Jste zde


Náboženské směry - Křesťanství

Lat. christianismus (odvozeno z řec. christianismos). K. je termín užívaný pro označení křesťanské víry. Vztahuje se na všechny církve, komunity, denominace a také na ideály a pojmy, které vyvolal nebo vyslovil Ježíš Kristus a jejichž společným prvkem je vyznání víry v téhož Ježíše jako Syna Božího, vtěleného, zemřelého a zmrtvýchvstalého.

 

Slovo »křesťané« bylo poprvé užito v Antiochii k označení Kristových stoupenců , aby se odlišili od židů. Výraz se vyskytuje také u Ignáce z Antiochie. Existence k. je složitá, mnohovýznamná skutečnost. K jejímu pochopení je třeba brát v úvahu její vznik (Ježíše Krista a apoštolskou dobu), dějiny k., které trvají již dvě tisíciletí, a to, jak k. chápe sebe samu (čili svou víru a své poslání ve světě).  

 

Zpět
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno