Jste zde


Nad duchem pověr…
Sofie Danae

Lidská mysl je jedinečná a velice rozmanitá, je od nejútlejšího věku ovlivňována zeměpisnou polohou a s tím souvisejícím náboženstvím, kulturou a prostředím, ve kterém dotyčný člověk žije. A někde tam, mezi tím vším, snad uprostřed, snad někde na pokraji, vznikly kdysi pověry. Zřejmě někdo vypozoroval určitou souvislost mezi některými událostmi a s notnou dávkou fantazie vyložil jejich smysl, pojmenoval je a "neomylně" podle nich předpověděl věci příští.

Stvořil pověru.

Pověr existuje skutečně nekonečná řada, některé (jako rozbité zrcadlo, chůze pod žebříkem, třináctá osoba u stolu apod.) jsou velmi rozšířené a mají mít naprosto negativní dopad na osobu, která byla tímto "postižena". Ale samozřejmě jsou i zcela pozitivní, přinášející štěstí - nejznámější je asi setkání s kominíkem, ale mnohem jednodušší je třeba trojí kýchnutí před snídaní.

Ve vykládání sebepatrnějších znamení byli ve starém Římě skutečnými mistry augurové. Stávali obráceni k jihu na vrcholu vysokého kopce, oblečeni v rituální tóze. Znaky, objevující se po jejich levici byly považovány za šťastné, zatímco znaky vpravo měly význam opačný. Pozorovali let ptáků, poslouchaly jejich hlas a i tomu nejmenšímu detailu přikládali značnou váhu. Ale všímali si také chování jiných zvířat, od myší, ryb, koz ale také hmyzu. A všímali si také koček.

A právě toto věštění z chování koček je sice neobyčejně zajímavé též nutí k pousmání. Tak třeba to, že kočka umývající si čumák nebo uši značí déšť mi ještě přijde vcelku přijatelné. Ale déšť můžete očekávat i poté, co kočka pro změnu leze na nábytek (kočku, lépe řečeno kocoura jsme měli a můžu říct, že pokud k tomu má příležitost tak si v lezení po nábytku přímo libuje a žádné tropické lijáky jsme nepozorovali). Černá kočka, procházející pod žebříkem - no hotová katastrofa pro toho, kdo na tento žebřík poté poleze. Jedna z pověr nás nabádá, že pokud půjde kočka kolem dveří, vymyslete si otázku a na kočku zavolejte. Jestliže se ve dveřích objeví nejprve pravá packa, odpověď na vaši otázku je "ano", jestliže se nejdříve objeví levá packa, odpověď je "ne". Jaká je však odpověď na vaši otázku pokud vás kočka bude prostě ignorovat a půjde si svou cestou už pověra neříká. Skutečnost, že černá kočka přes cestu znamená neštěstí je jistě všeobecně známa. Ale pozor, potkáte-li tři černé kočky po sobě, znamená to štěstí. Přejde-li vám tedy přes cestu černá kočka, trpělivě vyčkejte dalších dvou a pokud náhodou procházela kolem dveří, nezapomeňte na otázku…

Překvapí vás, že budoucnost se dá předvídat dokonce i z chování pavouků? Dokonce pro to existuje naprosto seriózní vědecké označení - arachnomantie. No nevím jak vám, ale mě připadne neskutečně půvabné v dnešním světě plném nejrůznějších fóbií sledovat pavouky, abychom se dozvěděli co nás čeká. Tak kupříkladu pokud pavouka uvidíte hned zrána (to samo o sobě by mi docela pokazilo den), vězte že to znamená zármutek. Pozor ale pokud ho uvidíte večer - to už znamená finanční újmu (doporučuji tedy použít pantofel hned ráno - ochránci přírody prominou). Ale není to tak snadné - pokud si zrovna spřádá pavučinu, znamená to štěstí, takže pokud nespěcháte do práce, vyplatí se s tím pantoflem chvíli počkat, třeba až usne nebo se bude chtít poohlédnout po nějaké mušce…

No ale abych byla upřímná ono samo zabití pavouka přináší smůlu - ale snad během dne někde potkáte kominíka…