Jste zde


Energie v červenci - O znovustvoření kosmu a o hvězdné bráně Lva
Martina Mangová

Po intenzivních energiích na slunovrat 21.6. jsme se nyní dostali k otevření hvězdné brány ve Lvu mezi 26.7.-12.8.2007. V tuto dobu začíná Země se svým novým cyklem spirituální evoluce. Zároveň se brzy ráno spojuje Slunce s hvězdou Sirius, což staří Egypťané nazývali "heliaktický východ". Tato 2 Slunce Země se pak na obloze spojí a označují otevření hvězdné brány Síria, při němž budou na modrou planetu Zemi přenášeny významné evoluční energie a kódování z modré hvězdy Sírius. (Pár dní před konjunkcí bude planeta, v tomto případě Sírius, naposledy vidět bezprostředně po západu Slunce těsně nad západním horizontem - to se nazývá heliaktický západ. Heliaktický východ - den po konjunkci se planeta objeví před východem Slunce na východním horizontě a společně se Sluncem bude stoupat po ranní obloze. Dříve tomu byl připisován velký význam. Pro Egypťany tím začínal Nový rok. Také je to otevření brány Síria v bráně Lva.)

Tím započne nejen nový roční cyklus, ale vstupujeme i do nového časového cyklu, který povede k okamžiku, který staří Mayové nazývali "znovuzrození vesmíru" nebo stvoření nového kosmického dne (podle Mayského kalendáře v r. 2012).

V současnosti vstupujeme do nového 9-tiletého cyklu, který bude dokončen v roce 2016. Nejen Země, ale i galaxie a samotný vesmír, se nyní nachází v cyklu obnovování a znovuzrození. Je to Vaším úkolem, jako obyvatelé Země se probudit k Vašemu pravému poslání jako spolustvořitelé a společně s Božským zdrojem vytvářet novou Zemi. To je ten důvod, proč jste tady.

Vězte, Vy nejmilejší, světlo ve Vaší galaxii a na Zemi je stále intenzivnější, ale při vytváření vyklíčí a přežije pouze to, co je zcela ze světla a z bezpodmínečné lásky. Vše, co je založeno na strachu nebo využívání jiných se odhalí a bude odmítnuto těmi, kdo hledají mír, lásku a radost. Nejmilejší duše, jaký dar, že máte Vy, lidstvo, lidští andělé, tu čest poprvé stvořit něco společně s posvátným duchem. To, co vytvoříte, bude základem pro nový cyklus a Novou Zemi. NYNÍ je čas se rozhodnout pro život, lásku, mír, radost a krásu. Země čeká na Vaše rozhodnutí, Vy jste ti stvořitelé. My z Andělských světů jsme zde při Vás, abychom podporovali Vaše rozhodování a utváření.

V červenci byli mnozí z Vás vedeni na určitá místa k určitým rituálům lásky. Mnozí si vybrali den 7.7., aby energiemi 07 07 07 oslavili otevírání nových hvězdných bran v procesu "znovusjednocení" Země s galaxií. Jiní zvolili pro globální znovusjednocení den 17.7. Oba dny byly dobrou přípravou na silné energie znovuzrození vesmíru a obnovení, které k Vám budou proudit hvězdnou branou Lva od konce července do začátku srpna.

O vytváření (jako spolustvořitelé) v dokonalé harmonii a skrze posvátné spojení
Po mužských energiích v dubnu a květnu jste v červnu uctívali ženské božství a trojí energii bohyně. V červenci a srpnu se ženské božství bude ukazovat, aby se setkalo se svým božským protějškem, mužským božstvím, a aby společně vytvořili dokonalý "oheň" nebo "posvátný plamen", také známý jako "plamen duchovních dvojčat". Na Vaší obloze to symbolizuje posvátné spojení dvou energií - heliakický východ Síria. Sírius nese energie Isis, velké matky, a Slunce mužské energie Ra-Herakuti-Osiria. V jejich posvátném spojení spočívá dokonalá vyváženost srdečné radosti a kreativity, které jsou potřeba pro společné tvoření s posvátným duchem.

