Jste zde


Film Doba Šestého slunce
Ivana Muková

Bude ráno po zimním slunovratu roku 2012 stejné jako všechna ostatní?

Nebo se probudíme duševně a duchovně vyspělejší či s telepatickými schopnostmi?

Od Jižní i Severní Ameriky po Afriku, od Tibetu po Austrálii, tam všude je dnešní doba považována ve vývoji lidstva za stěžejní. Starodávná proroctví hovoří o velkých zemských změnách a obrovském posunu v planetárním (hromadném) myšlení.

V mayském kalendáři je jako poslední datum uvedený zimní slunovrat 21.12.2012. Současné období je nazýváno dobou Šestého slunce, přičemž každé slunce vyznačuje vývojový krok lidského vědomí. Nazývají ji také "koncem času".

Je nápadné, že v mnoha různých kulturách i světonázorech existuje tolik paralel týkajících se roku 2012. Ve své víře i v proroctvích na tento rok upozorňují například následující kultury:

Indiáni kmene Hopi předpovídají pětadvacetileté období očisty, po němž následuje konec Čtvrtého světa a začíná Pátý.

Mayové tuto dobu nazývají "koncovými dny" anebo koncem času takového, jak ho známe.

Maorové tvrdí, že jakmile se zvedne závoj, propojí se fyzický a duchovní světy

Zuluové věří, že celý svět se obrátí vzhůru nohama.

Hindové jej zase nazývají "Kali Yugou" (koncem éry člověka) a příchodem Kalkiho a určitého množství osvícených bytostí.

Inkové říkají, že jsme v době, kdy se sami se sebou znovu setkáváme.

Aztékové současný věk nazývají dobou Šestého slunce, Věkem transformace, stvoření nové rasy.

Dogoni se těší, že se vesmírná loď se svou posádkou, zvanou Nommo, vrátí ve tvaru modré hvězdy.

Indiáni Pueblo tvrdí, že se otevře vstup do Pátého světa

Cherokeeům končí dávný kalendář přesně rokem 2012, stejně jako Mayům.

Tibeťané mají proroctví zvané učení Kalačakra, které jim zanechal Buddha a v nichž předpovídá příchod Zlatého věku.

Egypt - podle kamenného kalendáře Velké pyramidy končí

Ještě nikdy nám nebylo poskytnuto tolik informací, počínaje moudrostí stařešinů původních národů, dávných civilizací, náboženských textů, mýtů, proroctví, moderní vědy, duchovních učení i Božského vedení.

Nikki Williams je producentem, režisérem a kameramanem natáčeného filmu o cestě procitnutí, který nese název "Doba Šestého slunce (Time of the Six Sun)" a jehož uvedení je plánováno na podzim 2008. Ukázku z něj můžete shlédnout zde. Ovšem podstoupit cestu do svého nitra musí každý z nás a sám se rozhodnout, co považuje za vlastní pravdu. Pakliže jsme opravdu tvůrci své reality, jakou nejvyšší vizi v sobě nosíme ohledně své budoucnosti? Úpadek, nebo prozření? V tomto bodě se začíná "cesta procitnutí", na níž se dovídáme, co leží za zemskými změnami, jak planetu ovlivňuje to, co jíme, jak bydlíme, zacházíme s energetickými zdroji a jaká společenství utváříme, jak spojujeme nebe se zemí svou tvůrčí a duchovní činností ve svém běžném životě, jak se můžeme stát božskými bytostmi v lidském těle. Ale také o tom, jak se naučit otevřít našim dřímajícím telepatickým schopnostem, co se skrývá v dnešních dětech, jak návrat Bohyně (probuzení Božského ženství) harmonizuje nejenom partnerské vztahy, ale i vztah lidstva k planetě Zemi, jak se naše vědomí rozšiřuje a my se z "dětí Matky Gaiy" stáváme "občany vesmíru".

Doba Šestého slunce je jedinečné dokumentární drama, plné obrazů a moudrosti, záběrů nádherných lokalit i podmanivé hudby. Vypráví o procitání a transformaci globálního vědomí, dokumentuje současnou dobu a obrovský potenciál pro změnu ve světě, našeho vztahu k němu a způsobu, jakým žijeme.

Hlavním hrdinou je pouliční básník Paradox, který nás provází po cestě hledání významu roku 2012. Nejenom dávné civilizace ve svých proroctvích, ale i obyvatelé západního světa si všímají stále nápadnějších synchronicit, jakýchsi "nenáhodných náhod" a prožívají čas způsobem, jako by se zrychloval. Vědci přiznávají, že skutečně dochází ke globálnímu oteplování, celý svět hledá odpovědi a hodiny hlasitě tikají.

Se svými tradicemi i možnostmi, jak transformovat svůj života v době, kdy se čas nachyluje, nás seznámí kmenoví stařešinové, uchovatelé moudrosti, moderní vědci či duchovní učitelé. Pozvání přijali například arcibiskup Desmond Tutu, doktor Masaru Emoto, Lynne Franks, Credo Mutwa, Mistr Tlakaelel, Geoff Stray, Carl Johan Calleman, šejk Ahmad Dede, Sadhguru Jaggi Vasudev, Don Alverto Taxo, Tom Kenyon, Constance Demby, Carla Rueckert, Daniel Brower, Sri Ravi Shankar a mnoho dalších.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ivana Muková

Zaměření: REGRESE, odstranění bloků z minulosti, poselství duše k aktuálním životním problémům při výkladu TAROTU, řešení svízelných situací, PSYCHOTERAPIE pomocí VÝKLADU HOROSKOPU, karma a životní úkoly, příčiny problémů ve vztazích či zaměstnání, při emocionálních či duchovních potížích.

Kontakt: mobil: 606 842 170
tel: 251 813 488
Magazín o transformaci "Jitro" http://jitro.bloger.cz Možnost konzultací také prostřednictvím SKYPE, ICQ

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více