Jste zde


Karma - minulé životy
astroservis

Každý z nás už pravděpodobně slyšel o tom, že život smrtí nekončí. Někteří z nás jsou přesvědčení, že se jejich duše dostane na onen svět, kde přetrvá do skonání světa, jiní věří, že se jejich duše převtělí a vrátí zpět na tento svět. Pojďme se tedy společně podívat na možnosti karmické, tedy na znovuzrození.

 

Lidé racionálně uvažující a nevěřící mi teď samozřejmě mohou namítnout: „Ale co když žádná karma nebo chcete–li inkarnace neexistuje?“ A já říkám: „A co když ANO?!“
V jedné z nejdůležitějších knih bráhmanů, v Bhagavad Gítě se píše: „Tak jako se člověk zbavuje starých obnošených šatů a obléká si nové, stejně tak duše uvězněná v těle se zbavuje starých těl a vstupuje do nových. Neboť smrt čeká na každého, kdo se narodí a zrození na každého, kdo zemřel.“
Pokud se nad tím zamyslíme, nabízejí se nám tady některé otázky: Jestli už jsme žili, proč si to nepamatujeme? Kde a kdy jsme žili? Kdo a čím jsme byli? A mnoho dalších otázek…
Já ale vím, že většina z nás si na své předchozí životy matně vzpomíná. Kdo z Vás po tom co navštívil neznámé město nebo kraj zažil pocit, že už tam byl, že určitá místa a zákoutí zná? Věděl, co bude následovat v určité situaci? Nebo přišel do společnosti neznámých lidí, ale hned při vzájemném představení byl přesvědčen, že už jste se někde viděli, nebo se dokonce znáte odjakživa? Proč se objevují tyto pocity snad u každého z nás? Mohou mít původ v některém z našich minulých životů? Lze si na tyto životy vzpomenout? A jak?
Někteří si mohou na útržky ze svých minulých životů vzpomenout ve snu, během meditace, tím že se ocitnou na místě, kde už kdysi žili nebo byli, po zhlédnutí snímku z dob dávno minulých. Jiní zvolí cestu karet, čísel, čtení z ruky, vědu zvanou kineziologie nebo hypnotická regrese. Tam všude se o sobě a svých předchozích životech můžeme něco dozvědět. Nejčastěji užívanou metodou je hypnotická regrese, tedy návrat do minulých životů za pomocí hypnózy. Lidé, kteří prošli touto terapií se shodují na mnoha pocitech a vizích. Patří mezi ně pocity klidu, míru, bezpečí, nekonečné lásky, radosti, ale také tmavý tunel, opouštění těla, setkání s jinými bytostmi a bytostmi Světelnými, zpětný pohled, rekapitulace a návrat.
K tomu, abychom se dostali do kontaktu se svými minulými životy je potřeba velice silná motivace, trpělivost, vytrvalost a v neposlední řadě se nesmíme nechat odradit možným počátečním neúspěchem.
Senzibilové nám často říkají, abychom si během dne našli chviličku jen pro sebe, zameditovali si a při těchto meditacích se připravili na další život po naší smrti. Důvod toho všeho je prostý – vyhneme se tak šoku, který může nastat po opuštění našeho těla.
Pokud se tedy po své smrti nechceme v brzké době vrátit zpět do pozemského života, je nutné, abychom se zde, v tomto životě, zbavili zlozvyků, špatných návyků a závislostí. Pokud totiž nejsme schopni potlačit tyto touhy zde, neseme si je po smrti sebou do astrálního světa. Tam samozřejmě nejsme taktéž schopni tuto touhu uspokojit a ta nás vrací v krátkém období zpět na zem, do pozemského života nepřipravené na další inkarnaci. Pokud ale dokážeme své zlozvyky a závislosti potlačit ve svém současném životě, něco velice důležitého jsme pochopili, něčemu velice důležitému jsme se naučili. Zvládli jsme svůj karmický úkol. Pak máme v astrálním světě dostatek prostoru na přípravu nové inkarnace, k nalezení nových úkolů, které chceme zvládnout a nové znalosti, které se chceme naučit. Nikdy nám ale během života nepřijde zkouška, kterou bychom nebyli schopni zvládnout. Toto je důvod, proč se některé věci dějí právě nám a nikoli někomu jinému, byť se nám některé zkoušky mohou zdát příliš těžké, kruté a nespravedlivé.
Snažme se tedy být takovým člověkem, jakým chceme být v dalším životě.                                                                                                                                         

Vaše Janka