Jste zde


Náboženské směry - Ezoterika

Pojem se odvozuje od řeckého slova "vnitřní", "tajný".

 

Ezoterikou se označují znalosti a nauky o věcech a dějích, které jsou velmi těžko přístupné, resp. jen zasvěceným. Často je tím míněna praxe skupin nebo tajných spolků, aby úmyslně skrývali své vědění před veřejností a předávali je jen vyvoleným členům. S ezoterickými kroužky jsou ovbykle spojeny určité kultické rituály. V křesťanském náboženství má osobní láska Boží význam ezoterického tajemství, které má být chráněno před zprofanováním. Tento druh ezoteriky se odlišuje od původního významu, protože přístup ke zkušenosti a prožívání Boží lásky je principiálně otevřen každému. Podobným způsobem chápou některé nauky mezilidské setkání jako něco zásadně ezoterického. Dnes se ezoterikou označují stále častěji nauky a praktiky, které se zabývají nadsmyslovými zkušenostmi a fenomény.

 

Zpět
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno