Jste zde


Modrá krev - svatá krev II.
Matrix

Podle Burke's Peerage, bible aristokratické a královské genealogie založené v Londýně, americké volby včetně Georgea Washingtona v roce 1789 vyhrál ten kandidát, který měl nejvíce evropských královských genů. Co to znamená? Znamená to, že 33 z 42 amerických prezidentů byli geneticky spřízněni s dvěma známými osobnostmi evropské aristokracie. Jednou z nich je Charlemagne (král), nejslavnější monarcha Francie a druhou je Alfréd Veliký, král Anglie.

 

Charlemagne ...a jeho známý meč

Není tu prostor na to, abych detailně popisoval cestu, jak se tato pokrevní příbuzenská síla dostala do Evropy a jakým způsobem byl vytvořen v Babylonu plán pro kontrolu náboženství. Velmi dobře si uvědomuji na jaké kluzké hraně tu balancujeme ve střetu s jedním z nejsilnějším invertovaných psychomentálních kontrolujících vzorců. Pouze tedy naznačím a upozorním na roli zrcadla ve vztahu k pozdějším Ježíšovým příběhům v souvislosti s Nimrodem, Tammuz Sluncem (Tammuz the Sun) a ženou královnou Semiramis. Je nad slunce jasné, že po světě kolují navlas stejné mýtické a historické příběhy (jako kdyby je někdo sériově okopíroval a zasadil coby povinnou četbu do různých prostředí globální civilizace), jen jejich hrdinové se těší různých jmen. Špičkovými investigativními výzkumníky je zjištěno, že evangelia byla ve skutečnosti sepsána římskou aristokratickou rodinnou Pisos - Piso.Tyto příběhy se postupně změnily v křesťanskou náboženskou tradici za přispění císaře Konstantina Velkého a rady v Nicaea v roce 325 n.l.


Jednou z největších podivuhodností je pokrevní příbuzenství Merovingian, která dostala z blízkého a středního Východu do Francie, přičemž v posledních deseti letech byla velmi často zmiňována...


Studujeme - li genealogii britské královské rodiny, zjistíme, že zahrnuje také i krále Jiřího III. A v těchto souvislostech narážíme i na genealogii rodiny George Bushe. Zjistíme, že tato rodina a rodina Rooseveltova, která je stejné linie je geneticky spřízněna s Alexandrem Velikým. A také s římskou aristokratickou rodinou Piso, která sepsala původní evangelické příběhy. Jsou stejným způsobem spřízněni s Konstantinem Velikým, římským císařem, který tyto příběhy změnil v platformu křesťanského náboženství.


Jiří III. (1760 - 1820) anglický monarcha

Jsou také v genetickém spojení s Dagobertem, jenž je jedním z prvků klíčové Merovingian linie. Dagobert prý byl jedním z posledních přežívajících členů této linie, ale ukazuje se, že je to nepřesné tvrzení. Jak již bylo výše naznačeno, rodina Bushova je také geneticky spřízněna s Jiřím III.


Takže jsme odcitovali pouze několik osobních titulů z Bushovi genealogické linie, která je v plném znění společně s několika dalšími uvedena v příloze tohoto materiálu. Budeme-li skutečně studovat tyto informace, uvidíme onen transfer pokrevního příbuzenství z blízkého a středního Východu do jiných oblastí světa.


S těmito všemi skutečnostmi pracuje jeden z největších odborníků na tuto problematiku ve světě David Icke, který ve svém kultovním spisu "Nejvyšší tajemství" podrobně rozebírá všechny nuance a dopady těchto předmětných skutečností.


Jde tu totiž o to, co naznačuje i poslední výzkum, že strategií mimozemských není exaktní atak či nějaká jiná forma útoku. Z jistých a to velmi zajímavých důvodů nás prostě potřebují a velice jim vyhovuje stávající situace, kdy řídí tuto planetu skrze velmi dobře propracovaný skrytý proces kontroly.


Studium tohoto mechanismu, jehož nervový bod se nachází v prostředí nižšího astrálu, je velmi zajímavý a vzrušující. Detailní koncepci tohoto procesu si rozebereme v některém z následujících materiálů. Pochopení této struktury manipulace je zcela zásadní a nelze jí obejít.


Na základě rozhovorů se zainteresovanými osobami vychází najevo, že tradice starověkých satanistických rituálů a geneze folklorních démonů vytváří velmi specifické rezonanční pole, které je schopné za jistých okolností přemostit náš časoprostor právě na energetickou matrici substance nižšího astrálu. Tedy jinými slovy, ohlédneme-li se několik tisíc let nazpět je patrné, že došlo k mnohovrstevnatému proražení předmětného mimozemského genofondu do podstatného množství nervových uzlů stávající civilizace především v oblasti takticko-mocenského ražení v oblasti globální politiky.Na místě je tedy otázka. Kdo určuje ve skutečnosti běh událostí na této planetě?


Aby toho nebylo málo, dějí se i jiné podivuhodné věci. Množí se příběhy lidí, kteří vstoupili do situací, které by nezasvěcenému člověku zřejmě hraničily s fantasmagorií. Ale vyprávěči jsou inteligentní lidé standardního ražení, kteří zastávali a nebo stále ještě zastávají velmi důležité posty v různých oblastech společnosti. Množství těchto příběhů vyslechl a zadokumentoval badatel David Icke, který jen v posledních dvou letech navštívil přes 21 států na světě. Velmi zajímavou událost zaznamenal v průběhu měsíce května 1998. V tomto období se setkal s celou řadou osob, kteří pracovali na různých postech nejen politiky, ale jiných mnohdy běžných profesí. Jde o dvanáct konkrétních osob, které se nikdy nepotkali, neviděli a ani se jiným způsobem vzájemně neovlivňovali a přesto tito všichni vyprávěli stejný příběh. Příběh který popisuje náhlou a zcela neočekávanou chvilkovou mutaci humanoidní lidské bytosti v něco, co vypadalo jako člověk s výraznými hadími a dračími symptomy. Když jste konfrontováni s touto skutečností, nemáte mnoho řešení na výběr, ale zcela jistě si položíte otázku co se to tady děje! Paranoia, nebo fakt ?!
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz