Jste zde


Modrá krev - svatá krev V.
Matrix

Předlouhá linie faraonů jasně ukazuje zrcadlící se pokrevní linii, která podle přísných pravidel formována a to včetně Ramsese II. (1295 - 1228 př.n.l.), který byl dlouho považován za největší osobnost ze všech. Byl zasvěcen do praktického užívání prvků posvátné geometrie a zlatonosné doly v Nubii z něho udělaly neskutečně bohatého vladaře. Jenže stejné pokrevní příbuzenství ovládalo Sumer, Řecko, již zmíněný Babylon i Troju.

 

Vzpomeňme si na Filipa Makedonského (382 - 336 př.n.l.) a jeho ženu Olympii. Narodil se jim syn, který obrátil doslova a do písmene svět "vzhůru nohama". Alexandr Veliký (356 - 323 př.n.l.) byl výjimečně nadaný jedinec se skvělým učitelským sborem. Ovládajíce kabalu, alchymii slova a mentální síly v neskutečně krátké době dobyl a vyplenil Řecko, Persii, Sýrii, Fénicii, Egypt, území bývalé země Sumeru a Indii. Zakládá město Alexandrii svého času největší centrum esoterických tradic se známou knihovnou o které tu již byla řeč.


Královna Cleopatra (60 - 30 př.n.l.) nechtěla, ale musela si v duchu tradic pokrevní linie vzít římského císaře Julia Cesara, kterému porodila syna Ptolemaia XIV. Ale tato hrdá a vznešená dáma měla i nemanželské děti s Markem Antoniem - protože v duchu genetických potřeb musela ! Tak vzniká příbuzenská linie, jejíž součástí je i nechvalně proslulý Herodes, ale také Konstantin Veliký, římský císař, který v roce 325 n.l. s úspěchem dokončil plán Elity týkající se totální deformace Svaté knihy - Bible. Lze sem také zařadit španělského krále Ferdinanda a královnu Isabellu Kastilskou, kteří byli skvělými sponzory Christophera Columbuse.


Mořeplavec Columbus je klasickou ukázkou jakým způsobem a jaké nástroje používala Elita k expanzi do dalších světových teritorií. Tento chlapík totiž nikdy do Indie nemířil, když náhodou objevil Ameriku. Člověk jen žasne, co se dodnes učí ve školách. On velmi dobře věděl, kam pluje, zcela v souladu se strategií Elity, která o americkém kontinentu věděla již dávno, ale potřebovala chystanou expanzi spojenou s rozsáhlou anexí půdy na americkém kontinentu nějakým způsobem objektivizovat, jelikož se již jinak nedalo. A tak tu existuje velmi zajímavé pozadí, která na našeho známého mořeplavce vrhá zcela jiný stín.


Když v roce 1307 započal Vatikán svou brutální kampaň za rozprášení Templářských Rytířů ve Francii, za masivní účasti francouzského krále Philipa la Bel (1268 - 1314), přičemž počátek akce byl naplánován na pátek 13. 10. 1307 (odtud se do současné doby dochovalo rčení "nešťastný pátek třinácteho pozn. aut.), prchající členové jmenovaného řádů se rozdělili v zásadě do dvou až tří velkých skupin. První z nich přesídlila do prostředí Skotska, kde velmi rychle vybudovala velmi živnou půdu pro rozmach skotské a anglické aristokracie a celé řady podivných poněkud mysteriózních podzemních obřadních kultů. Druhá skupina se přejmenovala na Řád Rytířů Krista a usídlila se na území dnešního Portugalska. Brzy se stala nástrojem evropské Elity a těšila se finančním dotacím z mnoha aristokratických zdrojů (např. již jmenovaní král španělský Ferdinand, královna Isabella Kastilská a nebo členové tajemného Převorství Sion). O jakém nástroji tu ale ve skutečnosti hovoříme. Budeme-li pozorní, zjistíme velmi zajímavou skutečnost. Nápadně velké množství hrdinných evropských mořeplavců - dobyvatelů má své vazby právě na Portugalsko. Jmenujme namátkou: Amerigo Vespuci, Vasco de Gama, Christopher Kolumbus a další. Ti všichni a jiní nejmenovaní byli ve skutečností vycvičenými členy Rytířů Krista na pozici "velmistra - navigátora" coby pokračovatelé známých Templářských Rytířů, (vlajka s insigniemi červeného kříže na bílém pozadí plápolajících na ráhnech lodí Kolumbuse je více jak výmluvným znamením), jakožto dobyvatelský nástroj evropské aristokracie, která tak významným způsobem roztáhla svá chapadla (Afrika, Amerika, Austrálie, Nový Zéland, Oceánie a další místa na mapě světa) a s tím vším spojená genocida domorodého obyvatelstva, kterou si dnes jen těžko dovedeme představit.


Dějí se velmi podivné věci a odpovědi na ně jsou ještě roztodivnější. Je naší povinností hledat Pravdu a nenechat se ukolébat dílčími úspěchy a nalezené střípky nepovažovat za konečnou stanici poznání. Pravda je totiž pouze Jedna a stoji úplně na samém konci Cesty. Můžeme klidně dál spát a nechat si zdát krásné sny, ale pozor - Oni takoví nejsou. Jsou pozorní a ve střehu - Vládci.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz