Jste zde


Modrá krev - svatá krev III.
Matrix

Když navštívil David Icke Anglii, hovořil s několika lidmi, kteří pracovali v prostředí královské rodiny. Prý se tam odehrávaly velmi zajímavé věci. Hovořili prý s ženou, která často zmiňovala princeznu Dianu. Ta dáma prý nemohla veřejně promluvit, ale za posledních deset let se několikrát čas od času objevila v tisku jako velmi blízká přítelkyně princezny. David Icke se nakonec s tajuplnou ženou setkal. Jmenuje se Christine Fitzgeraldová. Máme-li věřit Davidovu tvrzení, a já jak ho sám znám nemám pochyb, Fitzgeraldová naznačila, že královská rodina zacházela s Dianou zcela odporným způsobem a popsala mu některé konkrétní situace. Nemám k dispozici takto podrobné informace a proto nemohu v tomto ohledu být zatím konkrétnější. V jisté chvíli se však ona dáma Ickeho zeptala, jestli ví, jakou přezdívku Diana používala pro tento královský rod. Když David logicky opáčil, že neví, dozvěděl se, že se jednalo o označení "Plazi či ještěrky".

 

S naprostou vážností pak dodala, že oni nejsou tím co si myslíme, s tím, že celá tato genealogická linie má mimozemské kořeny údajně reptiloidní taxonomie. Po těchto informacích se mi nabízí příměr z populárního seriálu podivuhodných příhod: Věřte - Nevěřte. Zajímavé na to na všem ale je, že to dobře zapadá, vezmeme-li v úvahu další a další skutečnosti sesbírané po celém světě. Kdo má vědět, tak pochopí, anebo se dovtípí. Pro jiné je to sranda a nebo špatné sci-fi či pro některé s ostřejším jazýčkem "magořina". Každému dle chuti.


Když Icke uvedené ženě sdělil, že zdaleka není sama, která měla vidění týkající se metamarfozy mezi designem člověka a reptiloida, ta zalapala po dechu a byla v šoku. Prý si myslela, že se to dělo jenom jí a přiznala se, že byla přesvědčena o tom, že jí Icke nebude věřit ani slovo z toho, co mu řekla. Nechme Anglii chvíli dýchat a podívejme se někam jinam.


Jiné místo a jiné prostředí - Kanada. V této zemi pouze v okolí Vancouveru je kontaktováno okolo pěti osob, kteří měli zcela shodné zkušenosti jako paní Christine Fitzgeraldová. Jedna z nich je obchodnice oblékající pětitisícovou klientelu. Tato žena sdělila, že měla vztah s mužem portugalského původu, který se jí doslova před obličejem změnil do plazí podoby.


nakontaktovali dva lidé z vysokých finančních kruhů, kteří mu s očima navrch hlavy povídali své příběhy, které jakoby z oka vypadly tomu, co již bylo řečeno. Přičemž jeden z nich si vzpomněl na to, že jistá podivná bytost nejprve změnila podobu z člověka na reptiloida a poté se opět začala projevovat jako člověk, pravda až na to, že měla obličej naprosto identický s obličejem užaslého a zkoprnělého chlapíka, který na stvoření němě zíral. Po chvíli ale vzal nohy na ramena . Na místo se již nikdy nevrátil a z šoku se vzpamatovával několik dní.


A jsme zase u antiky a starověku, kde nacházíme zcela standardní odkazy na hady a hadí plémě. Skutečně apeluji na všechny, kteří se cítí být inspirováni tímto tématem, aby si s naprostou vážností prostudovali biblické i jiné odkazy na tuto skutečnost. Samozřejmě, že zdaleka ne všechny tyto rámce jsou doslovné a hojně je tu vnímán symbolizmus, ale i ten symbolizmus má kořeny v jisté nesmírně záhadné skryté realitě. Chtěl bych v této souvislosti připomenout zásadní spis od Cathy O´Brien pod názvem "Trance - formacion Of America".


Ve své knize Cathy hovoří o tom, že se jí podařilo za podivných okolností kontaktovat George Bushe (a nebo byla kontaktována ona jím ?). Nevím přesně o jaký kontakt šlo, ale pochybuji, že byl fyzického charakteru. S největší pravděpodobností se asi její mysl dostala pod kontrolu jeho mentální energie, jelikož viděla něco na způsob holografického obrazu, jak sama popsala. Sledovala, jak mluví s Georgem Bushem, přičemž ten jí sděluje, že "Oni" jsou mimozemskou inteligencí, která před dávnými věky přišla z "velmi vzdáleného místa ve Vesmíru" a převzali si náš svět, aniž by si to prakticky kdokoliv z místní lidské populace uvědomil. Cathy také upozorňuje, že v jisté chvíli se změnil v jakousi plazí formu. Tato investigativní spisovatelka také hovoří o tom, že byla v kontaktu s bratry Bennetovými. Tyto politické osobnosti v Americe jí prý provedli myšlenkovým řídícím programem ve kterém sdělili, že přišly z jiné dimenze s tím, že jsou představiteli civilizace interdimenzionálních Entit. Cathy O´Brien má do blázna vskutku daleko. Deklarují to i reakce státu, ve kterém žije.


Brien se také zmiňuje o podivném setkání s mexickým prezidentem Miguel De La Madrid a to v době vlády Bushe. Tento člověk jí prý detailně popsal tzv. mimozemskou rasu Iguana. Také jí obeznámil s informacemi, které deklarují, že jejich mimozemská plazí rasa se záměrně geneticky křížila ve starověku, ale i ve středověku v oblasti Mexika s místními lidmi, jelikož tu byl záměr vytvořit pokrevní genetickou vazbu, tak aby mohli proniknout do biologické třídimenzionální matrice Homo sapiens.


Mexiko je oblíbená země velmi zajímavých fenoménů mající vazbu k problematice UFOs, ale i přímo na tzv. kontaktérské aktivity. Nevím zda-li někdo učinil nějaký statistický profil intenzity výše uvedených aktivit na světě podle regionu za poslední léta. Vsadil bych ale boty, že v devadesátých letech se tato země zařadila někam do čelních pozic, ne-li přímo na první místo. Nezapomínejme ani na doposud nevyjasněné a vysoce podezřelé záležitosti ohledně kauzy tzv. "Hvězdného dítěte".


Příběh Hvězdného dítěte je zřejmě dodnes předmětem zuřivého sporu klasických a investigativních vědců. Za poslední rok jsem s Lloydem Pyem nebyl v kontaktu, ale vím, že záležitost je stále velmi nepřehledná. Jde tu o provedení jisté velmi klíčové a důležité studie, která by s jasností vnesla pořádek do informačního šumu, přičemž by se jednou provždy potvrdilo, která ze zainteresovaných stran má pravdu. Jenže Pye nemá tolik financí, aby projekt zafinancoval sám a ortodoxní vědecká garnitura se k činu nemá vůbec. Pokud vím tak Lloyd inicioval jakousi mezinárodní veřejnou sbírku na podporu předmětné forézní expertízy. Zkusím se mu ozvat - uvidíme. Zájemce odkazuji na mých stránkách www.matrix-2001.cz do sekce Ufos/Hvězdné Dítě, kde naleznou bližší informace.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz