplo tvoří osu. Čím déle trvá prohřátí, tím více je v dráze energie sucha. Aby tento test byl přesný, vznikly přístroje s několika modifikacemi. U posledního modelu se energie počítá v Joulech. Přístroje lze používat i místo moxy k prohřívání bodů v projekčních systémech.


Když pacient reaguje na pálení, znamená to, že se dráha naplnila. Teplo tedy nelze předávkovat, protože organismus si jeho přísun sám reguluje. Norma pravolevé asymetrie je do 25% rozdílu. Třicet a více % považujeme za patologii.


Dodávaná energie má sinusový průběh. Je-li puls člověka rychlý, testovací impulsy budou kratší, tepelná energie však bude stejná. Při pomalém tepu budou impulsy delší. Je třeba nejdříve změřit puls, a potom přistoupit k testu drah. Bylo zjištěno, že nejdůležitější ukazatele jsou poměry mezi drahami horka a chladu. Je to stabilní dipól i když se mění stav člověka.


Sečteme všechna čísla horka a tepla levé i pravé strany (I, J, E a F) a dělíme je 8 (aritmetický průměr). Stejně sečítáme hodnoty levé a pravé strany chladu (G a H) a dělíme je 4. Vztah mezi průměrem tepla a chladu se u zdravého člověka blíží ke "zlatému řezu": 38%:62% nebo podíl 1,6 (průměr chladu/průměrem tepla). K tomu bychom se při léčení měli blížit.


Jak léčit?

  1. Nejjednodušší je působit na koncové testované body. Bod, který se dlouho neprohřívá, léčíme prohříváním. Sám proces testování stav zlepšuje. V léčebném režimu přidáváme do bodu teplo do nasycení. Síla tepelného působení musí být zvolena tak, aby se bod prohřál za 3 až 5 minut. Pelyňková tyčinka má být od bodu vzdálena tak, aby se bod prohřál během uvedené doby.
  2. S použitím pěti prvoelementů. Například jsme našli nejvíce nerovnovážnou dráhu plic. Místo, abychom hřáli koncový bod dráhy plic, zeptáme se, jak vzniklo onemocnění v průběhu života. Například v dětství byla dyskinezie žlučníku. Léčíme takto: prohříváme dráhu větru, kterou nemoc začínala a pak pokračujeme v kruhu ve smyslu rození a když dojdeme k dráze sucha (plic), bude již tato dráha normalizována. Na ní již nepůsobíme. Problémy bývají s vysokými ukazateli drah chladu H a G. Má-li šedesátiletý pacient hodně chladu a přitom má symptomy chladu (např. nefunkční nadledvinky nebo kameny v ledvinách), také tyto dráhy prohříváme, ale opatrně!
  3. Působení su jokem. Vidíme například extrémně vysoké ukazatele G a H, můžeme tlumit na čakře sjednoceného chladu chlad.
  4. Klasická akupunktura používá speciální přepouštěcí body LO, které umějí vyrovnat přes jeden bod tři jangové dráhy a přes druhý bod tři jinové dráhy.


Některé výsledky výzkumu jsou zatím z ekonomických a komerčních důvodů tajné. Z těch, které bylo povoleno zveřejnit:
Vysoký ukazatel znamená dlouhou dobu prohřívání uvedených bodů.
Vysoký ukazatel pravé dráhy jater (L) - má vztah ke zvýšenému obsahu cukru v krvi - cukrovka.
Vysoký ukazatel v levé dráze jater u mužů i u žen znamená nízký obsah cukru v krvi. Je také v korelaci se zvýšenou váhou mužů.
Vysoký ukazatel dráhy sleziny a slinivky (D) odpovídá snížení cukru u mužů i žen.
Vysoký ukazatel dráhy sleziny a slinivky vpravo u mužů i žen znamená, že je větší obsah cukru v krvi.
Vysoký ukazatel v levé dráze moč. měchýře (G) se zmenšuje po požití alkoholu a s věkem, tzn., že čím je člověk starší, tím se ukazatel snižuje. Stejně tak dochází ke snížení ukazatele po vodních procedurách. U mužů znamená vysoký ukazatel zvýšený obsah cukru v krvi, u žen snížený obsah cukru v krvi.


Za normální se považuje u žen, že pravá dráha moč. měchýře má mít větší ukazatel než levá dráha. Délka života ženy je v korelaci s levou drahou m.m. Lze dělat prognózu délky života podle ukazatele levé dráhy.


U mužů je tomu naopak: za normální se považuje větší ukazatel na levé dráze G, zatímco prognózu délky života lze dělat podle ukazatele pravé dráhy G.


Biologický věk má souvislost s ukazateli dráhy míchy (J). Tyto dráhy by měly být symetrické z hlediska ukazatelů! Pravolevá asymetrie není prognosticky dobrá, ale dá se snadno vyrovnat. Čím rychlejší jsou zde reakce na teplo, tím je člověk biologicky mladší. Jsou-li ukazatele větší, je člověk starší. Věkovou prognózu lze dělat podle ukazatelů dráhy J a G. Dráha moč. m. (G) má v tomto případě nejdůležitější roli. Dráha G zadává prostřednictvím bodů su na zádech rytmus ostatním drahám. Má roli dirigenta. V těle jsou dva dirigenti - horko a chlad. Ukazatel dráhy G se věkem snižuje, dále se snižuje také přemírou sexuální činnosti a také, když má člověk málo pohybu. Ukazatele se zvětšují, když člověk dodržuje rozumnou dietu a má správný životní styl. Doporučuje se polévání studenou vodou, chůze a pohyb vůbec.


Zajímavé bylo i pozorování, že manželé s dobrými vztahy měli často na drahách zrcadlové ukazatele. Žena měla např. větší ukazatel pravé dráhy G a muž větší ukazatel levé dráhy G. Jako by tak tvořili harmonickou jednotu. Pojišťovny v Německu již používají pro prognózu délky života ukazatelů drah moč. měch. a jater.


Když celkově hodnotíme ukazatele Akabaneho testu, neměli bychom zapomínat na odvětvové energie. Je-li při testu nízký ukazatel, znamená to přítomnost velké energie tepla a horka ve struktuře měřené dráhy. Měli bychom tedy uvažovat nejen z hlediska hlavní energie, ale i z hlediska informace o množství tepla či chladu ve struktuře dráhy. Těchto informací pak využíváme při srovnávání s klinickým obrazem a také s pulsovou diagnostikou.


Pro termické testování ZSD a PSD se používá bodů:

  1. pod nosem nad horním rtem - jednu třetinu od nosu k hornímu rtu
  2. na bradě v prohlubni brady.
Akupunkturisté si často myslí, že citlivost na teplo by měla být u všech bodů stejná. Není tomu tak (viz výše).Zápis z přednášky, kterou měl v Brně MUDr. Albert Umzar

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno