Jste zde


Náboženské směry - Jóga

Tento pojem označoval jeden ze šesti směrů hinduismu. Svůj klasický výraz našla v Jógasútrách neboli aforismech Pataňdžaliho, které se dělí na čtyři knihy.

 

První tři knihy pocházejí asi z 2. stol. př. Kr., čtvrtá vznikla pravděpodobně teprve v 5. stol. po Kr., neboť její obsah činí narážky na buddhistické myšlení té doby. Filozoficky se jóga zakládá na dualistickém systému sánkhji, který staví proti sobě dva ontologické principy, purušu neboli duši a prakrti neboli hmotu. Sánkhja objasňuje, jak je lidská duše ve spojení s hmotou brzděna v poznávání svého pravého bytí, zatímco jóga se obrací k praktickým technikám osvobození duše z iluze světa, mókši.

Podle Pataňdžaliho musí překonat pět druhů překážek (kléša): nevědění (viz avidjá), naivní představu, že je totožná s nositelem své zkušenosti světa, s Ego (jástvím), bažení,nenávist a pud sebezáchovy, tj. lpění na pozemském životě. Jógový proces osvobození má osm stupňů: neubližování, čistotu těla a charakteru, tělesná cvičení k překonání fyzického omezování ducha, dechová cvičení jako předstupeň koncentrace, koncentraci na vlastního ducha, koncentraci na jeden bod, meditaci bez sebeuvědomování a osvícení. V Bhagavadgítě se rozlišují čtyři hlavní druhy jógy: bhaktijóga se nazývá cesta srdce a milující oddanosti osobnímu bohu. Může tu jít i o osobně zvolený ideál. Karmajóga nalézá vysvobození ve svědomitém plnění denních povinností.

Práce je tu chápána jako bohoslužba. Džňánajóga, nebo také "jóga poznání" je reflexí skutečnosti, resp. neskutečnosti světa. Je to abstraktní intelektuální proces rozlišování absolutního a relativního. Rádžajóga je označována za "královskou jógu pohroužení". Vedle toho se musíme zmínit především o kundaliní józe a hathajóze, které se pěstují především v tantrismu. V józe kundaliní se vychází z tantrické představy, že tělo člověka má sedm "jemnolátkových" center (čaker), sídel určitých energií. Nejvyšší čakra je na temeni, v nejspodnější neboli bazální čakře (nad ohanbím) leží svinutý had, který je vzbuzen spirituálními cvičeními a pak "vystupuje vzhůru" podél páteře. Spojení nejnižší a nejvyšší čakry přináší rozkoš a osvícení. Hathajóga neboli "násilnická jóga" zdůrazňuje tělesná cvičení nebo ovládání těla a usiluje o mimořádné fyziologické jevy. Hathajóga je v evropském prostoru nejvíce rozšířená forma jógy. V hathajóze je popsáno více než 300 různých pozic (ásan), ze kterých se používá asi 25-30. Nejznámější je "lotosový květ".  

 

Zpět
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno