Jste zde


Minulé životy - uvědomování II.
Ivan Olenič

Pokud jsme provedli některé cvičení z předchozí kapitoly, víme toho o sobě zase o něco víc. Vnímaví a citliví lidé si již uvědomují, že náš současný život nemusí být jediná realita. Jenže vše, co se nám nyní honí hlavou, jsou jakési neurčité pocity, které rychle vyprchávají. A my přece stojíme o pořádný prožitek se vším všudy! K tomu nám nejlépe poslouží pomoc nějakého průvodce, který má alespoň základní výcvik v této oblasti. Podotýkám, že to nemusí být "profesionál", tedy psycholog nebo psychiatr. Jsou metody, které se může naučit každý, nejsou nijak nebezpečné a velmi dobře splní účel.

 

Vždy by však mělo platit, že takový vhled do "naší minulosti" bychom neměli provádět pro zábavu, ale měl by být jedním z prvků zkoumání sebe sama s hlubším smyslem vedoucím k "uzdravení ducha" nebo těla. Samozřejmě, že jde k věci přistoupit i opačně, ale zde nebude většinou dosaženo žádného hlubšího prožitku, respektive s takovým přístupem si nebudeme vědět rady, či nám nebude jasné, jak se získaným naložit, popř. z toho nebudeme mít dobré pocity. Z toho vyplývá, že i zde je nutná příprava a určitý vývoj osobní.


Protože se osobně domnívám, že práce s hlubokými stavy hypnózy patří do rukou odborníků a v rukách laika může napáchat na psychice jedince mnoho škod, opět nechám na každém, zda k takové možnosti zásahu do svého nevědomí bude svolný. Dále se budu zabývat jen metodou "vybavování", tzn. prací ve stavu alfa. Předností této mozkové frekvence, která prakticky nastává v okamžiku, kdy zavřeme oči je to, že člověk si je stále vědom všeho, co se kolem něj odehrává, s jeho podvědomím nelze nijak manipulovat a hlavně, kdykoliv z tohoto stavu může dobrovolně odejít. Mezi tyto metody patří především Dianetika a Hlubinná abreaktivní psychoterapie.


Obě pracují na stejném principu restimulativních zážitků. V žádném případě není potřeba se těchto metod bát, sami o sobě neuškodí. Uškodit může jen špatný člověk nebo ideologie, buďte proto vždy obezřetní, ptejte se hned od začátku a především neakceptujte požadavky na nehorázně vysoké platby za sezení. Prostě vždy používejte zdravý rozum. V této oblasti naleznete léčitele, terapeuty nebo auditory, což je nejpoužívanější označení, kteří sledují především vaše "léčení" a finanční odměna je spíše symbolické vyjádření odměny za jejich práci.


Jak tedy vybavování funguje? Je to jiné, než vzpomínání. Jestliže si chceme na něco vzpomenout, pátráme ve své paměti po uložené informaci v našem vědomí. Pokud tam taková informace není, je někde zasunutá či vytěsněná, nenajdeme jí tam. Vybavování je zcela jiný mechanizmus a pracuje s podobností uložených "dat" v naší psychice. Odborně se to nazývá asociace. Zkusme si takovou asociaci názorně ukázat. Zavřete oči a představte si stůl a na něm tác se švestkovým koláčem sypaným drobenkou. Vidíte ho? V drobných odlišnostech všichni uvidíme to samé. Pokud necháme své myšlenky volně plynout, na základě asociací se další "vidění" bude u každého diametrálně odlišovat.


Někomu se vybaví vzpomínka na jeho dětství u babičky na konci prázdnin, jinému kuchyň plná kouře, když takový koláč zapomněl v troubě hlídat. Někdo si vybaví jak spadl ze stromu, když švestky česal a zlomil si ruku. Paměť nám začne předkládat mnoho vzpomínek, které spojuje něco z původní představy a někdy jsou tyto asociace na první pohled doslova nelogické. Ale vždy se nám vybaví něco, co je pro nás nějakým způsobem důležité. Zachytit to důležité je úkolem terapeuta-auditora, navázat na to, a proti proudu času se vydat hledat vzpomínky pro nás zásadní - ozdravující.