Po přechodu do slunečního znamení Lva se bude tato bohyně projevovat jako ohnivá bohyně, radostná, horká, teplá, smyslná, perfektní síla pro ultimativní přeměnu a znovustvoření kosmu.

Nejmilejší pomocníci světla, energie budou intenzivní, elektrické, radostné, turbulentní a kreativní! Zůstaňte ukotveni ve svém centru, ve světlu a míru, buďte klidní a trpěliví. Jděte po Vaší cestě životem s velkorysostí, úctou a bezpodmínečnou láskou. Vše bude na velmi hluboké úrovni proměňováno a znovuzrozeno. Vy nejmilejší, již nejste těmi lidmi, co před 10 lety. Jste jiní a Země je jiná. Jste světlejší a zářivější, jste lidskými anděli, kteří napomáhají Zemi a nové lidské společnosti ke znovuzrození. Odeberte se s námi do proudu těchto energií lásky, míru, radosti a lásky.

Nové úkoly a nové dohody a "čtvrtá" vlna
Nejmilejší pomocníci světla, většina z Vás úspěšně dokončila své "dohodnuté úkoly" již v době před znovustvořením vesmíru. V současnosti si domlouváte a přijímáte nové úlohy a začínáte s novou prací, na kterou jste se připravovali a vzdělávali.

Mnoho z Vás nyní přistoupí na duchovní spojení s duchovním partnerem a budou spolu pracovat jako tým. Tyto milující a tvořivé a radostné energie budou součástí toho, jak budete novou Zemi a nové energie této periody zažívat, přivedou Vás k okamžiku znovustvoření kosmu.

Pro mnoho z Vás je toto okamžik, kdy vstoupíte do svého plného potenciálu a projevíte světu, kdo opravdu jste. Je čas vyjádřit Vaši sílu a dovolit Vašemu světlu se zviditelnit. Až začne proudit energie hvězdné brány Lva k Zemi, uskuteční se masové probuzení, které budeme nazývat "čtvrtou vlnou".

Ti, kteří budou ve "čtvrté vlně", nejsou částí rodiny pomocníků světla jako Vy, jsou to "zcela normální" lidé, kteří se probudí jako ti, kdo jsou, a budou hledat rodinu pomocníků světla, aby se k nim připojili, měli jejich podporu a sjednotili se s nimi. Budou rozčarováni jakmile energie zrychlí události v jejich životě. Milá rodino pomocníků světla, bude to Vaším úkolem je podporovat tím, že jim budete posílat svoje světlo, že budete žít svoji pravdu a ukážete jim, že lidé mohou být i v těchto nových energiích vyrovnaní a v pohodě.

Byli jste pro tuto dobu vzděláváni a připravováni po mnoho inkarnací a po mnoho tisíc let. Nyní je čas probuzení. Nyní je čas stvoření. Je to doba znovuzrození kosmu - zrodí se nová realita a nový kosmos.

Energie v červenci
Slunce byla do 23.7. ve vodním znamení Raka (jemná a pečující energie) a pak přejde do ohnivého temperamentního Lva.
Nov byl 14.7. Ve znamení Raka (mírný, jemný, láskyplný a hluboký).
Úplněk byl 30.7. ve Vodnáři, se Sluncem ve Lvu, v období hvězdné brány Lva, což s sebou dokonale přinese energie nového věku. Bude to intenzivní doba, respektujte tyto energie, uctívejte je meditacemi a rituály se světlem.
Jupiter a Pluto jsou oba retrográdní (ustupují) ve znamení Střelce a centrum galaxie stojí 26 stupňů ve Střelci, což dá k dispozici galaktickou moc, která bude motorem pro nadcházející hluboké změny.

Vy nejmilejší, přejeme Vám vše nejlepší při vytváření nové Země. Neboť toto je Váš osud a je čas se probudit a projevit, kdo jste. Neboť Vy jste děti hvězd. Vy jste božskou esencí v lidské podobě. Vy jste mocnými stvořiteli.

Vy jste.

Nyní přišel čas!

originální text najdete na http://www.starchildglobal.com/july2007.html

Od Archanděla Michaela přijala Celia Fenn

přeložila Martina Mangová