Jste zde


Numerologie na měsíc listopad 2009
Antonín Baudyš jr.

Dostáváme se do finále letošního roku a sledujeme, jak veškeré procesy gradují, v dobrém i ve zlém. Nadešel jedenáctý měsíc jedenáctkového roku. Jako kdyby po nás bylo žádáno, abychom odkudsi vylovili to, co každý umíme. Abychom předvedli naše mistrovství, máme-li obstát. Dlužno říci, že letošní listopad je mnohem lépe proveditelný, než jaké bylo složité např. letošní září. Obecnými pokušeními letošního listopadu jsou tendence k žárlivosti a k závisti. V pozitivní rovině se nám nabízí pokroky ve spirituální rovině, obchodní a organizační úspěchy. 


1.listopadu 2009
Zkuste si představit den, ve kterém se nebudete vůči nikomu a ničemu vyjadřovat kriticky či negativně. Je to úleva.

2.listopadu 2009
Velký organizační shon můžete vybalancovat příjemným jídelníčkem a promyšleným pitným režimem. 

3.listopadu 2009
Atmosféra velkého očekávání na straně jedné a pocit neklidu až ohrožení na straně druhé.

4.listopadu 2009
Situace se po třech dnech uklidňuje, žárlivost a podrážděnost ustupuje. Buďte jako sluníčka. 

5.listopadu 2009
Dnešek je velmi podnětný a obohacující, pokud jde o rozhovory, setkání a četbu. 

6.listopadu 2009
Polední hodiny obsahující rozhodování situací, ve kterých se rozhodnout moc nelze. Počkejte do zítra, už to půjde.

7.listopadu 2009
No jistě, dnes jde rázem všechno. Neslibujte nic, co nemůžete poskytnout a splnit.

8.listopadu 2009
Tento den je trochu zpomalený, není chyba to, že věci jdou ztuha. Zase povolí.

9.listopadu 2009
Nehroťte požadavky, bez kompromisů se dvě strany zpravidla nemohou dohodnout.

10.listopadu 2009
Zbytek měsíce bude ve znamení emocionální hloubky, výšin i propadů pocitů lásky. 

11.listopadu 2009
Den velkých očí. Buďte opatrní co se týče výdajů. Člověk si zpravidla nemusí kupovat věci do páru, věci náhradní apod.

12.listopadu 2009
V těchto dnech si snažíme udělat jasno ve svých myšlenkách, protože se nám dostává do rukou množství nových informací.

13.listopadu 2009
V těchto dnech jsme na maximu s našimi organizačními schopnostmi, využijme toho, stojí za to nelenit a jednat. 

14.listopadu 2009
V těchto dnech se výtečně daří rozvíjení naší intuice. Účast na seminářích, které otevírají skryté schopnosti jsou dobrým nápadem.

15.listopadu 2009
Pokud se ve vás ozývají pocity viny, pocity, že jste zneužívání a podobně, opakujte si: miluji tě, odpusť mi prosím, omlouvám se ti, děkuji ti. 

16.listopadu 2009
Jsme svědky dlouhodobého astrologického ukazatele válečného stavu, buďme vděční za to, nakolik žijeme v míru. 

17.listopadu 2009
Dnešek přeje urovnání si myšlenek v hlavě, jejich vyjádření na papír. Vše administrativní jde v těchto dnech dobře. 

18.listopadu 2009
Tématem těchto dní může být žárlivost. Váš partner vám nepatří, není vaším majetkem. Buď jej chcet milovat či jej chcete kontrolovat.

19.listopadu 2009
Pořádek v životě lze v příštím týdnu dosáhnout docela hezky. Stačí trocha pravidelnosti a vůle.

20.listopadu 2009
Zbytek měsíce bude trochu napjatý ohledně obchodů a nakupování. Neunahlujte se, neutrácejte když nemusíte.

21.listopadu 2009
Láska a milování jsou dnes jako v kleštích. Nechtějte všechno, přišli byste i o to, co považujete za jisté.

22.listopadu 2009
Někoho milovat znamená v prvé řadě tomu člověku odpouštět. Jsme jako děti, zlobíme se na sebe a čekáme, kdy nás to přejde.

23.listopadu 2009
Zbytek měsíce může proběhnout ve znamení legrace a vtipu. Opětujte druhým jejich úsměv.

24.listopadu 2009
Nejbližší dny budou ve znamení milencké energie, nečekaných seznámení a dobrodružství.

25.listopadu 2009
Výkonný den, všude proplujete, efektiva práce a čehokoliv je nenápadně ale přece na maximu. 

26.listopadu 2009
Jsou dny, kdy si člověk může připustit zajímavost a bohatství svého života. 

27.listopadu 2009
Netlačte v zaměstnání na pilu, věci půjdou dobře i bez přesvědčování kohokoliv.

28.listopadu 2009
Energeticky nabitý den, který přeje radosti a spontaneitě. 

29.listopadu 2009
V těchto dnech je dobře možné se domluvit s kýmkoliv na čemkoliv.

30.listopadu 2009
A to i přesto, že se stanovisko obou komunikujících stran může v mezidobí dvakrát změnit. 

Ve spolupráci s Astrolab.cz